Zobacz 6 najbardziej popularnych akcji z branży obronnej Zobacz 6 najbardziej popularnych akcji z branży obronnej Zobacz 6 najbardziej popularnych akcji z branży obronnej

Zobacz 6 najbardziej popularnych akcji z branży obronnej

Equity
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Zobacz najpopularniejsze akcje związane z obronnością

Wraz z coraz większą ilością krajów UE i NATO zobowiązujących się do osiągnięcia wymaganego poziomu wydatków na obronę w wysokości co najmniej 2% PKB rocznie, coraz większą uwagę zaczyna przyciągać inwestowanie w przemysł obronny.

Świat i podejście do firm produkujących broń i wyposażenie obronne zmieniły się znacząco po inwazji Rosji na Ukrainę, co oznacza, że coraz więcej inwestorów decyduje się zainwestować swoje pieniądze w jedną lub kilka akcji związanych z obronnością. W Saxo Bank zauważamy, że liczba klientów inwestujących w przemysł obronny w pierwszych miesiącach 2024 roku jest o prawie 150% wyższa niż w tym samym okresie w zeszłym roku.

Mimo że inwestowanie w akcje związane z obronnością wydaje się być bardziej "akceptowalne", nadal toczy się dyskusja etyczna i moralna, gdy mówimy o akcjach związanych z obronnością i bronią. Wojna i konflikt są zawsze okropne, ale jednocześnie okazuje się niezbędne dla wielu krajów, aby zainwestować więcej w obronność, aby zapewnić sobie dobrą i bezpieczną przyszłość.

Dlatego jako inwestor nadal musisz zastanowić się, co uważasz za "właściwe" do inwestowania, zanim zdecydujesz się na inwestycje w przemyśle obronnym. Równie ważne jest, abyś jako inwestor wiedział, że inwestowanie w akcje związane z obronnością niekoniecznie będzie dobrym posunięciem w przyszłości. Wiele akcji w tym sektorze już wzrosło znacznie w ciągu ostatnich lat, a aby to się utrzymało, firmy muszą dostarczać lepsze wyniki, niż oczekuje tego rynek obecnie.

Poniżej przedstawiamy 6 najpopularniejszym akcji wśród klientów Saxo Bank, które są związane z sektorem obronnym.

Jest niewiele firm, których 100% obrotu pochodzi z produkcji broni. Dlatego wiele firm zdefiniowanych jako akcje związane z obronnością zazwyczaj generuje przychody zarówno z cywilnych przedsiębiorstw komercyjnych, jak i z działań obronnych. Przykładem może być Boeing. Boeing dostarcza zarówno samoloty do normalnego transportu pasażerskiego, ale jednocześnie dostarcza również samoloty i produkty takie jak np. bombowiec B-52.

Poniżej znajduje się 6 najpopularniejszych akcji wśród klientów Saxo Bank, gdzie znacząca część obrotu pochodzi z działań obronnych.

Palantir (Do 55%**)
Airbus (20%)
Boeing (44%
)
Rheinmetall (67%)
Lockheed Martin (90%
)
RTX corp.
(59%*)

*Udział obrotu stanowiący sprzedaż dla celów militarnych zgodnie z danymi SIPRI z 2022 roku.
**Palantir sprzedaje swoje systemy informatyczne do celów militarnych, ale w sprawozdaniu podano łączną sprzedaż do państw, a nie konkretną sprzedaż do sektora obronnego. 55% stanowi udział sprzedaży do państw w 2023 roku.

Patrząc na powyższe 6 popularnych akcji z ekspozycją na sektor obronny wśród klientów Saxo Bank, nie wszystkie okazały się dobrą inwestycją od czasu inwazji na Ukrainę.

Jak pokazano poniżej na wykresie, tylko Rheinmetall i Palantir znacząco wzrosły. Powód wzrostu Palantir może również wynikać z koncentracji firmy na sztucznej inteligencji, a ich ekspozycja na sektor obronny prawdopodobnie nie jest głównym powodem wzrostu kursu akcji.

Rheinmetall wzrósł o ponad 400% w okresie, a charakterystyka w porównaniu z innymi akcjami na liście jest taka, że firma jest europejska.

Patrząc na inne europejskie akcje związane z obronnością, wiele z nich również odnotowało duże wzrosty kursów, podczas gdy zwroty z akcji związanych z obronnością na poziomie bardziej "globalnym" były znacznie skromniejsze w ciągu ostatnich lat.

Najnowsze informacje z rynków


Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.