Jedz pianki lub powiększaj swój majątek Jedz pianki lub powiększaj swój majątek Jedz pianki lub powiększaj swój majątek

Jedz pianki lub powiększaj swój majątek

Mind Over Money in practise
Peter Siks

Podsumowanie:  Umiejętność zrezygnowania z natychmiastowej gratyfikacji na rzecz przyszłych zysków jest niezwykle ważna.


W latach 60. i 70. amerykański profesor Walter Mischel prowadził badania nad zachowaniem dzieci. Jego najsłynniejszym badaniem był test z piankami.

W tym badaniu badacz dawał małym dzieciom jedną piankę. Dzieci mogły zjeść piankę od razu, ale jeśli poczekały i jej nie zjadły, po powrocie badacza (po 10–20 minutach) otrzymywały dodatkową piankę. Innymi słowy, wybierały między jedną teraz, a dwiema później. Niektóre dzieci nie czekały i od razu zjadały pierwszą piankę. Inne czekały i w ten sposób otrzymywały dodatkową piankę.

Co to ma wspólnego z inwestowaniem?

Chociaż przykład jest interesujący, możesz się zastanawiać, co to ma wspólnego z Twoimi działaniami na rynkach finansowych. Podobnie jak dzieci dostrzegające odległą nagrodę i niecierpliwie czekające na drugie pianki, większość inwestujących robi to, oczekując, że z czasem zostaną nagrodzeni wyższymi zwrotami. 

Jakiego jednak zwrotu można oczekiwać z inwestowania? W przeszłości dobrze zdywersyfikowany długoterminowy portfel akcji przynosił około 7%–8% przy założeniu ponownego inwestowania dywidendy.

Jak powiększać swój majątek?

Według Einsteina procent składany jest ósmym cudem świata o dowiedzionej sile, zwłaszcza na dłuższą metę, co wyraźnie wynika z tego przykładu.

Wpłata miesięcznaLiczba latPrzewidywany zwrotWpłataWynik
100 USD255%30 000 USD58 812 USD
100 USD505%60 000 USD257 971 USD
100 USD257%30 000 USD78 747 USD
100 USD507%60 000 USD506 141 USD
Jak widać na powyższym przykładzie, czas ma duży wpływ na zyski. Czy wiesz jednak, co jest jeszcze ważniejsze? Rozpoczęcie. Jak więc pomnażać swój majątek w perspektywie długoterminowej? Ustal plan finansowy i trzymaj się go, oprzyj się pokusie natychmiastowej gratyfikacji i zacznij inwestować tak szybko, jak to możliwe, bez względu na wiek.

Bez wątpienia doczekasz się swojej drugiej pianki.

Najnowsze informacje z rynków


Mind Over Money in practise

Inwestowanie „na koszt firmy”
Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.