Prečo opčné stratégie patria do arzenálu každého obchodníka Prečo opčné stratégie patria do arzenálu každého obchodníka Prečo opčné stratégie patria do arzenálu každého obchodníka

Prečo opčné stratégie patria do arzenálu každého obchodníka

Koen Hoorelbeke

Options Strategist

Prečo opčné stratégie patria do arzenálu každého obchodníka.

Vo svete investovania sa často skloňuje pojem diverzifikácia. Ide o rozloženie investícií do rôznych tried aktív s cieľom zmierniť riziko. Diverzifikácia však nie je len o investovaní do rôznych druhov akcií alebo dlhopisov, ale aj o používaní rôznych finančných nástrojov. Jedným z takýchto nástrojov, ktoré by mal každý investor zvážiť, sú opcie. Niektorí ich nazývajú švajčiarskymi armádnymi nožmi v oblasti financií, a nie bezdôvodne.

Opcie sú zmluvy, ktoré dávajú držiteľovi právo, ale nie povinnosť kúpiť alebo predať podkladové aktívum za určitú cenu k určitému dátumu alebo skôr. Možno ich použiť rôznymi spôsobmi na rozšírenie investičného portfólia. Nižšie je uvedený zoznam s 5 bežnými scenármi použitia, ktoré to ilustrujú. Pre každý prípad použitia som uviedol praktický príklad.


1. Generovanie príjmov: Jedným z najčastejších spôsobov využitia opcií v investičnom portfóliu je generovanie príjmov. Predajom opcií môžu investori získať prémiový príjem (tzv. Prémia) výmenou za svoj záväzok kúpiť alebo predať podkladové aktívum. Táto stratégia, známa ako vypisovanie "covered calls" a/alebo predaj "cash-secured puts", môže okrem dividend alebo úrokov, ktoré môže portfólio generovať, zabezpečiť aj stabilný tok príjmov.

2. Zaistenie: Opcie sa môžu použiť aj na ochranu portfólia pred rizikom poklesu. Nákupom "put" opcií môžu investori zabezpečiť svoje portfólio proti prípadnému poklesu trhu. Pôsobí to ako poistka, ktorá obmedzuje potenciálne straty z poklesu trhu.

3. Pákový efekt: Opcie umožňujú investorom kontrolovať veľké množstvo podkladového aktíva s relatívne malou investíciou. Tento pákový efekt môže zvýšiť výnosy, ale môže tiež zvýšiť riziko.

4. Flexibilita: Opcie ponúkajú flexibilitu, ktorá umožňuje profitovať z rôznych trhových podmienok. Bez ohľadu na to, či ste býk, medveď alebo máte neutrálny názor na trh alebo konkrétnu akciu, existuje opčná stratégia, ktorá Vám môže vyhovovať.

5. Nákladová efektívnosť: Opcie môžu byť lacnejšie ako priamy nákup podkladového aktíva. Napríklad nákup "call" opcie si vyžaduje menej kapitálu ako nákup akcií podkladovej akcie.

Na záver možno povedať, že opcie univerzálnym nástrojom, ktorý môže obohatiť portfólio investora. Poskytujú príležitosti na tvorbu príjmov, zmiernenie rizík a zvýšenie flexibility. Rovnako ako všetky investičné stratégie však so sebou prinášajú vlastné riziká a mali by sa používať s rozvahou. Je dôležité, aby investori pochopili, ako opcie fungujú, a aby ich využívali ako súčasť dobre vyváženého a diverzifikovaného portfólia.Rozoberme si jednotlivé prípady použitia na príklade:

1. Generovanie príjmov

Predstavte si, že vlastníte 1000 akcií spoločnosti The Coca-Cola Company (KO:xnys), ktoré sa v súčasnosti obchodujú na úrovni približne $60 za akciu. Páči sa vám dlhodobá perspektíva Coca Coly a plánujete držať akcie niekoľko rokov. Chceli by ste však získať ďalší príjem zo svojej investície.

