Ochrana dlouhé pozice na akciovém trhu před turbulencemi Ochrana dlouhé pozice na akciovém trhu před turbulencemi Ochrana dlouhé pozice na akciovém trhu před turbulencemi

Ochrana dlouhé pozice na akciovém trhu před turbulencemi

Shrnutí:  Akciové trhy zažily pozitivní začátek letošního roku, od poloviny února však ceny oslabují. Tento článek Vás seznámí se strukturou opcí zvanou collar, která Vás chrání před velkými poklesy cen, ale umožňuje Vám udržet si pozici a dokonce vydělat, když ceny rostou.


Opční Collar: snížení rizika poklesu při zachování určitého potenciálu růstu

Akciové trhy začaly rok velmi dobře. V polovině února vzrostly globální indexy přibližně o 10 %. Lepkavá inflace, další růst úrokových sazeb, zpřísňování měnové politiky a snižování bilancí centrálních bank způsobily, že trhy od té doby oslabovaly. S bankrotem banky Sillicon Valley a rostoucím napětím kolem Credit Suisse se v posledních týdnech zintenzivnily turbulence na akciovém trhu. Investoři, kteří pravidelně kolísají mezi nadějí a strachem, tak hledají způsoby, jak ochránit svá portfolia. Jedním ze způsobů, jak snížit riziko a zároveň zachovat potenciál růstu - trhy se někdy zotavují rychleji, než se očekává - je použití opčního Collaru.

Co je to Collar?

Collar má tři stavební prvky:

  • Dlouhou akciovou nebo jinou podkladovou pozici
  • Dlouhá put opce mimo peníze
  • Vypsaná (prodaná) out-of-the-money call opce se stejným datem expirace jako dlouhá put opce.

Stručně řečeno, dlouhý put je pojistkou podkladové pozice a krátký call je způsob, jak poněkud snížit zaplacené pojistné.

Tato strategie, která je oblíbená i u profesionálních investorů, se obvykle uplatňuje na jednotlivé akcie. Lze to však poměrně snadno provést i na úrovni portfolia, pokud je portfolio v úzké korelaci s širším trhem. Níže uvedené příklady předpokládají, že "portfolio" se rovná pozici v indexu S&P 500.

V tomto článku pro zjednodušení nebereme v úvahu možné dividendy ani tržní likviditu (spready).

Obchodování s opčním Collarem: praktický příklad

Pro náš příklad předpokládejme, že máte pozici/portfolio v hodnotě přibližně 400 000 USD (aktuální hodnota indexu S&P 500 4 000 krát 100, což je velikost kontraktu pro opce na tento index) a chcete odjet na letní dovolenou s klidnou myslí, protože Vás znepokojují nedávné tržní turbulence. Mimochodem, obecně lze všechny výpočty vydělit deseti pro pozici/portfolio $40,000 s využitím opcí na ETF SPY, který sleduje peněžní index S&P 500 (cena je index dělený deseti.)

Zpět k příkladu. Myšlenka Collaru spočívá v tom, že koupíte put na SPX září 23 s realizační cenou 3 850 a prodáte call na SPX září 23, realizační cena: 4 400. V době psaní tohoto článku zaplatíte za put necelých 145 USD. Stejně jako u opcí na jednotlivé akcie musíte vzít v úvahu velikost kontraktu 100, takže zaplatíte přibližně 14 500 USD v prémii (cena opce). Za call obdržíte téměř 60 USD, tedy 6 000 USD pojistného.

Celkově je prémie $8,500, a struktura Vám poskytuje ochranu pro případný pokles indexu SPX nad 3850 bodů až do třetího pátku v září. Můžete si to představit na svém účtu; viz obrázek 1 níže. (mimochodem, dlouhá pozice na podkladovém nástroji a zároveň vlastnictví Collaru, jak je popsáno níže, zabraňuje jakékoli ztrátě z pozice nad rámec realizační ceny call opce.)

