yen yen yen

Bank Japonii: Czego można się spodziewać 28 października?

Forex 3 min na przeczytanie
Charu Chanana

Kierownik Działu Strategii Walutowej

Podsumowanie:  Po ostatniej japońskiej interwencji, która zbiegła się z poprzednim, wrześniowym posiedzeniem Banku Japonii, rynek z uwagą czeka na kolejne posiedzenie banku centralnego zaplanowane na przyszły tydzień. Trwa przeciąganie liny pomiędzy traderami walutowymi oczekującymi braku zmian w polityce Banku Japonii a inwestującymi w obligacje, którzy nadal wystawiają na próbę cierpliwość banku centralnego. Wybór Banku Japonii ułatwiają jednak oczekiwania dotyczące szczytowo agresywnej polityki Fed.


Presja na jena japońskiego

Presja na jena japońskiego nie ustępuje pomimo oficjalnej interwencji władz we wrześniu i ciągłych interwencji ustnych. Kurs USD/JPY po raz pierwszy od sierpnia 1990 r. przekroczył 150 i jest na dobrej drodze do zamknięcia luki do maksimum (160) z kwietnia 1990 r.

Mimo iż nadal mówi się o realnej możliwości interwencji, władze powstrzymują się od zaznaczania swojej obecności na rynkach, biorąc pod uwagę ograniczony wpływ ich działań. Uczestnicy rynku uzyskaliby prawdopodobnie dodatkową zachętę do dalszego podważania wartości jena w przypadku potwierdzenia, że interwencja Banku Japonii nie przynosi szczególnych rezultatów.

Wraz ze zbliżającym się terminem posiedzenia Banku Japonii 28 października i posiedzenia FOMC w kolejnym tygodniu - 2 listopada – należy spodziewać się nasilenia obaw związanych z interwencją. Nie tylko kurs USD/JPY, ale również kursy EUR/JPY i GBP/JPY znajdują się powyżej poziomów, na których nastąpiła poprzednia interwencja w sprawie jena 22 września (ostatnie posiedzenie japońskiego banku centralnego). Od tej daty jedyną walutą, w stosunku do której jen jest silniejszy, jest AUD. Omawialiśmy już metody rozgrywania oczekiwań dotyczących interwencji w odniesieniu do pary USD/JPY lub innych par z jenem.

Presja na japońskie obligacje

Tymczasem inwestorzy na rynku obligacji nadal wystawiają na próbę zaangażowanie Banku Japonii w politykę kontroli krzywej dochodowości i zabezpieczają się poprzez pozycjonowanie po krótkiej stronie w japońskich obligacjach skarbowych (JGB). Stopy dziesięcioletnich kontraktów swap - kluczowe narzędzie międzynarodowych funduszy służące do wyrażania opinii na temat japońskich rentowności - o ponad 30 punktów bazowych przekraczają nałożony na dziesięcioletnie rentowności przez Bank Japonii pułap na poziomie 0,25% i osiągnęły najwyższy poziom od ośmiu lat. Przedstawiciele banku centralnego walczą ze „spekulacyjnymi” atakami na japońskie rynki obligacji oraz wzrostem rentowności dziesięcioletnich obligacji powyżej limitu 0,25%, przeprowadzając serię nieplanowanych zakupów aktywów.

Wrześniowy wzrost CPI do 3,0% r/r w ujęciu bazowym był najwyższy od ponad 30 lat i do końca roku można się spodziewać dalszych wzrostów, a słaby jen nadal nasila presję na ceny importowe; w górę pójdą również opłaty za telefony komórkowe. Te czynniki również będą zwiększać presję na Bank Japonii, aby podążył za globalną falą zacieśniania polityki, nadal jednak będą postrzegane jako spowodowane cenami energii.

Bank Japonii stoi przed poważnym wyzwaniem

Jeżeli japoński bank centralny będzie chciał powstrzymać deprecjację jena, będzie musiał dostosować politykę kontroli krzywej dochodowości np. podwyższając cel rentowności lub rozszerzając przedział dopuszczalnych wahań. Każda taka decyzja byłaby w istocie postrzegana jako zwrot w kierunku agresywnej polityki lub podwyżka stóp i wywołałaby chaos nie tylko na japońskim rynku obligacji, ale także na całym świecie, ponieważ rentowności mogłyby odnotować nowy silny wzrost. Nawet sugestia przeglądu polityki mogłaby gwałtownie nasilić oczekiwania dotyczące zmiany polityki Banku Japonii i doprowadzić do dynamicznego umocnienia jena japońskiego.

Jeżeli jednak japoński bank centralny będzie w dalszym ciągu realizować politykę kontroli krzywej dochodowości i wspierać rynek obligacji, następnym poziomem, który warto obserwować w parze USD/JPY będzie 153, wciąż jednak pozostanie potencjalnie większe pole manewru w odniesieniu do wzrostu, o ile Fed kontynuować będzie cykl podwyżek stóp. Mogą temu towarzyszyć zakrojone na szeroką skalę działania interwencyjne, które byłyby w stanie obniżyć kurs USD/JPY i innych par z jenem o 2 do 5 punktów, ruch ten jednak i tak prawdopodobnie zostanie ostatecznie zniwelowany.

Podsumowując - w konflikcie pomiędzy integralnością polityki kontroli krzywej dochodowości a kursem jena, któryś z tych czynników będzie musiał zostać spisany na straty. Należy zaznaczyć, że do terminu posiedzenia Banku Japonii w dniach 27-28 października presja będzie narastać, a oczekiwania zakładają podtrzymanie dotychczasowej polityki.

Szczyt agresywnej polityki Fed

Zmiana polityki Banku Japonii w odniesieniu do kontroli krzywej dochodowości brzmi skomplikowanie. Oznaczałaby znacząco wyższy koszt obsługi japońskiego długu, a tym samym presję fiskalną – podobnie do sytuacji, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii, ale na znacznie większą skalę. Japońskie gospodarstwa domowe narażone będą na znaczny stres – w przypadku około dwóch trzecich japońskich kredytów hipotecznych oprocentowanie jest zmienne i raty kredytów mogą gwałtownie wzrosnąć.

Los jena pozostanie zatem w rękach premiera Kishidy świadomego, że konieczne będą duże wydatki, które mocno nadszarpną rezerwy walutowe. Władze sugerują, że słabego jena można przekształcić w narzędzie na własną korzyść, deklarują jednak wsparcie dla 10 000 przedsiębiorstw, przeniesienie produkcji z powrotem do kraju i nacisk na przyciąganie turystów zagranicznych.

Jedyną opcją wydaje się więc być status quo i oczekiwanie na szczyt jastrzębiej polityki Fed. Przy rentowności amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych powyżej 4,25%, pole manewru w zakresie dalszego wzrostu staje się dość ograniczone. Przy założeniu, że szczyt agresywnej polityki Fed przypadnie na IV kwartał lub na początek I kwartału, presja na JGB i jena japońskiego osłabnie i Bank Japonii będzie musiał po prostu przeczekać obecną sytuację.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.