Späť
Details Cookies
Slovenská republika
Dôležité informácie o maržových produktoch

CFD predstavujú komplexný nástroj a prinášajú riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku páky. Na 70 % účtov retailových investorov dochádza pri obchodovaní s CFD prostredníctvom tejto spoločnosti k finančným stratám. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD, FX či iné naše produkty fungujú, a či si môžete dovoliť také vysoké riziko straty peňazí.

Pravidlá používania súborov cookie

Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám ponúkla lepší zážitok z prehliadania tým, že umožní, optimalizuje a analyzuje činnosť stránok. Zároveň vám prostredníctvom týchto súborov ponúka prispôsobený reklamný obsah a umožňuje vám pripojiť sa k sociálnym médiám. Výberom možnosti Prijať všetko vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookie a súvisiacim spracovaním osobných údajov. Ak chcete spravovať svoje predvoľby súhlasu, vyberte možnosť Spravovať súhlas. Na stránke pravidiel používania súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť svoje predvoľby alebo odvolať svoj súhlas. Pozrite si naše pravidlá používania súborov cookiepravidlá ochrany osobných údajov.

ICAAP a správy o rizikách

Skupina Saxo vydáva pravidelné správy ICAAP a správy o rizikách v súlade s finančnými nariadeniami v Dánsku.

Cieľom procesu hodnotenia internej kapitálovej primeranosti (ICAAP) je stanoviť primeranú kapitalizáciu banky, s ohľadom na nesené riziká, ako aj budúce riziká plynúce z rastu, nových trhov a rozširovania portfólia produktov.

Úplne hodnotenie ICAAP sa vykonáva podľa požiadaviek, ale aspoň jedenkrát za rok. Úrovne kapitálovej primeranosti prispôsobené neustálemu využívaniu limitu sa ohlasujú dánskemu Úradu pre finančný dohľad (FSA) každý štvrťrok.

Podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR) je Saxo Bank A/S povinná zverejňovať informácie o rizikách banky a zásadách týkajúcich sa riadenia rizík, výpočtu kapitálových požiadaviek, vlastných prostriedkov, pákového efektu, likvidity a zaťaženia aktív bremenami.

Saxo Bank vám ponúka na prečítanie nasledovné správy o rizikách.

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.