Na tento účel môžete na svoje akcie vypísať "covered call". Po prieskume ste sa rozhodli, že predáte "call" opciu s realizačnou cenou (strike) $62.5, ktorej platnosť vyprší za 45 dní. Za predaj tejto opcie získate prémiu vo výške 0.40 USD, alebo $400 (keďže jeden opčný kontrakt predstavuje 100 akcií a vy máte 1000 akcií, čo sa rovná 10 kontraktom). 

Pri vypršaní opcie sú dva možné výsledky:

- Ak cena akcií Coca Coly zostane pod $62.5 (nami zvolená realizačná cena), opcia vyprší bezcenne. Prémiu $400 si ponecháte ako príjem a stále vlastníte 1000 akcií spoločnosti Coca Cola. Teraz sa môžete rozhodnúť predať ďalšiu "call" opciu, aby ste získali väčší príjem. Výsledkom by bol zisk vo výške 0,6 % návratnosti kapitálu (400 prémia/ 60000 hodnota akcií * 100). Ak by ste to urobili 8-krát ročne, získali by ste +5 % (8 * 0,666 %) dodatočných príjmov z investície v priebehu roka. (v tomto príklade zostáva do vypršania platnosti 45 dní, preto je uvedená frekvencia 8, ale v skutočnosti si môžete zvoliť týždennú alebo mesačnú frekvenciu).

 

- Ak cena akcií spoločnosti Coca Cola stúpne nad $62.5,, opcia bude pravdepodobne uplatnená. Budete musieť predať svojich 1000 akcií spoločnosti Coca Cola za $62.5 za kus. Stále si však ponechávate prémiu $400. V tomto prípade je váš celkový príjem z obchodu prémia plus zhodnotenie akcií $2.5 na akciu, spolu $2900 (400 + 2,5*1000).

 

V oboch prípadoch generujete príjem z prémie získanej z predaja opcie. Túto stratégiu možno opakovať týždenne, mesačne alebo štvrťročne, čím si okrem prípadných dividend z akcií zabezpečíte aj stabilný príjem.

 

Upozorňujeme, že predaj "covered calls" síce môže generovať príjem, ale zároveň obmedzuje potenciálny rast akcií. Ak by cena akcií spoločnosti Coca Cola výrazne vzrástla, prišli by ste o všetky zisky nad realizačnou cenou $62.5. Ako vždy je dôležité, aby investori pochopili kompromisy spojené s akoukoľvek investičnou stratégiou.


2. Zaistenie

Predstavte si, že vlastníte 100 akcií spoločnosti Tesla Inc (TSLA), ktoré sa v súčasnosti obchodujú tesne pod úrovňou $280 za akciu. Na akciách ste dosiahli dobrý zisk, keďže ste ich pôvodne kúpili za $200 (len príklad). Obávate sa však možného poklesu trhu v nasledujúcich mesiacoch a chcete ochrániť svoje zisky. 

Ak sa chcete zaistiť proti potenciálnemu poklesu ceny akcií TSLA, môžete si kúpiť "put" opciu. Povedzme, že sa rozhodnete kúpiť "put" opciu s realizačnou cenou $260, ktorá vyprší 20. októbra 2023. Táto "put" opcia Vám dáva právo predať svoje akcie TSLA za $260 za kus bez ohľadu na to, ako nízko môže cena akcií klesnúť. Náklady (prémia) na túto "put" opciu sú $20.85 na akciu alebo $2,085 celkom.

 

Pri vypršaní opcie sú dva možné výsledky:

 

- Ak sa cena akcií TSLA udrží nad $260, "put" opcia vyprší bezcenne. Stratíte prémiu $2,085 zaplatenú za "put" opciu, ale Vaše akcie TSLA majú stále vyššiu hodnotu ako realizačná cena (strike) "put" opcie. Prémiu možno považovať za náklady na poistenie proti poklesu cien.