Obrázek 1: Límec p3850/c4400 SPX září 2023

Jako investor je důležité pochopit, jak různé scénáře ovlivňují Vaši pozici. Nejprve se budu zabývat situací velkého poklesu a poté situací oživení (růstu). Na závěr uvedu pohyb trhu do strany.

Scénář 1: S&P 500 klesne na 3850 bodů

U pozice s Collarem bude investor při poklesu trhu stále ztrácet, ale pouze do bodu maximálního rizika, který je dosažen při realizační ceně dlouhé put "nohy" collaru, která je v našem příkladu při vypršení platnosti v září na úrovni 3 850, nebo $23,500.

Pokud je úroveň indexu 3 850 v době expirace, zisk/ztráta struktury je:

Ztráta z pozice SPX -15 000 USD (400 000 USD mínus $385,000)

Náklady 3 850 put premium: -14 500 USD (145 x 100 x SPX)

Prémie ve výši 4 400 krátký call: +$6,000

Celkové P/L: -$29,500 + $6,000 = -$23,500

V procentech je maximální celková ztráta -5,75 % (-23 500/408 500). Kvůli dodatečným nákladům na opční collar používáme částku 408 500. Všimněte si, že tato ztráta je při vypršení platnosti v září stejná, ať už je index S&P 500 na úrovni 3 850 nebo 3 000, nebo dokonce na úrovni 0. Je to proto, že hodnota put opce při expiraci roste v poměru 1:1 v závislosti na poklesu podkladové pozice SPX, protože put opce se pohybuje "do peněz" (pod realizační cenou).

Kdybyste nikdy nekoupili Collar, vaše ztráta při ceně 3850 by činila pouze 15 000 dolarů. Stejná maximální ztráta (-23 500 USD) v podkladovém nástroji v USD by byla na úrovni 3 765 USD.

Jaký postup je k dispozici při velkém poklesu trhu před vypršením platnosti?

Jednou z výhod vlastnictví dlouhých opcí je flexibilita následných akcí před vypršením platnosti. Řekněme, že trh před zářijovým vypršením platnosti silně klesne a obchoduje se kolem 3 600, což představuje velký 10% pokles trhu. Kupní prémie je nyní hluboko mimo peníze (800 bodů, tj. 4,400-3,600) a její hodnota je možná pouze $7 x 100, tj. $700,, zatímco put opce na 3850 bodů je nyní hluboko v penězích (250 bodů, tj. 3,850-3,600) a stále má ještě nějakou časovou hodnotu - řekněme, že má hodnotu $302.00 x 100, tj. $30,200).

V tomto okamžiku vypadá pozice s collarem takto:

  • Tržní hodnota portfolia akcií -40 000 USD (400 000-360 000 USD)
  • Tržní hodnota dlouhé put opce +15 700 USD (30 200 USD - $14,500 náklady).
  • Tržní hodnota krátké call opce + 5 300 USD (6 000 USD mínus náklady na zpětný odkup při ceně $700)

Při tomto prudkém poklesu je přibližný výsledek ztráta -19 000 USD. To je 4,65 % počáteční investice (19 000/408 500), což je mnohem méně než 10% ztráta indexu S&P 500 (pokles ze 4 000 na 3 600). Mějte na paměti, že výše uvedený příklad je pouze příkladem a bude záviset na době zbývající do vypršení platnosti a na úrovních implikované volatility použitých pro výpočet ceny opce.

Co teď? V tomto okamžiku můžete pozici nadále držet, což bude mít za následek výše popsanou ztrátu $23,500, pokud se SPX bude v době vypršení obchodovat na úrovni 3 850 nebo nižší. Můžete však také vybrat zisk z kolaterálu (prodat put a koupit zpět call) a ponechat si podkladovou pozici, pokud očekáváte, že se trh zotaví. Pokud se trh následně zotaví na 4 000, budete mít celkový zisk $10,500 (400 000 USD hodnota pozice SPX + $19,000 zisk z collaru minus $408,500 z výchozího bodu). Pokud naopak trh dále klesne na 3 400, budete mít ztrátu -49 500 USD (340 000 USD nová hodnota pozice SPX minus $408,500 původní riziko plus +19 000 USD zisk z collaru).

