Czym jest „greenwashing” Czym jest „greenwashing” Czym jest „greenwashing”

Czym jest „greenwashing”

Edukacja 3 min na przeczytanie

Saxo Group

Towary konsumpcyjne 

Wydaje się, że obecnie każdy kupowany produkt ma na opakowaniu jakąś etykietę, która ma sprawić, że będziemy mieć lepsze odczucia związane z jego zakupem. Są to oznaczenia typu „100% naturalne”, „wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu” i „przyjazne dla środowiska”, a także certyfikaty typu „EPA Safer Choice” czy „Dolphin Safe”. Niestety te etykiety często nie są uregulowane, co oznacza, że ​​nie ma standardu, który musi być spełniony, aby firma mogła ich używać. W wielu przypadkach to nic innego jak sztuczki marketingowe, które w rzeczywistości nie zapewniają żadnych wiarygodnych stwierdzeń na temat danego produktu. Firmy poświęcają więcej czasu i energii na promowanie produktów przyjaznych dla środowiska niż na ich faktyczne tworzenie. Promują też alternatywne produkty i opakowania, które są w rzeczywistości mniej przyjazne dla środowiska niż ich tradycyjne wersje. Nazywa się to „greenwashingiem” lub „ekościemą”.  

Popularność ESG 

Ludzie, rządy i społeczeństwa chcą, aby korporacje działały w bardziej etyczny i zrównoważony sposób. Rosnąca popularność produktów związanych ze zrównoważonym inwestowaniem pokazuje, że wielu inwestorów ma podobne odczucia. W 2021 roku odnotowano rekordowe globalne przepływy kapitału do produktów inwestycyjnych typu ESG. Większość środków pochodziła z Europy, gdzie inwestowanie ESG jest najbardziej popularne. Jednak inne regiony, w tym Stany Zjednoczone, również odnotowały rekordowe przepływy. 

Pogoń za pieniędzmi 

Specjaliści zarządzający aktywami i zarządzający majątkiem są opłacani na podstawie ilości pieniędzy, jakimi zarządzają. Na przykład menedżer może otrzymywać rocznie 0,5% wartości inwestycji, którymi zarządza. Daje to 5000 USD na każde 1 000 000 USD w zarządzanych aktywach. Inwestorzy często okresowo wycofują pieniądze ze swoich inwestycji, co oznacza, że ​​menedżerowie zawsze szukają sposobów na przyciągnięcie dodatkowych środków. Jeśli pieniądze inwestorów płyną w przedsięwzięcia ESG i inne zrównoważone inwestycje, oczywiste jest, że specjaliści zarządzający inwestycjami innych podmiotów też starają się sprostać temu zapotrzebowaniu.  

Przepisy dotyczące nazewnictwa 

W większości krajów obowiązują przepisy i regulacje dotyczące nazewnictwa produktów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o strategie inwestycyjne, takie jak inwestowanie ukierunkowane na „wzrost” (growth), „wartość” (value) i „dochód” (income), nie ma żadnych regulacji ani przepisów dotyczących nazewnictwa produktów inwestycyjnych. Natomiast inwestycje w produkty typu „akcje”, „obligacje” i „nieruchomości” podlegają regulacjom i przepisom w zakresie nazewnictwa. Powszechna jest zasada 80/20, która nakazuje ulokowanie co najmniej 80% wartości zarządzanych aktywów w inwestycjach określonego typu. Produkt o nazwie „Large-Cap Growth Stock Fund” musiałby zainwestować co najmniej 80% wartości aktywów w akcje (stock). Nie ma jednak wymogu, aby te aktywa były zainwestowane w akcje firm o dużej kapitalizacji (large cap) lub w akcje wzrostowe (growth). 

„Greenwashing” inwestycji

Z prawnego punktu widzenia ESG i zrównoważone inwestowanie nie zostały sklasyfikowane jako typy inwestycji. Oznacza to, że firmy inwestycyjne mogą używać tych terminów w nazwach produktów niezależnie od tego, czy odpowiednie aktywa bazowe spełniają kryteria ESG lub preferencje inwestorów w zakresie zrównoważonego inwestowania. W rzeczywistości na rynku istnieje wiele produktów inwestycyjnych mających w nazwach terminy typu ESG, które nie mają żadnego udziału w inwestycjach tego typu. Powszechną praktyką jest zmiana nazw istniejących produktów bez wprowadzania zmian w samym procesie inwestycyjnym. Fundusz „Large-Cap Growth Stock Fund” może stać się więc funduszem „Super Sustainable ESG Stock Fund”, ale wciąż jest to ten sam fundusz giełdowy co poprzednio i nigdy nawet nie rozważano w jego procesie inwestycyjnym czynników ESG. To właśnie jest „greenwashing” inwestycji.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.