Strategia wejścia - podejście krok po kroku Strategia wejścia - podejście krok po kroku Strategia wejścia - podejście krok po kroku

Strategia wejścia - podejście krok po kroku

Peter Siks

Podsumowanie:  Wiele osób zdecydowało się ostatnio na rozpoczęcie inwestowania, być może po to, by uniknąć minimalnego zwrotu z konta oszczędnościowego lub by przeciwdziałać rosnącej inflacji. Ale jak zaplanować wejście na rynki, kiedy są niespokojne?


Nie ma idealnej strategii wejścia na rynek dla każdej osoby; strategia ta będzie zależała od sytuacji osobistej, horyzontu czasowego i gotowości do podjęcia ryzyka. Jednak strategia inwestycyjna oparta na wyznaczonych zasadach może pomóc wszystkim inwestorom w zarządzaniu ryzykiem podczas wahań rynkowych.

Dywersyfikacja w twoim czasie

Zarządzanie ryzykiem jest ważną częścią inwestowania, podobnie jak dywersyfikacja, myślenie długoterminowe i upewnienie się, że nie inwestujesz ponad swoje możliwości. Nigdy nie zaczynaj inwestowania ze 100% swoich oszczędności i staraj się myśleć "długoterminowo", co nie oznacza 6 miesięcy, a raczej 10 lat.

Dywersyfikacja w inwestowaniu jest często spotykana w postaci ETF-ów, koszyków akcji, które śledzą indeks. Możesz również zastosować tę "dywersyfikację", gdy decydujesz, kiedy wejść na rynek.

Oznacza to, że można albo zainwestować określoną kwotę w jednym czasie, albo zainwestować określoną kwotę stopniowo: w zaplanowanym czasie (np. w ciągu kilku miesięcy). Przyjmując to drugie podejście, dywersyfikujesz swój czas.

Strategia krok po kroku

Zamierzasz rozłożyć swoje zakupy w czasie, aby w jak najmniejszym stopniu zależeć od znalezienia idealnego timingu rynku.

Najpierw podziel całkowitą kwotę pieniędzy, którą chcesz zainwestować na kilka równych "części". Może to być dowolna ilość, z którą czujesz się komfortowo: cztery części, sześć, dwanaście itd.

Następnie dokonaj pierwszego zakupu ETFów za pomocą pierwszej "części".

Teraz masz swoje pozostałe części (tj. cztery), które zostaną zainwestowane tylko wtedy, gdy spełniony zostanie jeden z następujących warunków:

Warunek 1: czas

Kolejna inwestycja (tj. ¼) kwoty startowej zostanie zainwestowana w ustalonym terminie, o którym decydujesz z wyprzedzeniem (tj. w przyszłym miesiącu lub w następnym kwartale). Możesz jednak chcieć kupić wcześniej, ale tylko wtedy, gdy spełni się warunek nr. 2.

Warunek 2: niższa cena

Załóżmy, że Twoim pierwszym zakupem było 250 ETF-ów po 40 euro. Następnie, pewnego dnia zauważasz, że ETF sprzedaje się po cenie o 10% niższej w porównaniu do ostatniego zakupu.

Warunek 2 spełni się, gdy zauważysz, że twój pierwotny zakup jest o 10% niższy niż cena twojego (ostatniego) zakupu.

Możesz złożyć zlecenie kupna Good Till Cancelled na poziomie o 10% niższym niż 40 €: na poziomie 36 €, a następnie kupić 277 ETF-ów za tę kwotę.

W ten sposób, jeśli rynek zacznie zniżkować, wiesz, że będziesz kupował po € 36. Jeśli to zlecenie zostanie wypełnione, możesz natychmiast złożyć kolejne zlecenie kupna, które jest o 10% niższe niż 36 €. W praktyce będzie to zlecenie kupna 309 ETF @ € 32,40.

Użyte w tym przykładzie 10% nie jest wymagane. Możesz również zdecydować się na 5% lub 7,5% jako wyzwalacz, w zależności od tego, z jakim rozwiązaniem czujesz się komfortowo.

Co osiągnąłeś

Teraz masz opartą na regułach strategię wejścia do budowania swojego portfela. Strategia ta zapobiega podejmowaniu decyzji opartych na timingu i na emocjach.

Podsumowując: z góry ustalone jest, co i kiedy kupisz. Najpierw decydujesz o liczbie części, na które zamierzasz podzielić swój kapitał. Następnie robisz pierwszy zakup i dla kolejnych części: wyzwalaczem  jest albo "czas", albo cena niższa o 10%.

Ta strategia prowadzi do rozważnego budowania portfela za uczciwą cenę, bez presji i niepokoju związanego z idealnym wyczuciem czasu.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.