Lave handelsomkostninger er afgørende for succes Lave handelsomkostninger er afgørende for succes Lave handelsomkostninger er afgørende for succes

Lave handelsomkostninger er afgørende for succes

Pricing 5 minutter at læse
John Hardy

Valutastrategichef

Oversigt:  Denne artikel ser på effekten af Saxos lavere handelsomkostninger for både aktive tradere og for buy-and-hold-investorer med en mindre kontostørrelse og med forholdsvis få porteføljeændringer. For den aktive trader kan lavere omkostninger gøre forskellen mellem at opnå en fordel eller ej. Men selv for mindre aktive investorer kan en reduktion af handelsomkostningerne forbedre afkastet betydeligt, især for dem, der løbende tilføjer nye beløb til eksisterende positioner.


For aktive tradere og investorer er der to store problemer, der skal løses: For det første, at finde en strategi eller et signal, og for det andet, at handle til de lavest mulige omkostninger for at maksimere fortjenesten. Det første problem kan løses ved grundige undersøgelser og forsøg med handels- og investeringsstrategier. Det andet problem kan løses ved at vælge en handelsplatform med konkurrencedygtige priser. I eksemplet nedenfor vil vi undersøge de nye handelsomkostningers indvirkning på en strategi, der har en profitabel fordel. Nedenfor sammenligner vi de gamle og nye vilkår for Saxos priser og påvirkningen fra de nye, lavere priser i forhold til de gamle, ved hjælp af nogle specifikke eksempler.

Eksempel 1: Den aktive trader og effekten af lavere handelsomkostninger

Lad os starte med at tage udgangspunkt i en aktiv trader i Danmark, som er Saxo classic-kunde, og som har en handelsstrategi for meget likvide amerikanske aktier, der handles på NYSE- og Nasdaq-børserne. Lad os sige, at kontostørrelsen er 65.000 kr. (ca. 10.000 USD). For enkelhedens skyld antager vi, at traderen har åbnet en USD-underkonto for at undgå valutaveksling i vores eksempel).

Handelsstørrelse og antal handler: Vi antager, at vores trader foretager 100 handler i løbet af et år, hvor hver handel repræsenterer en markedseksponering på 5.000 USD (halvdelen af kontoen). Den gennemsnitlige aktie vinder eller taber i gennemsnit 1,6 % om ugen. Lad os desuden antage, at den handlende har fundet en handelsfordel, der holder handelsgevinstforholdet på 65% (i løbet af de sidste 10 år er S&P 500-indekset vokset med 57,9%). Når man tager alle disse input i betragtning, resulterer det i et gennemsnitligt forventet afkast pr. handel på 0,48 % (eller 24 USD for hver position på 5.000 USD, der handles i gennemsnit). Det ser måske beskedent ud, men det vil betyde en gevinst på 2.400 USD over et år, eller 24% af basiskontostørrelsen på 10.000 USD over 100 handler (uden at tage højde for handelsomkostninger eller sammensætning).

Under de gamle priser for Saxo classic-kunder i Danmark ville hver handel have kostet mindst 18 USD pr. handel (det er 9 USD x 2 for køb+salg), hvilket bragte fordelen ned på 6 USD fra den omkostningsfrie teoretiske fordel på 24 USD pr. handel. Med andre ord ville den gamle kurtagestruktur have kostet 75% af denne fordel på 24 USD pr. handel.

Men hvordan ser resultaterne ud for denne trader, som bruger de nye priser for en Saxo classic-konti i Danmark? Disse er nu sat til enten 0,08% af positionen (i dette tilfælde USD 5.000 x 0,0008 eller 4 USD) eller et minimum på 1 USD. Med denne prisstruktur vil handelsomkostningerne for en positionsstørrelse på 5.000 USD falde med over 56% (fra 18 USD (9 USD x 2) til 8 USD (4 USD x 2) - igen ganges alt med to for at tage højde for omkostninger), hvilket forbedrer fordelen fra 6 USD til 16 USD pr. handel efter handelsomkostninger. Det ville betyde et ekstra afkast på 10% for strategien i løbet af 100 handler. Potentialet for det forbedrede afkast vil selvfølgelig blive yderligere forbedret af sammensætningen, hvis strategien er en konsekvent vinder.

