Equity Options Commissions

Trade volume: Contracts per Month

CURRENCY0 - 1,0001,001 - 5,000*
EUR3.002.00
GBP2.501.50
USD3.002.00
CHF4.003.00
HKD30.0020.00

* Above 5,000 lots per month clients are encouraged to speak with their Account Manager to negotiate commission levels based on the volume they offer.

When trading Stock options at Saxo Bank, there are no minimum ticket fees. Each trade is subject to a flat-rate fee based on the applicable volume bracket. 

Updated 06 Jan 2017

Overnight positions in short Stock Options are subject to a carrying cost. The carrying cost is calculated on the basis of the daily margin requirement and applied when a position is held overnight.
The funding rate used for calculating the carrying cost is based on the relevant Interbank-rate + markup (150 bps).

Carrying Cost = Margin requirement * Holding time * (Relevant Interbank rate + Markup) / (365 or 360 days)

A Holding Fee on bought long dated Stock Options applies. 
The Holding Fee will only apply to bought Stock Options with maturity beyond 120 days and be calculated based the Nominal Value and charged end-of-month.

Bought Options daily holding fees per million (Nominal Value)
< 120 days maturityn.a.
>120 days maturity1.10
 

Holding Fee per day = Nominal Value / 1,000,000 * Holding Fee

Ostrzeżenie o ryzyku w przypadku opcji na akcje
risk-icon--red

Opcja jest sklasyfikowana jako produkt czerwony, ponieważ postrzega się ją jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku.

Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produkty zielone, żółte lub czerwone, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Opcje niosą za sobą ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich. Obrót opcjami może skutkować potencjalnie nagłymi i znacznymi stratami. Możliwość obrotu opcjami musi zostać na początku zaakceptowana przez Saxo Bank A/S. Przed kupnem lub sprzedażą opcji, inwestorzy muszą przeczytać kopię Charakterystyki i Zagrożeń związanych z Ustandaryzowanymi Opcjami - dokument ten jest także znany pod nazwą ODD. Tłumaczy on charakterystykę i zagrożenia związane z opcjami typu exchange-traded.

Inne Ryzyka: Spready, Straddles, i inne grupowe strategie opcyjne mogą nieść za sobą znaczne koszty transakcyjne, w tym wiele prowizji, co może wpłynąć na potencjalny zwrot. Są to zaawansowane strategie opcyjne, które zazwyczaj niosą za sobą wyższe ryzyko oraz są bardziej skomplikowane niż podstawowe opcje.