Een lange aandelenpositie beschermen tegen turbulentie Een lange aandelenpositie beschermen tegen turbulentie Een lange aandelenpositie beschermen tegen turbulentie

Een lange aandelenpositie beschermen tegen turbulentie

Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  De aandelenmarkten kenden dit jaar een positieve start; sinds half februari zijn de koersen echter teruggevallen. Dit artikel laat u kennismaken met een optiestructuur, een collar genaamd, die u beschermt tegen grote prijsdalingen, maar waarmee u een positie kunt behouden en zelfs winst kunt maken wanneer de prijzen stijgen.


Een optiecollar: het neerwaartse risico verminderen met behoud van enig opwaarts potentieel

De aandelenmarkten zijn het jaar sterk begonnen. Medio februari stegen de wereldwijde indexen met ongeveer 10%. Plakkerige inflatie, verder stijgende rentevoeten, verkrappend monetair beleid en centrale banken die hun balansen afbouwen, deden de markten vanaf toen wankelen. Met het faillissement van Sillicon Valley Bank en de toenemende spanning rond Credit Suisse is de turbulentie op de beurs de afgelopen weken toegenomen. Het doet beleggers - die regelmatig zweven tussen hoop en vrees - zoeken naar manieren om hun portefeuilles te beschermen. Een manier om het risico te beperken en toch het opwaarts potentieel te behouden - markten herstellen soms sneller dan verwacht - is het gebruik van een collar voor opties.

Wat is een collar?

 Een collar heeft drie bouwstenen:

  • Een lange aandelen- of andere onderliggende positie
  • Een long out-of-the-money put optie
  • Een geschreven (verkochte) out-of-the-money calloptie met dezelfde vervaldatum als de long put

Kortom, de long put is een verzekering op de onderliggende positie, en de short call is een manier om de betaalde verzekeringspremie enigszins te verlagen.

Gewoonlijk wordt de strategie - die ook populair is bij professionele beleggers - toegepast op individuele aandelen. Het kan echter ook relatief gemakkelijk op portefeuilleniveau worden gedaan als de portefeuille nauw samenhangt met de bredere markt. In de onderstaande voorbeelden wordt aangenomen dat de "portefeuille" overeenkomt met een positie in de S&P 500.

Gemakshalve houden wij in dit artikel geen rekening met mogelijke dividenden of marktliquiditeit (spreads).

Handel in een optiecollar: een praktisch voorbeeld

Laten we voor ons voorbeeld uitgaan van een positie/portefeuillewaarde van ongeveer US$400.000 (huidige S&P 500-waarde van 4.000 maal 100, de contractgrootte voor opties op de index) en u wilt met een gerust hart op zomervakantie gaan, bezorgd over de recente onrust op de markt. Overigens kan men in het algemeen alle berekeningen delen door 10 voor een $40,000 positie/portefeuille met opties op de SPY ETF, die de S&P 500 cash index volgt (de prijs is de index gedeeld door tien).

Terug naar het voorbeeld. Het idee van de collar is dat u een put sep '23 op SPX koopt met een uitoefenprijs van 3.850 en een call verkoopt voor SPX sep '23, uitoefenprijs: 4.400. Bij het schrijven van dit artikel betaalt u iets minder dan US$145 voor de put. Net als bij opties op individuele aandelen moet u rekening houden met de contractgrootte van 100, dus u betaalt ongeveer US$14.500 aan premie (kosten van de optie). Voor het gesprek ontvangt u bijna 60 dollar, of 6.000 dollar premie. 

Per saldo is de premie $8,500, en geeft de structuur u bescherming tegen een eventuele daling voorbij 3.850 punten in de SPX-index tot de derde vrijdag van september. U kunt dit visualiseren in uw account; zie figuur 1 hieronder. (Tussen haakjes, long gaan op de onderliggende waarde en tegelijkertijd de collar bezitten, zoals hieronder besproken, voorkomt dat er verlies op de positie wordt geleden boven de uitoefenprijs van de call).

