ICAAP a správy o rizikách

Skupina Saxo vydáva pravidelné správy ICAAP a správy o rizikách v súlade s finančnými nariadeniami v Dánsku.

Cieľom procesu hodnotenia internej kapitálovej primeranosti (ICAAP) je stanoviť primeranú kapitalizáciu banky, s ohľadom na nesené riziká, ako aj budúce riziká plynúce z rastu, nových trhov a rozširovania portfólia produktov.

Úplne hodnotenie ICAAP sa vykonáva podľa požiadaviek, ale aspoň jedenkrát za rok. Úrovne kapitálovej primeranosti prispôsobené neustálemu využívaniu limitu sa ohlasujú dánskemu Úradu pre finančný dohľad (FSA) každý štvrťrok.

Podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR) je Saxo Bank A/S povinná zverejňovať informácie o rizikách banky a zásadách týkajúcich sa riadenia rizík, výpočtu kapitálových požiadaviek, vlastných prostriedkov, pákového efektu, likvidity a zaťaženia aktív bremenami.

Saxo Bank vám ponúka na prečítanie nasledovné správy o rizikách.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.