Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS

Steen Jakobsen: Jaké budou dopady převzetí Credit Suisse bankou UBS

Macro
Steen Jakobsen

Hlavní investiční ředitel

Shrnutí:  Víkendové převzetí Credit Suisse investiční bankou UBS přepisuje historii firemních dluhopisů. Došlo totiž k odepsání obrovské sumy dluhů Credit Suisse. Toto řešení-neřešení vyvolává značné obavy.


Švýcarská investiční banka UBS koupila přes noc za 3 miliardy dolarů problematickou Credit Suisse. V průběhu této transakce ale ztratily veškerou hodnotu rizikové dluhopisy Credit Suisse v hodnotě 17 miliard dolarů.

Trh s těmito dluhopisy o objemu 250 miliard vznikl po globální finanční krizi, aby pomohl nedostatečně kapitálově zajištěným bankám v Evropě dosáhnout kapitálové přiměřenosti Tier 1. Ve skutečnosti se tato kategorie nazývá AT1, tedy Additional-Tier-1. Tier 1 je nejvýše hodnocený kapitál, který lze například využít k vykompenzování nenávratných půjček či jiných problémů ve finančním sektoru. Tvoří ho nerozdělený zisk, běžné akcie a u mnoha evropských bank také AT1.

I když nejspíš nejde o nejlepší ukazatel, existuje fond ETF společnosti WisdomTree, který kopíruje právě vývoj tohoto trhu – všimněte si, že níže uvedený graf končí pátečním uzavřením trhu. Credit Suisse tvořila o něco víc než 7 % tohoto indexu a tato část má teď nulovou hodnotu.

Zdroj: Bloomberg

Rostoucí obavy trhů se o víkendu naplnily, když došlo k dohodě o převzetí Credit Suisse: Švýcarská národní banka jednostranně informovala všechny investory do AT1, že budou v případě záchrany formou bailoutu dluhopisy kategorie AT1 odepsány s nulovou hodnotou. To přinese změnu ratingu a patrně i hromadné přecenění CoCo dluhopisů, jakmile se začne zítra obchodovat na evropských trzích.

To je podle mě další krátkodobá a krátkozraká politická reakce na zásadní problém. Bankovní systém postupně ztratil veškerou zodpovědnost. Jedna krize za druhou nutily centrální banky a regulační orgány akceptovat rostoucí ztráty, takže jsou dnes kapitálové nároky slabé, nedostatečné a hlavně založené na interních modelech připravených bankami samotnými.

Bankovní model 3-6-3 (půjčovat si za 3 %, ostatním půjčovat za 6 % a ve 3 odpoledne už být na golfu) přestal fungovat už v roce 2008 a na jeho místo nastoupilo „finanční inženýrství“, které se stalo největším zdrojem příjmů a zároveň nejefektivnějším nástrojem řízení bankovních rizik. Toto dvojí využití finančního inženýrství nebyl nikdy dobrý nápad a ve skutečnosti zvyšuje riziko selhání bankovního modelu samotného.

Kvůli měnovým swapům centrálních bank a nic neřešící akvizici CS ze strany UBS začalo obchodování bezprostředně po otevření trhů. Vzestup cen může vydržet hodinu, den, nebo i týden, ale nakonec se budeme muset postavit čelem skutečnosti, že politické instituce ztratily důvěryhodnost, a když investoři ztrácejí důvěru v systém, putují peníze do hmotných a garantovaných aktiv, jako například do:

  • Zlata
  • Krátkodobých vládních dluhopisů
  • Japonského jenu (JPY)

To jsou aktiva, která půjdou s největší pravděpodobností nahoru, a pokud mám pravdu ohledně „nového napětí“ v oblasti AT1, může začít výprodej eura. Velké evropské (a britské) banky mají v rámci Tier 1 velké objemy nesplacených firemních dluhopisů.

Zítra bychom měli sledovat tento podkladový index pro výše zmiňovaný CoCo ETF společnosti WisdomTree: Iboxx Contingent Convertible Liquid Index.

Zdroj: Bloomberg
Aktualizace brzy ráno v Evropě (kolem osmé hodiny ranní). Nejlepším zástupným ukazatelem před Evropou jsou zřejmě japonské finanční společnosti a HSBC (která má největší váhu v indexu AT1 Iboxx).

HSBC je v době psaní tohoto článku níže o -3,85 %.

Japonské banky:
Mizuho: -2.3%
Sumitomo: -1,67 %
Mitsubishi: -1,84 %

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.