Figuur 1: Collar p3850/c4400 SPX september 2023

Als belegger is het belangrijk te begrijpen hoe verschillende scenario's uw positie beïnvloeden. Eerst bespreek ik de situatie van een grote daling, daarna die van een herstel (stijging). Ik sluit af met een zijwaartse beweging van de markt.

Scenario 1: De S&P 500 daalt tot 3.850

Met een collar-positie verliest de belegger nog steeds bij een marktdaling, maar slechts tot het maximale risicopunt, dat wordt bereikt bij de uitoefenprijs van de lange put "poot" van de collar, die, in ons voorbeeld, op 3.850 ligt bij de expiratie in september, of $23,500.

Als 3.850 het indexniveau is bij expiratie, is de winst/het verlies van de structuur:

Verlies op SPX positie -$15,000 ($400,000 minder $385,000)

Kosten van 3.850 putpremie: -$14.500 ($145 x 100 x SPX)

Premie van 4.400 short call: +$6,000

Totaal P/L: -$29,500 + $6,000 = -$23,500

In procenten uitgedrukt is het maximale totale verlies -5,75% (-23.500/408.500). Wij gebruiken 408.500 vanwege de extra kosten van de optiecollar. Dit verlies is hetzelfde op de vervaldag in september, of de S&P 500 nu op 3.850 of 3.000 of zelfs op 0 staat. Dat komt omdat de waarde van de put op de vervaldag 1:1 stijgt als functie van de daling van de onderliggende SPX-positie als de put "into the money" (onder de uitoefenprijs) gaat.

Als u de collar nooit had gekocht, zou uw verlies op 3.850 slechts $15,000 dollar zijn, moet worden opgemerkt. Hetzelfde maximale verlies (-23.500 dollar) in de onderliggende waarde in USD zou op 3.765 staan.

Welke handelwijze is mogelijk bij een grote marktdaling vóór de expiratie?

Een voordeel van het bezit van lange opties is de flexibiliteit voor vervolgacties vóór de expiratie. Laten we zeggen dat de markt sterk daalt vóór de expiratie van september en rond de 3.600 noteert, een grote marktdaling van 10%. De call premie is nu ver uit het geld (800 punten, of 4,400-3,600) en is slechts misschien $7 x 100, of $700, waard, terwijl de 3.850 put optie nu diep in het geld zit (250 punten, of 3,850-3,600) en nog enige tijdswaarde over heeft - laten we zeggen dat het $302.00 x 100, of $30,200).

Het resultaat voor de portefeuille en de collar:

  • Marktwaarde aandelenportefeuille - $40.000 ($400.000-$360.000)
  • Marktwaarde van lange putoptie + $15.700 ($30.200 - $14,500 kosten)
  • Marktwaarde van korte calloptie +$5.300 ($6.000 minus kosten om terug te kopen tegen $700)

Met deze scherpe daling is het resultaat bij benadering een verlies van -19.000 dollar. Dat is 4,65% van de oorspronkelijke investering (19.000/408.500), veel minder dan het verlies van 10% voor de S&P 500 (daling van 4.000 naar 3.600). Houd er rekening mee dat het bovenstaande voorbeeld slechts een voorbeeld is en afhangt van de resterende tijd tot expiratie en de impliciete volatiliteitsniveaus die worden gebruikt om de optieprijzen te berekenen.

Wat nu? Op dit punt kunt u de positie blijven aanhouden, wat zal resulteren in het hierboven besproken $23,500 verlies als de SPX op 3.850 of lager handelt bij expiratie. Maar u kunt ook winst nemen op de collar (de put verkopen en de call terugkopen) en de onderliggende positie behouden als u verwacht dat de markt zich zal herstellen. Als de markt vervolgens herstelt tot 4.000, hebt u een totale winst van $10,500 ($400.000 waarde van de SPX-positie + $19,000 winst op de collar minus $408,500 vanaf het beginpunt). Als de markt daarentegen verder daalt tot 3.400, hebt u een verlies van -$49.500 ($340.000 nieuwe waarde van SPX-positie minus $408,500 oorspronkelijk risico plus +$19.000 winst op collar).