Som du kan se, forbedrer lavere handelsomkostninger afkastet af en handelsstrategi markant, selv når forskellen i omkostninger på 10 USD virker ret beskedent i forhold til den gennemsnitlige gevinst eller tab på 80 USD (den gennemsnitlige gevinst/tab på 1,6 % for denne strategis handler). I eksemplet er det derfor, at lavere handelsomkostninger er lige så vigtige som at finde en handelsfordel for enhver aktiv trader eller investor. Og for mindre positioner er den procentvise forbedring af handelsomkostningerne endnu mere markant. Tag for eksempel de samme forudsætninger som ovenfor, men for en person, der kun handler positioner på USD 2.000 (ca. DKK 13.000), vil det medføre handelsomkostninger på USD 3,2 (0,008% x USD 2.000 x 2) i stedet for de tidligere priser på USD 18, en reduktion i handelsomkostningerne på 82%.

Som det fremgår af illustrationen nedenfor, er handelsomkostninger som en adgangsbarriere på trading edge-kurven. Jo højere handelsomkostninger man har, jo færre profitable handelsstrategier er der til rådighed. Efterhånden som handelsomkostningerne reduceres, bliver flere handelsstrategier rentable, og dermed udvides mulighederne for den mere aktive trader og investor.

Eksempel 2: The Buy-and-hold investor

Bemærk: Alle eksempler nedenfor inkluderer kun handelsomkostninger og ingen valutaomregningsomkostninger.

Ligesom aktive tradere og investorer drager fordel af lavere handelsomkostninger ved mere hyppige handelsstrategier, så gør buy-and-hold-investoren det også. Lad os forestille os, at vi har en buy-and-hold-investor (med en classic-konto), som har de samme 65.000 DKK (ca. 10.000 USD) som i eksemplet ovenfor. Denne investor ønsker at investere i ti amerikanske aktier med omtrent lige store positioner på 1.000 USD hver. Med de gamle priser ville omkostningerne pr. handel have været 0,1% af beløbet for hver position, eller et minimum på USD 9 i kurtage. I dette tilfælde gælder minimumskurtagen, da 0,1% gange USD 1.000 ville være 1 USD, langt under minimumskurtagen på USD 9.

Hvis vi ganger handelsomkostningerne på 9 USD med ti positioner, ville vores investor have betalt 90 USD i handelsomkostninger eller 0,9% af kontoværdien. Men med de nye priser vil hver position koste 0,08% x positionsstørrelsen på 1.000 USD eller minimum 1 USD - i dette tilfælde gælder minimum 1 USD, da 0,08% x 1.000 USD = 0,8 USD. Med andre ord er handelsomkostningerne faldet med 88,9% og udgør nu kun 10 USD eller 0,1% af kontoværdien.

Lad os nu også sige, at den samme investor i løbet af et gennemsnitligt år har en omsætningshastighed på 50% (5 positioner solgt og 5 nye positioner købt). Under den gamle omkostningsstruktur ville det have betydet yderligere +0,9% af kontoværdien i kurtageomkostninger (90 USD for 5 handler, eller 10 x 9 USD), i alt 1,8% af kontoen sammen med omkostningerne ved at etablere de oprindelige positioner, forudsat at de underliggende positioner ikke stiger i værdi. De 1,8 % er en meget betydelig del, faktisk næsten en fjerdedel af det gennemsnitlige årlige afkast på S&P 500-indekset over de sidste 20 år på 7,5 % (ikke medregnet afkast forbundet med udbytte). Med den nye prisstruktur vil kurtagen udgøre 0,2% af kontoen, hvilket er mindre end 3% af det gennemsnitlige afkast på S&P 500.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.