Surprises In ETF Markets_1024 x 769 Surprises In ETF Markets_1024 x 769 Surprises In ETF Markets_1024 x 769

„Niespodzianki” na rynkach funduszy ETF

ETFs

Saxo Group

Podsumowanie:  Fundusze ETF są tworzone w celu naśladowania indeksu lub instrumentów bazowych. Generalnie dobrze podążają za bazowym wskaźnikiem odniesienia, ale w dniach o wysokiej zmienności niektóre z nich mają z tym problemy, jak np. w przypadku dużego funduszu ETF na ropę naftową w 2020 r., który spowodował tymczasowe wstrzymanie notowań dużego funduszu ETF śledzącego amerykańskie kontrakty futures na ropę. Warto sobie zdawać sprawę z tej możliwej rozbieżności, gdy inwestuje się w fundusze ETF w dniach dużych zawirowań na rynku.


Inwestowanie w fundusz ETF daje szeroką ekspozycję na wiele akcji i innych instrumentów finansowych poprzez jeden produkt przy stosunkowo niskim koszcie. ETF jest przedmiotem obrotu giełdowego, tak jak akcje. Fundusze ETF są dobrymi instrumentami do dywersyfikacji portfela, dzięki czemu zmniejszają ryzyko w przypadku, gdy jedna spółka ma złą passę lub ogłasza złe wyniki.

Jak stwierdził jeden z głównych dostawców funduszy ETF w jednym ze swoich dokumentów informacyjnych, ich ETF „ma na celu śledzenie wyników indeksu xxx”, przy czym nie ma gwarancji, że fundusz przyniesie taki sam zwrot jak aktywa bazowe. Ta różnica między wynikami funduszu ETF a wynikami indeksu bazowego jest określana jako „błąd śledzenia”, a wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, że fundusze ETF nie oferują identycznych zwrotów co bazowy wskaźnik odniesienia.

Na niestabilnych rynkach w marcu 2020 r., gdy płynność zniknęła w wielu europejskich funduszach ETF, spready animatorów rynku drastycznie się zwiększyły [link — do artykułu o płynności]. Przykładowo średni procentowy spread bid-ask osiągnął w tym miesiącu szczytowy poziom 3,1% dla funduszu ETF śledzącego obligacje skarbowe powiązane z inflacją. W tym okresie znacznie wzrósł błąd śledzenia, a fundusz ETF notowany był z 4-procentową zniżką do rzeczywistej wartości aktywów bazowych. W niektórych przypadkach funduszy ETF śledzących obligacje korporacyjne cena ETF może być znacznie niższa od wartości aktywów netto funduszu, ponieważ ceny bazowe obligacji korporacyjnych są często niedokładne lub rzadko aktualizowane.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.