Scenario 2: Wat als de beurs zich herstelt?

Stel dat de beurs niet verder daalt, maar in plaats daarvan de opmars van het begin van het jaar hervat? Hoe zou de waarde van de portefeuille zich ontwikkelen? In principe is de korte call strike prijs de "cap". Als de index bij expiratie op 4.400 staat, is de onderliggende aandelenportefeuille gestegen van US$400.000 (index 4.000) naar US$440.000 (index 4.400). Een brutowinst van 40.000 dollar. Rekening houdend met de investering in de collar van 8.500 US$, blijft in deze situatie een nettowinst van 31.500 US$ over. Dat is 7,71% (31.500/408.500). Niet slecht voor een strategie die vooral is opgezet om het risico te verminderen. Voor alle duidelijkheid: zelfs als de S&P 500 op 4.600 of 5.000 punten staat, blijft het maximale resultaat 31,500 (7.71%). Houd in deze situatie wel rekening met cash settlement van de short call.

Goed om te weten: als de stijging van de S&P 500 geleidelijk in de tijd plaatsvindt, komt het maximale resultaat pas in beeld tegen de vervaldatum van de opties.

Scenario 3: Wat als de markt zijwaarts beweegt?

Stel dat de S&P 500 doelloos ronddobbert in de buurt van 4.000, wat betekent dat dan voor de totale portefeuille? In dit scenario zal de $8,500 collar nettopremiekost langzaam in waarde dalen naarmate hij tijdwaarde verliest en op de vervaldag waardeloos afloopt. Dit $8,500 is dus het maximale verlies in dit scenario, oftewel 2,08% (8.500/408.500).

Tijdsverloop is een geleidelijk proces. Laten we voor dit voorbeeld simuleren hoe onze collar met dezelfde uitoefenprijzen er drie maanden later uitziet door te kijken naar opties voor dezelfde collar die afloopt in juni in plaats van in september.

De waarde van de put zou gaan van $145 naar ongeveer $95. Dus de put verliest $50 (US$5000) in drie maanden. En de 4.400 gespreksprijs daalt van bijna $60 naar ongeveer $20. Aangezien u aanvankelijk de call verkocht, betekent dit een winst van $40 ($4.000). Per saldo kost de collar u $1,000 in drie maanden. Natuurlijk kan het werkelijke resultaat enigszins afwijken.

Wat nog meer? Mocht de index gedurende drie maanden zijwaarts bewegen, maar u vertrouwt de markten nog steeds niet, dan kunt u ervoor kiezen om de 'september collar' te sluiten en uw verlies van ongeveer $1,000. U kunt dan een nieuwe collar instellen. Bijvoorbeeld opnieuw een long put 3.850 en een short call 4.400, maar verleng de looptijd tot december 2023.

De collar in een notendop

Met een collar kun je een zekere bescherming inbouwen. Het is geen constructie om een hoog rendement na te streven. Het is een veiligheidsgordel voor de onderliggende portefeuille met behoud van enig opwaarts potentieel als de onderliggende waarde stijgt.

Natuurlijk zijn er een groot aantal varianten van deze aanpak. Afhankelijk van uw risicoprofiel kunt u de strategie variëren, bijvoorbeeld door puts te overwegen die verder uit het geld liggen, calls die dichter bij het geld liggen (wat de collar goedkoper maakt, maar het winstpotentieel beperkt), door de delen van de collar op verschillende tijdstippen te verkopen, afhankelijk van wat de onderliggende waarde doet, of zelfs door call- en putdelen met verschillende looptijden te gebruiken. Opties bieden een enorm scala aan, nou ja, interessante opties voor de belegger.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België