 

- Ak cena akcií TSLA klesne pod $260,, do hry vstúpi "put" opcia. Môžete uplatniť svoje právo na predaj akcií za $260 za kus bez ohľadu na aktuálnu trhovú cenu. Tým sa obmedzí Vaša strata z akcií a pomôže sa ochrániť Vaša investícia.

 

V oboch prípadoch slúži "put" opcia ako forma poistenia, ktorá Vás chráni pred výrazným poklesom ceny akcií. To je podstata zaistenie pomocou opcií.

 

Vo vyššie uvedenom príklade používame jednoduchú PUT-opciu na ilustráciu princípu vykonávania zaistenia pomocou opcií. Existujú efektívnejšie spôsoby, ako to urobiť pomocou opcií. Komplexné vysvetlenie a príklad, ako to dosiahnuť pomocou pokročilejšej a nákladovo efektívnejšej opčnej stratégie, nájdete v časti Ochrana dlhej pozície na akciovom trhu pred turbulenciami.


3. Pákový efekt

Predstavte si, že máte záujem o spoločnosť MongoDB Inc (MDB), ktorá sa v súčasnosti obchoduje na $410 za akciu. Veríte, že akcie v najbližších mesiacoch porastú, ale nákup 100 akcií by vás stál $41,000, čo je značná investícia. 

Namiesto nákupu akcií môžete svoju investíciu povýšiť pomocou "call" opcie. Povedzme, že sa rozhodnete kúpiť kúpnu, teda "call" opciu s realizačnou cenou (strike) $360, ktorá vyprší 17. novembra 2023. Táto "call" opcia Vám dáva právo kúpiť akcie MDB za $360 za kus bez ohľadu na to, ako vysoko môže cena akcií vzrásť. Náklad (prémia) tejto kúpnej opcie je $85.45 na akciu, teda celkom $8,545.

 

Pri vypršaní opcie sú dva možné výsledky:

 

- Ak sa cena akcií MDB udrží pod úrovňou $360,, "call" opcia vyprší bezcenne. Stratíte prémiu $8,545 zaplatenú za "call" opciu. To je Vaša maximálna možná strata, ktorá je podstatne nižšia ako $41,000, ktorú by ste riskovali, keby ste akcie kúpili priamo.

 

- Ak cena akcií MDB vzrastie nad $360,, "call" opcia sa uplatní. Môžete uplatniť svoje právo na kúpu akcií za $360 za kus, bez ohľadu na aktuálnu trhovú cenu. Ak napríklad cena akcií MDB vzrastie na $480, Váš zisk bude $120 na akciu mínus prémia $85.45, teda $3,455 celkom. To predstavuje 40,4 % návratnosť Vašej investície, čo je výrazne viac ako 17 % návratnosť, ktorú by ste dosiahli priamym nákupom akcií.

 

V oboch prípadoch poskytuje "call" opcia pákový efekt, ktorý Vám umožňuje dosiahnuť vyšší výnos pri menšej investícii. To je sila pákového efektu s opciami.

 

Upozorňujeme, že nákup "call" opcií síce môže poskytnúť pákový efekt a potenciálne vyššie výnosy, ale zahŕňa aj vyššie riziko. Ak cena akcie nestúpne nad realizačnú cenu (strike), celá prémia prepadne. Ako vždy, je dôležité uvedomiť si kompromisy spojené s akoukoľvek investičnou stratégiou.


4. Flexibilita

Pozrime sa na spoločnosť Activision Blizzard Inc (ATVI), ktorá sa v súčasnosti obchoduje na $83 za akciu. Spoločnosť je uprostred potenciálneho prevzatia spoločnosťou Microsoft, ale výsledok je neistý kvôli regulačným problémom. Táto neistota by mohla viesť k výraznému cenovému pohybu oboma smermi. 

V tejto situácii môžete použiť stratégiu "Long Straddle", ktorá zahŕňa nákup "call" a "put" opcie s rovnakou realizačnou cenou (strike) a rovnakým dátumom expirácie. Táto stratégia prináša zisky, ak akcie urobia veľký pohyb akýmkoľvek smerom.

