Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS

Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS

Macro
Steen Jakobsen

Hlavný investičný riaditeľ

Summary:  Víkendové převzetí Credit Suisse investiční bankou UBS přepisuje historii firemních dluhopisů. Došlo totiž k odepsání obrovské sumy dluhů Credit Suisse. Toto řešení-neřešení vyvolává značné obavy.


Švýcarská investiční banka UBS koupila přes noc za 3 miliardy dolarů problematickou Credit Suisse. V průběhu této transakce ale ztratily veškerou hodnotu rizikové dluhopisy Credit Suisse v hodnotě 17 miliard dolarů.

Trh s těmito dluhopisy o objemu 250 miliard vznikl po globální finanční krizi, aby pomohl nedostatečně kapitálově zajištěným bankám v Evropě dosáhnout kapitálové přiměřenosti Tier 1. Ve skutečnosti se tato kategorie nazývá AT1, tedy Additional-Tier-1. Tier 1 je nejvýše hodnocený kapitál, který lze například využít k vykompenzování nenávratných půjček či jiných problémů ve finančním sektoru. Tvoří ho nerozdělený zisk, běžné akcie a u mnoha evropských bank také AT1.

I když nejspíš nejde o nejlepší ukazatel, existuje fond ETF společnosti WisdomTree, který kopíruje právě vývoj tohoto trhu – všimněte si, že níže uvedený graf končí pátečním uzavřením trhu. Credit Suisse tvořila o něco víc než 7 % tohoto indexu a tato část má teď nulovou hodnotu.

Zdroj: Bloomberg

Rostoucí obavy trhů se o víkendu naplnily, když došlo k dohodě o převzetí Credit Suisse: Švýcarská národní banka jednostranně informovala všechny investory do AT1, že budou v případě záchrany formou bailoutu dluhopisy kategorie AT1 odepsány s nulovou hodnotou. To přinese změnu ratingu a patrně i hromadné přecenění CoCo dluhopisů, jakmile se začne zítra obchodovat na evropských trzích.

To je podle mě další krátkodobá a krátkozraká politická reakce na zásadní problém. Bankovní systém postupně ztratil veškerou zodpovědnost. Jedna krize za druhou nutily centrální banky a regulační orgány akceptovat rostoucí ztráty, takže jsou dnes kapitálové nároky slabé, nedostatečné a hlavně založené na interních modelech připravených bankami samotnými.

Bankovní model 3-6-3 (půjčovat si za 3 %, ostatním půjčovat za 6 % a ve 3 odpoledne už být na golfu) přestal fungovat už v roce 2008 a na jeho místo nastoupilo „finanční inženýrství“, které se stalo největším zdrojem příjmů a zároveň nejefektivnějším nástrojem řízení bankovních rizik. Toto dvojí využití finančního inženýrství nebyl nikdy dobrý nápad a ve skutečnosti zvyšuje riziko selhání bankovního modelu samotného.

Kvůli měnovým swapům centrálních bank a nic neřešící akvizici CS ze strany UBS začalo obchodování bezprostředně po otevření trhů. Vzestup cen může vydržet hodinu, den, nebo i týden, ale nakonec se budeme muset postavit čelem skutečnosti, že politické instituce ztratily důvěryhodnost, a když investoři ztrácejí důvěru v systém, putují peníze do hmotných a garantovaných aktiv, jako například do:

  • Zlata
  • Krátkodobých vládních dluhopisů
  • Japonského jenu (JPY)

To jsou aktiva, která půjdou s největší pravděpodobností nahoru, a pokud mám pravdu ohledně „nového napětí“ v oblasti AT1, může začít výprodej eura. Velké evropské (a britské) banky mají v rámci Tier 1 velké objemy nesplacených firemních dluhopisů.

Zítra bychom měli sledovat tento podkladový index pro výše zmiňovaný CoCo ETF společnosti WisdomTree: Iboxx Contingent Convertible Liquid Index.

Zdroj: Bloomberg
Aktualizace brzy ráno v Evropě (kolem osmé hodiny ranní). Nejlepším zástupným ukazatelem před Evropou jsou zřejmě japonské finanční společnosti a HSBC (která má největší váhu v indexu AT1 Iboxx).

HSBC je v době psaní tohoto článku níže o -3,85 %.

Japonské banky:
Mizuho: -2.3%
Sumitomo: -1,67 %
Mitsubishi: -1,84 %

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.