Čo je greenwashing Čo je greenwashing Čo je greenwashing

Čo je greenwashing

VZDELÁVANIE 3 minutes to read

Saxo Group

Spotrebiteľské tovary 

Zdá sa, že každý produkt má na obale nejaký štítok navrhnutý tak, aby sme sa cítili pri našom nákupe lepšie. Vidíme heslá ako „100 % prírodné“, „vyrobené z recyklovaných materiálov“ a „šetrí životné prostredie“ spolu s certifikáciami ako „EPA Safer Choice“ a „Dolphin Safe“. Žiaľ, tieto označenia často nie sú regulované, čiže neexistuje štandard, ktorý je potrebné splniť na ich používanie. V mnohých prípadoch sú tieto označenia len marketingovými trikmi, ktoré v skutočnosti nehovoria nič o samotnom produkte. Spoločnosti trávia viac času a energie propagáciou ekologických produktov než snahou o ekologické postupy. Tiež propagujú alternatívne výrobky a obaly, ktoré sú v skutočnosti menej ekologické ako tie tradičné. Toto sa nazýva greenwashing.  

Popularita ESG 

Jednotlivci, vlády a ľudia chcú, aby sa korporácie správali etickejšie a brali ohľad na udržateľnosť. Nárast popularity udržateľných investičných produktov ukazuje, že mnohí investori majú rovnaké snahy. V roku 2021 došlo k rekordným tokom globálnych fondov do investičných produktov ESG. Väčšina tokov finančných prostriedkov pochádzala z Európy, kde je investovanie ESG najobľúbenejšie, no aj iné regióny vrátane USA zaznamenali v tejto oblasti rekordný prílev. 

Naháňanie peňazí 

Profesionálni správcovia aktív a správcovia majetku sú platení podľa toho, koľko peňazí spravujú. Manažér môže napríklad za investície, ktoré spravuje, dostávať 0,5 % ročne. To vychádza 5 000 dolárov za spravované aktíva v hodnote 1 000 000 dolárov. Je bežné, že investori pravidelne vyberajú peniaze zo svojich investícií, takže manažéri vždy hľadajú spôsoby, ako prilákať viac peňazí. Ak investori nalievajú peniaze do ESG a iných udržateľných investícií, profesionálni správcovia sa určite snažia tento dopyt uspokojiť.  

Predpisy o pomenovaní 

Väčšina krajín má pravidlá a predpisy pre pomenovanie investičných produktov. Pokiaľ však ide o investičné stratégie, ako je investovanie do rastu, hodnoty a príjmu, neexistujú pravidlá alebo predpisy týkajúce sa pomenovania investičných produktov. Na druhej strane, investičné typy ako investovanie do akcií, dlhopisov a nehnuteľností podliehajú pravidlám a predpisom o pomenovaní. Bežne sa uplatňuje aj pravidlo 80/20. To nariaďuje, aby minimálne 80 % spravovaných aktív podľa hodnoty bolo určeného typu investície. Produkt s názvom „Rastový akciový fond s veľkou kapitalizáciou“ by musel investovať aspoň 80 % aktív podľa hodnoty do akcií. Neexistuje však požiadavka, aby tieto aktíva boli akciami s veľkou kapitalizáciou či rastom. 

Investičný greenwashing

Z právneho hľadiska neboli ESG a udržateľné investície klasifikované ako typy investícií. To znamená, že investičné spoločnosti môžu používať tieto pojmy v názvoch produktov bez ohľadu na to, či podkladové aktíva spĺňajú preferencie investorov na hodnoty ESG či udržateľnosť. Na trhu je veľa investičných produktov, ktoré majú v názve ESG, no nepredstavujú žiadny druh investovania ESG. Bežnou praxou je aj premenovanie existujúcich produktov bez akýchkoľvek zmien v investičnom procese. „Rastový akciový fond s veľkou kapitalizáciou“ sa premenuje na „Super udržateľný akciový ESG fond“, ale pri tom je to stále ten istý starý akciový fond, ktorý pri investíciách ani nikdy nebral do úvahy faktory ESG. To je investičný greenwashing.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.