Kobiety na stanowiskach kierowniczych: kraje nordyckie na czele transformacji Kobiety na stanowiskach kierowniczych: kraje nordyckie na czele transformacji Kobiety na stanowiskach kierowniczych: kraje nordyckie na czele transformacji

Kobiety na stanowiskach kierowniczych: kraje nordyckie na czele transformacji

Equities 8 min na przeczytanie
Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji

Podsumowanie:  Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dobra okazja do przeanalizowania naszego koszyka tematycznego: „Kobiety na stanowiskach kierowniczych”. Pomimo coraz liczniejszych dowodów na to, że większy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych korzystnie przekłada się na długoterminowy zwrot z akcji, w ciągu ostatniego roku nasz koszyk tego nie odzwierciedlał. Na skutek przeglądu 12 spółek zostało zastąpionych innymi podmiotami. Kluczowa obserwacja dotycząca nowego koszyka jest taka, że kraje nordyckie są nadmiernie reprezentowane w stosunku do ich obecności na rynkach akcji - w koszyku obejmującym akcje 20 spółek znalazło się aż sześć przedsiębiorstw z tego regionu.


Ubiegłoroczne wyniki i ponowna analiza argumentów przemawiających za różnorodnością na stanowiskach kierowniczych

Koszyk tematyczny „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” ustanowiliśmy dlatego, że chcieliśmy zaprezentować tematykę kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) pod nieco innym kątem, niż zwykle. Ponieważ aspekt środowiskowy, oznaczony literą „E”, został już w znacznej mierze uwzględniony w naszych koszykach dotyczących energii odnawialnej, zielonej transformacji i magazynowania energii, uznaliśmy, że warto byłoby ująć tematykę „S/G” w bardziej interesujący sposób, poprzez wyróżnienie spółek z największym udziałem kobiet na stanowiskach kierowniczych w całej kadrze kierowniczej i w zarządzie.

W literaturze pojawia się coraz więcej dowodów na to, że różnorodność płci w kierownictwie spółki pozytywnie przekłada się na długoterminowe wyniki, a opublikowana w 2016 r. analiza Credit Suisse Higher Returns with Women in Decision-Making Positions („Wyższy zwrot w spółkach z kobietami na stanowiskach decyzyjnych”) zawiera linki do wielu wartościowych informacji w tym zakresie. Analogicznie do dywersyfikacji portfeli w celu uzyskania lepszych zwrotów skorygowanych o ryzyko, również kadra zarządzająca powinna być zróżnicowana pod względem płci, wieku i innych cech, aby zapewnić, że w procesie decyzyjnym uwzględnione są różne perspektywy. Mimo iż w literaturze przedmiotu opinie na temat nadmiernej pewności siebie mężczyzn są zróżnicowane, a naukowcy nie wiedzą, jak prawidłowo wyizolować ten efekt, mamy jednak mocne dowody na nadmierną pewność siebie mężczyzn w zakresie handlu i inwestowania w porównaniu z kobietami. Jeżeli ta cecha rozciąga się na ogólne zachowania decyzyjne, można zrozumieć, dlaczego przewaga mężczyzn w danej spółce może prowadzić do podejmowania nieoptymalnych decyzji, a tym samym do niekorzystnych wyników w dłuższej perspektywie.

W związku z faktem, już jutro, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet, ponownie analizujemy argumenty przemawiające za większą liczbą kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz dlaczego ma to znaczenie. Pomimo dowodów na lepszy zwrot z akcji w spółkach, w których kadrze kierowniczej przeważają kobiety, wyniki naszego koszyka w ciągu ostatniego roku tego nie odzwierciedlają. Od ostatniego Dnia Kobiet 8 marca 2022 r. wyniki koszyka „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” były zgodne z indeksem MSCI World, odnotowując spadek o 1,3% w porównaniu ze spadkiem o 1,2% na tym indeksie. Lepiej prezentują się wyniki pięcioletnie, jednak - podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych koszyków – należy mieć świadomość tendencyjności selekcji, ponieważ na początku w każdej kategorii tematycznej wybieramy akcje o najwyższej kapitalizacji rynkowej, co zwykle zawyża wyniki w ujęciu historycznym, podkreślając konwencjonalną mądrość, że wyniki z przeszłości nie stanowią wskaźnika przyszłych wyników.

20230303 Women in Leadership basket vs MSCI World 1y return
20230303 Women in Leadership basket vs MSCI World 7y return

Aktualizacja koszyka i przewaga krajów nordyckich w kontekście kobiet na stanowiskach kierowniczych

W ramach tegorocznej aktualizacji koszyka „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” usunęliśmy 12 spółek, zastępując je 12 nowymi podmiotami. Skład nowego koszyka prezentujemy w tabeli poniżej, a jego łączna kapitalizacja rynkowa wynosi 860 mld USD, natomiast mediana udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi 55%. Mediana wzrostu przychodów tych spółek wynosi 17% w porównaniu z ubiegłym rokiem; przedsiębiorstwa te mają również ogólnie wysoką marżę operacyjną z medianą w okolicach 22%. Wszystkie akcje wykazują dodatni spread w stosunku do ceny docelowej, co oznacza, że ceny docelowe plasują się powyżej cen bieżących.

Warto zauważyć, że w koszyku zdecydowanie przeważają spółki norweskie (cztery podmioty), a jeżeli dodamy do tego szwedzką spółkę Investor i duńską Novozymes, aż 30% podmiotów wchodzących w skład koszyka pochodzi z krajów nordyckich. Podkreśla to, że ten region jest liderem transformacji w kierunku większego udziału kobiet w kadrze kierowniczej.

Wybierając spółki na potrzeby tego koszyka uwzględniamy podmioty o kapitalizacji powyżej 10 mld USD, notowane na giełdzie w Ameryce Północnej, Europie, Singapurze, Australii, Japonii, Hongkongu lub Nowej Zelandii, w których liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych jest większa od trzech, aby uniknąć zawyżania tego udziału w przypadku kadry kierowniczej liczącej niewiele osób, a następnie filtrujemy wyniki pod kątem kapitalizacji rynkowej w kolejności od najwyższej do najniższej. Po zastosowaniu tych kryteriów, w skład koszyka wchodzi pierwsze 20 spółek. W tym kontekście kobieta na stanowisku kierowniczym definiowana jest jako członkini kadry zarządzającej lub organu wykonawczego, w tym zarządu.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.