Scénář 2: Co když se akciový trh zotaví?

Předpokládejme, že akciový trh nebude dále klesat, ale obnoví svůj růst ze začátku roku? Jak by se vyvíjela hodnota portfolia? V podstatě je strike cena krátkého call kontraktu "stropem" nebo maximální úrovní zisku pro pozici s collar opcí. Pokud je index v den expirace na úrovni 4 400, podkladové akciové portfolio vzrostlo ze 400 000 USD (index 4 000) na 440 000 USD (index 4 400). Hrubý zisk 40 000 USD. Při zohlednění nákladů na collar ve výši 8 500 USD zůstává v této situaci čistý zisk 31 500 USD. To je 7,71 % (31 500/408 500). To není špatné na strategii, která je primárně určena ke snížení rizika. Aby bylo jasno: i když je index S&P 500 na úrovni 4600 nebo 5000 bodů, maximální výsledek zůstává 31,500 (7.71 %). V této situaci berte v úvahu hotovostní vypořádání krátkého callu.

Dobré vědět: pokud růst indexu S&P 500 probíhá postupně v čase, maximální výsledek se projeví až ke dni splatnosti opcí.

Scénář 3: Co když se trh bude pohybovat do strany?

Předpokládejme, že se index S&P 500 bezcílně pohybuje kolem 4 000, co to znamená pro celkové portfolio? V tomto scénáři budou čisté náklady na pojistné $8,500 pomalu klesat, protože ztratí časovou hodnotu a při expiraci vyprší jeho platnost. $8,500 je tedy maximální ztráta v tomto scénáři, neboli 2,08 % (8 500/408 500).

Časový rozklad je postupný proces. Pro tento příklad si nasimulujme, jak bude náš collar se stejnými realizačními cenami vypadat o tři měsíce později, a to tak, že se podíváme na opce na stejný collar, které vyprší v červnu, a nikoli v září.

Hodnota put by se snížila z $145 na přibližně $95. Za tři měsíce tak put ztratí $50 (5000 USD). A cena call za 4 400 klesne z téměř $60 na přibližně $20. Protože jste původně prodali call, znamená to zisk $40 (4000 USD). Celkem Vás collar bude stát odhadem $1,000 za tři měsíce. Skutečný výsledek se samozřejmě může poněkud lišit.

Co dál? Pokud by se index tři měsíce pohyboval do strany, ale vy byste trhům stále nedůvěřovali, můžete se rozhodnout uzavřít "zářijový collar" a vzít si ztrátu ve výši přibližně $1,000. Poté můžete nastavit nový collar. Například opět dlouhý put 3 850 a krátký call 4 400, ale s prodlouženou splatností do prosince 2023.

Collar v kostce

Collar Vám umožní vytvořit určitou ochranu. Nejedná se o konstrukci pro honbu za vysokými výnosy. Jedná se o bezpečnostní pás pro podkladové portfolio při zachování určitého potenciálu růstu, pokud podkladový nástroj vzroste.

Samozřejmě existuje celá řada variant tohoto přístupu. V závislosti na Vašem rizikovém profilu můžete strategii měnit, například zvažovat put opce, které jsou dále od peněz, call opce, které jsou blíže k penězům (což zlevňuje collar, ale omezuje potenciál zisku), prodávat jednotlivé části collaru v různých časech v závislosti na tom, jak se vyvíjí podkladové aktivum, nebo dokonce používat call a put opce s různou splatností. Opce nabízejí investorům obrovskou škálu zajímavých možností.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.