Portfel Portfel Portfel

Portfel

Portfolio guide 8 min na przeczytanie

Saxo Group

Portfel

Nowa sekcja Portfel została stworzona z myślą o uproszczeniu i poprawieniu doświadczenia użytkownika w zakresie śledzenia aktywności jego rachunku. Niniejszy przewodnik zawiera krótkie omówienie zmian w sekcji i sposobu, w jaki usprawnią one monitorowanie inwestycji.

Przegląd rachunku

Przegląd rachunku przedstawia Ci szybki status wartości rachunku i zmian w ciągu 1 dnia zarówno na poziomie pojedynczego, jak i zagregowanego rachunku.

Przegląd

Sekcja Przegląd przedstawia Ci podsumowanie Twojego konta (lub kont, jeśli masz więcej niż jedno).

Na górze sprawdzisz ogólną wartość konta, dostępne środki pieniężne oraz jednodniowy zwrot. Poniżej zobaczysz pozycje wyświetlane według klasy aktywów, jak również podział posiadanych środków pieniężnych. Wreszcie, na samym dole, zobaczysz wykresy alokacji, które pokazują, z czego składa się Twój portfel w podziale na aktywa, kraje i sektory.

Wyniki

Ta sekcja dostarcza szczegółowego zestawienia historycznych wyników Twojego rachunku w wybranym przez Ciebie okresie czasu. Możesz zobaczyć zmiany wartości Twojego konta i stopę zwrotu na dwóch wykresach. Dla wykresu stopy zwrotu możesz dodać benchmark, z którym porównasz wyniki. Klikając na instrument, uzyskasz więcej informacji na temat zysków, stopy zwrotu i historii transakcji dla danego instrumentu.

Transakcje

Sekcja transakcji pokazuje listę wszystkich zdarzeń, które miały wpływ na Twoje konto. Przegląd transakcji można dostosować za pomocą filtrów: okres, produkt i typ transakcji. Aby uzyskać szczegółowe zestawienie pojedynczej transakcji, kliknij na nią, a to spowoduje wyświetlenie szczegółów transakcji.
Istnieje również możliwość pobrania pliku PDF z historią transakcji.

Zdarzenia korporacyjne

Zakładka Zdarzenia korporacyjne to miejsce, w którym znajdziesz informacje o działaniach związanych z zdarzeniami korporacyjnymi, takimi jak dywidendy i głosowania akcjonariuszy. Tutaj zobaczysz swoje nadchodzące, aktywne i przeszłe zdarzenia korporacyjne i zorientujesz się, czy należy podjąć jakieś działania.

Najnowsze informacje z rynków


Portfolio guide

Portfel


Portfolio guide

Portfel


Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.