Obrót opcjami na kontrakty

W przypadku opcji na kontrakty można zabezpieczyć portfel i czerpać zysk ze zmian w cenach czy też zmienności.

Kierunek zmian na rynku przestaje być źródłem obaw, gdyż można dokonywać transakcji obliczonych na różne poglądy na rynek, niezależnie od tego, jak zmieniają się ceny. Saxo Bank oferuje możliwość obrotu opcjami na kontrakty terminowe futures i indeksy oraz zabezpieczania portfela akcji lub kontraktów terminowych futures.

Istnieje możliwość obrotu opcjami na kontrakty terminowe futures oparte na stopach procentowych, indeksach giełdowych, rynku walutowym, sektorze energetycznym, metalach i rolnictwie; nie idziemy na kompromis w kwestii tego, jak ważne jest oferowanie płynnych kontraktów.

Niskie prowizje od opcji na kontrakty sięgające nawet 1,50 USD

Profesjonalna technologia

Nasze platformy transakcyjne są szybkie, intuicyjne i proste. W Saxo Bank traderzy handlujący opcjami mają do dyspozycji niespotykane połączenie technologii i narzędzi, dzięki którym każdy inwestor wzmocni swoją pozycję.

Wykorzystaj akcje i obligacje jako zabezpieczenie

Jeśli obracasz akcjami lub obligacjami, już masz aktywa, które można wykorzystać jako zabezpieczenie transakcji na opcjach na kontrakty. Np. jako zabezpieczenie możesz wykorzystać nawet 95% wartości obligacji.

Model różnych klas aktywów

Z poziomu jednej platformy i jednego rachunku możesz inwestować nie tylko w opcje, ale również w akcje, waluty, obligacje i nie tylko, wykorzystując opcje do zabezpieczenia inwestycji lub zdobycia ekspozycji w większym kontekście.

Globalny dostęp

Dzięki Saxo zyskujesz dostęp do najbardziej płynnych opcji z całego świata. W zasięgu ręki masz też bogatą wiedzę fachową i informacje od specjalistów wewnętrznych i osób trzecich.

Opcje kupna, sprzedaży oraz strategie stelaża to rozwiązania, dzięki którym możesz czerpać korzyści z różnych sytuacji rynkowych. Opcje można wykorzystać dla zwiększenia ekspozycji, zabezpieczenia pozycji przed pewnymi ryzykami czy po prostu dla wykorzystania okresu niepewności i zwiększonej zmienności na rynku.

Dowiedz się więcej na temat podstawowych strategii opcyjnych i płynących z nich korzyści, poniżej.

Strategia spreadu niedźwiedzia (Bear Put Spread)

Strategię tę możesz zastosować, gdy masz przekonanie, że cena aktywa bazowego umiarkowanie spadnie. Strategię realizuje się poprzez kupno opcji sprzedaży in-the-money z wyższą ceną oraz sprzedaż opcji sprzedaży out-of-the-money z niższą ceną.

Dowiedz się więcej

Strategia spreadu byka (Bull Call Spread)

Strategia ta jest idealna, gdy jest się przekonanym, że cena aktywa bazowego umiarkowanie wzrośnie. Realizuje się ją, kupując opcję kupna at-the-money i jednocześnie wystawiając opcję kupna out-of-the-money z wyższą ceną.

Dowiedz się więcej

Strategia długiego stelaża (Long strangle)

Jest to neutralna strategia, w ramach której kupuje się jednocześnie opcję sprzedaży, która jest nieco out-of-the-money, oraz opcję kupna, również nieco out-of-the-money. Stosuje się ją, gdy ma się przekonanie, że cena akcji bazowych przez jakiś czas będzie wykazywać większe wahania.

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie szczegóły konkurencyjnych cen

Niskie prowizje od opcji na kontrakty sięgające nawet 1,50 USD

Oferujemy dostęp do konkurencyjnych cen i wąskich spreadów — wystarczy tylko jedno kliknięcie. Na naszej platformie możesz handlować na podstawie cen aktualizowanych na żywo, co oznacza pełną przejrzystość. A dzięki prowizjom uzależnionym od wolumenu transakcji – im więcej handlujesz, tym mniejsze koszty ponosisz.

Niskie prowizje sięgające nawet1,50USD

Wiedza i informacje od ekspertów


Odwiedź Futures Institute i korzystaj z szybkiego dostępu do kwotowań, wykresów i wiadomości dotyczących kontraktów terminowych futures oraz komentarzy rynkowych branżowych ekspertów. Instytut stworzyła CME Group – wiodący i najbardziej zróżnicowany rynek świata.

Odwiedź Futures Institute  >

Nieważne, czy dopiero zaczynasz przygodę z obrotem opcjami, czy może po prostu chcesz podszlifować swoje umiejętności jako trader — w Akademii Saxo znajdziesz idealne dla siebie materiały wideo, moduły, kursy i quizy. Ponadto dzięki naszej współpracy z OIC Institute zyskujesz dostęp do najlepszej kopalni wiedzy teoretycznej i praktycznej w branży. 

Odwiedź Akademię Saxo

risk-icon--red

Ostrzeżenie o ryzyku w przypadku opcji notowanych

Opcja jest sklasyfikowana jako produkt czerwony, ponieważ postrzega się ją jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku.


Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produktów zielonych, żółtych lub czerwonych, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj

Opcje pociągają za sobą ryzyko i nie są odpowiednim instrumentem dla wszystkich inwestorów, ponieważ szczególne czynniki ryzyka związane z handlem opcjami mogą narazić inwestorów na gwałtowne i znaczne straty. Uprawnienia do handlu opcjami podlegają kontroli i zatwierdzeniu przez Saxo Bank A/S. Przed zakupem lub sprzedażą opcji inwestorzy muszą przeczytać dokument poświęcony charakterystyce i czynnikom ryzyka opcji ustandaryzowanych, czyli dokument objaśniający opcje (ODD, options disclosure document). Przedstawiono w nim charakterystykę opcji dostępnych na giełdzie i związane z nimi czynniki ryzyka.

Inne czynniki ryzyka: Spready, strategie stelaża i inne strategie wieloczynnikowe dotyczące opcji mogą wiązać się ze znacznymi kosztami transakcji, w tym z wieloma prowizjami, co może wpłynąć na potencjalne zyski. Są to zaawansowane strategie dotyczące opcji i często obarczone większym oraz bardziej złożonym ryzykiem niż podstawowy handel opcjami.

Realizacja i przydzielanie opcji, szczególnie w stylu amerykańskim, może doprowadzić do znacznych strat, zwłaszcza wtedy, gdy wystawiający opcję nie ma dla niej pokrycia. Opcje wygasające in-the-money (ITM) są realizowane automatycznie, natomiast opcje out-of-the-money (OTM) wygasają. W niektórych przypadkach posiadacze długich opcji OTM mogą zdecydować się na realizację w przypadku zbliżenia się do ceny bazowej rozliczenia dziennego, np. tzw. ryzyko wynikające z przypięcia („pin risk”).