 

Povedzme, že sa rozhodnete kúpiť "call" a "put" opciu s realizačnou cenou (strike) $82.5, ktoré vypršia 17. novembra 2023. "Call" opcia stojí $6.88 za akciu a "Put" opcia stojí $4.73 za akciu, čo predstavuje celkovú cenu $11.61 za akciu, teda $1,161 celkom.

 

Po uplynutí platnosti opcií sú možné dva výsledky:

 

- Ak sa cena akcií spoločnosti ATVI udrží blízko úrovne $82.5,, obe opcie sa stanú bezcennými a vy prídete o prémiu $1,161 zaplatenú za opcie. To je Vaša maximálna možná strata.

 

- Ak sa cena akcií spoločnosti ATVI výrazne pohne jedným alebo druhým smerom, do hry vstúpi jedna z možností. Ak napríklad cena akcií spoločnosti ATVI klesne na $62.5 v dôsledku neúspešného prevzatia, Váš zisk z "put" opcie bude predstavovať rozdiel medzi realizačnou cenou (strike) a cenou akcií mínus celková prémia.

 

V tomto prípade by bol zisk (82,5 USD - $62.5) * 100 - $1,161 = $839. To predstavuje návratnosť približne 72 % z vašej počiatočnej investície vo výške $1,161.

 

"Long Straddle" poskytuje flexibilitu a umožňuje Vám profitovať z veľkého pohybu v oboch smeroch. To je sila flexibility s opciami.

 

Upozorňujeme, že hoci "Long Straddle" síce poskytuje flexibilitu a potenciálne vyššie výnosy, ale zároveň aj vyššie riziko. Ak sa cena akcií výrazne nepohne ani jedným smerom, celá prémia prepadne. Ako vždy, je dôležité uvedomiť si kompromisy spojené s akoukoľvek investičnou stratégiou.


5. Efektívnosť nákladov

Apple je dobre zavedená spoločnosť so dobrými výsledkami. Od 3. júla 2023 sa akcie spoločnosti Apple obchodujú na úrovni približne $192. 

Povedzme, že veríte, že cena akcií spoločnosti Apple v nasledujúcich mesiacoch porastie, ale nechcete investovať veľké množstvo kapitálu do priameho nákupu akcií. Namiesto toho sa rozhodnete kúpiť "call" opciu.

Nájdete "call" opciu na Apple s realizačnou cenou $200, ktorá vyprší 17. novembra 2023. Cena tejto opcie je $7.70 za akciu. Keďže každý opčný kontrakt predstavuje 100 akcií, celkové náklady na tento opčný kontrakt sú $770.

Uvažujme teraz o dvoch scenároch:

- Cena akcií spoločnosti Apple sa k dátumu expirácie opcie zvýši na $230. V tomto prípade môžete uplatniť opciu na nákup 100 akcií spoločnosti Apple za realizačnú cenu $200, čo Vás bude stáť $20,000. Tieto akcie by ste potom mohli predať za aktuálnu trhovú cenu $230 za akciu, čím by ste zarobili $23,000. Po odpočítaní sumy $770, ktorú ste zaplatili za opciu, by Váš čistý zisk bol $2,230.

 

- Cena akcií spoločnosti Apple klesne na $190 k dátumu expirácie opcie. V tomto prípade by nemalo zmysel uplatniť opciu na nákup akcií po $200, keď ich môžete kúpiť na spotovom trhu za $190. Takže necháte opciu vypršať bez hodnoty. Vaša strata je v tomto prípade obmedzená na $770, ktorú ste zaplatili za opciu.

 

V oboch prípadoch je cena opcie výrazne nižšia ako cena priameho nákupu 100 akcií spoločnosti Apple. Toto je jasná ukážka toho, ako môžu opcie zabezpečiť nákladovú efektívnosť Vašej investičnej stratégie.

Ak sa vám článok páči, môžete ho zdieľať kliknutím na ikonu zdieľania v pravom hornom rohu článku.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.