Ryzyko geopolityczne a rynek forex Ryzyko geopolityczne a rynek forex Ryzyko geopolityczne a rynek forex

Ryzyko geopolityczne a rynek forex

Forex 5 min na przeczytanie
Charu Chanana

Kierownik Działu Strategii Walutowej

Podsumowanie:  W tym tygodniu w centrum uwagi ponownie znajduje się ryzyko geopolityczne i w dalszym ciągu mogą przeważać zlecenia mające na celu zabezpieczenie inwestycji. Dolar i złoto nadal mają wsparcie w postaci obecnych ram makroekonomicznych oraz ryzyka konfliktu. CHF i JPY również zyskują na atrakcyjności jako bezpieczne inwestycje, z czego JPY w mniejszym stopniu, a CHF zmaga się również z brakiem wsparcia ze strony polityki pieniężnej. Umocnienie AUD w przypadku lepszych, niż przewidywano danych z Chin może być niestabilne, podobnie jak dzisiejszy rajd NZD po ogłoszeniu wyników wyborów.


Piątkowa akcja cenowa stanowiła wyraźny przykład ucieczki do bezpiecznych przystani. Nastąpiła przecena akcji, natomiast obligacje, dolar, frank szwajcarski i złoto szły w górę. Izraelskie wojsko groziło przeprowadzeniem „szeroko zakrojonych operacji lądowych” i potencjalnej inwazji na Strefę Gazy, przez co ponad pół miliona Palestyńczyków uciekło na południe. Uwagi ze strony Iranu, że kraj ten „nie pozostanie jedynie obserwatorem”, również podsyciły niepokój, w szczególności na rynkach ropy, biorąc pod uwagę tegoroczny znaczny wzrost produkcji i eksportu irańskiej ropy naftowej. Spowodowało to znaczny wzrost zainteresowania ropą, przez co cena ropy Brent poszła w górę o 5,7%.

Podczas sesji azjatyckiej niektóre z tych trendów uległy jednak nieznacznemu odwróceniu, a Stany Zjednoczone i ich sojusznicy próbowali zapobiec dalszej eskalacji konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. Geopolityka będzie nadal kluczowym czynnikiem kształtującym sytuację na rynkach w nadchodzącym tygodniu, ponieważ inwestorzy będą nadal rozważać ryzyko eskalacji pod kątem dążenia Amerykanów do zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się konfliktu na pozostałe kraje Bliskiego Wschodu.

Dolar i złoto pozostają preferowanymi bezpiecznymi przystaniami ze względu na ich umocnienie spowodowane różnymi czynnikami. Dolar, oprócz premii geopolitycznej, nadal korzysta z odporności gospodarki Stanów Zjednoczonych i transakcji carry Zauważyliśmy już wcześniej, że potencjał wzrostu dolara zaczyna być ograniczony, a przewaga transakcji carry może również się zmniejszyć, ponieważ stają się one coraz droższe w obliczu rosnącej zmienności i spadku rentowności obligacji.

Równocześnie złoto dodatkowo skorzystało na spadku realnych rentowności, ponieważ dążenie do zabezpieczenia inwestycji za pomocą obligacji skarbowych obniża nominalne rentowności, a oczekiwania inflacyjne pozostają zakotwiczone, jednak silniejszy dolar może doprowadzić do pewnego kompromisu w odniesieniu do zysków złota.

Do pozostałych bezpiecznych przystani zaliczają się CHF i JPY, jednak JPY odgrywa w tej sytuacji mniejszą rolę ze względu na większe ryzyko związane z wyższymi cenami ropy w kontekście importu tego surowca. Polityka pieniężna nie wspiera również CHF, ponieważ głównym problemem przestaje być inflacja, a staje się nim ryzyko recesji. Innym sposobem rozegrania tej sytuacji może być wykorzystanie potencjalnego wzrostu cen ropy, najbardziej widocznego w przypadku NOK i CAD, oprócz kolejnych zleceń kupna USD. Tymczasem EUR jest zagrożone ze względu na potencjalny wstrząs energetyczny.

Wnioski dla rynku: Kupno dolara pozostaje korzystne w przypadku lekkich spadków związanych z niepewnością geopolityczną, mimo iż potencjał wzrostu jest coraz bardziej ograniczony. Złoto (XAU/USD) może być preferowaną bezpieczną przystanią z uwagi na spadek realnych rentowności, podczas gdy rola CHF i JPY w tym zakresie jest stosunkowo ograniczona. Kurs EUR/CHF spadł poniżej 0,95 i może osiągnąć minima z 2022 r. na poziomie 0,9410.

AUD: W oczekiwaniu na dane z Chin i zapowiadane bodźce

Wszelkie przypadki umocnienia AUD są nadal niestabilne. Powodem, dla którego należy trzymać się z dala od walut wrażliwych na ryzyko, jest nie tylko obecne ryzyko geopolityczne, ale także spowalniające tempo wzrostu gospodarczego, a utrzymujące się poziomy inflacji nadal sprawiają, że otoczenie makro jest niezwykle skomplikowane. Jednak para AUD/USD nadal znajduje wsparcie na poziomie 0,63, nawet jeżeli jej potencjał wzrostu jest ograniczony.

Kluczowe mogą okazać się dane na temat aktywności gospodarczej i PKB w Chinach, które zostaną opublikowane w środę. Jeżeli dane te okażą się lepsze od przewidywanych, retoryka dotycząca wpływu bodźców na aktywność przeważy. Po powrocie Chińczyków z wakacji nasiliły się również apele o ponowne pobudzenie gospodarki i wszelkie tego rodzaju środki mogą tymczasowo wesprzeć AUD. Protokół z posiedzenia RBA, który zostanie opublikowany we wtorek, raczej nie wpłynie na sytuację. Para AUD/USD może celować w 0,64, jednak siła USD i względy geopolityczne prawdopodobnie pozostaną nadrzędnymi tematami w tym tygodniu.

Wnioski dla rynku: Potencjalne dynamiczne umocnienie AUD/USD, jeżeli dane na temat aktywności w Chinach zaskoczą w tym tygodniu na plus, jednak ogólny obraz sytuacji pozostaje negatywny.

NZD: Zwycięstwo opozycji przynosi wytchnienie

Weekendowe wybory przyniosły zwycięstwo opozycyjnej Partii Narodowej i koniec sześcioletnich rządów Partii Pracy, a nowym premierem zostanie Christopher Luxon. Nowy rząd będzie musiał zmierzyć się z trudnymi prognozami gospodarczymi, a RBNZ prognozuje recesję, ponieważ planuje utrzymać stopy procentowe na wysokim poziomie, aby ograniczyć presję inflacyjną. NZD umocnił się po ogłoszeniu wyników, jednak rynek wkrótce ponownie skupi się na geopolityce i nadrzędnej sile USD. Jutro rano Nowa Zelandia poda również odczyt CPI za III kwartał - przewiduje się wzrost do 1,9% kw/kw w porównaniu z 1,1% kw/kw w II kwartale, ale spadek do 5,9% r/r w porównaniu z poprzednim odczytem 6,0% r/r. Niższa inflacja może spowodować dalsze obniżenie oczekiwań dotyczących podwyżek stóp procentowych przez RBNZ, wywierając presję na NZD.

Wnioski dla rynku: P o weekendowych wyborach, w wyniku których zwyciężyła opozycja, para NZD/USD powróciła powyżej 0,59, jednak geopolityka i tematy makro mogą nadal oznaczać kolejny test minimum w ujęciu rok do dnia na poziomie 0,5859.

Charu Chanana, specjalistka ds. strategii rynku, Saxo Bank

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.