Tygodniowy wykres FX: CPI w USA i wykres punktowy FOMC mają niski gołębi słupek Tygodniowy wykres FX: CPI w USA i wykres punktowy FOMC mają niski gołębi słupek Tygodniowy wykres FX: CPI w USA i wykres punktowy FOMC mają niski gołębi słupek

Tygodniowy wykres FX: CPI w USA i wykres punktowy FOMC mają niski gołębi słupek

Forex 5 min na przeczytanie
Charu Chanana

Kierownik Działu Strategii Walutowej

Artykuł został przetłumaczony automatycznie przy użyciu AI


Kluczowe punkty:
  • USD: Wzrost pozostaje ograniczony po wzrostach po NFP
  • EUR: Niepokój związany z wyborami w UE może się uspokoić
  • GBP: Odporność w obliczu wyborów w Wielkiej Brytanii
  • JPY: BOJ może zasygnalizować podwyżkę stóp w lipcu
  • XAU: Zahamowanie skupu złota przez PBOC może oznaczać zmianę popytu
USD odzyskał siłę pod koniec tygodnia dzięki gorącym danym o zatrudnieniu w USA, ale CHF pozostał w lepszej sytuacji, ponieważ SNB zmienił swoje nastawienie walutowe. Srebro gwałtownie spadło po ostatnich silnych wzrostach, podczas gdy złoto również spadło po gorących danych o zatrudnieniu i doniesieniach o wstrzymaniu zakupów złota przez PBOC.
Nasza karta wyników walutowych pokazuje, że pozytywna dynamika może budować się w USD, GBP i CAD, podczas gdy negatywna dynamika w NZD i złocie.
Forex COT na tydzień 4 czerwca odnotował szósty z rzędu tydzień redukcji długich pozycji dolara i spadek o ponad 50% w tym okresie. Nowe pozycje długie zostały dodane do GBP, EUR i NZD, podczas gdy pozycje krótkie zostały pokryte w JPY, a dodane do CAD, CHF i AUD.

-----------------------------------------------------------------------

Najnowsze artykuły i podcasty FX:

Najnowsze artykuły i podcasty na temat makro:

Tygodniowe wykresy FX:

Seria FX 101:

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.