Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej

Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej

Edukacja

Saxo Group

Odwlekanie nie działa na Twoją korzyść — czas Ci sprzyja 

Nie można nauczyć się prowadzić samochodu, dopóki faktycznie nie spróbuje się go prowadzić. Tak samo nie można nauczyć się języka obcego, dopóki nie przystąpi się do właściwej nauki. Nauka prowadzenia samochodu zajmuje mniej czasu niż nauka języka obcego, ale w obu przypadkach z czasem radzimy sobie coraz lepiej, wkładając wysiłek w ulepszanie umiejętności. Osoba ucząca się języka obcego przez pięć lat może osiągnąć biegłość, ale osoba ucząca się przez dekady będzie mieć jeszcze lepszą orientację co do subtelnych niuansów i niejasnego słownictwa danego języka.  

Z inwestowaniem jest tak samo

Jest całkiem proste, ale im wcześniej zaczniesz inwestować, tym wcześniej zaczniesz gromadzić majątek. Im więcej czasu spędzasz na inwestowaniu i im dłużej trwają Twoje inwestycje, tym bardziej prawdopodobne jest uzyskanie pożądanych wyników i zgromadzenie majątku. 

Siła procentu składanego 

Im więcej masz pieniędzy, tym bardziej wzrasta inwestycja. Im więcej czasu inwestujesz, tym inwestycja bardziej wzrasta. To zasada procentu składanego. Jak to działa? 

Im więcej masz pieniędzy — procent składany: część pierwsza 

Załóżmy, że masz inwestycję, która przynosi pięcioprocentowy zwrot w ciągu jednego roku. Jeśli zainwestujesz 1,00 USD, zarobisz 0,05 USD, ale jeśli zainwestujesz 10 000 USD, zarobisz 500 USD. Obie inwestycje zarobiły pięć procent, ale 500 USD to znacznie więcej niż 0,05 USD. 

Im więcej masz czasu — procent składany: część druga 

Po pierwszym roku 10 000 USD urosło do 10 500 USD. W drugim roku ta kwota wzrośnie o 525 USD do 11 025 USD, co oznacza wzrost o 25 USD. Do piątego roku wartość inwestycji wzrośnie o 607,75 USD. Do dziesiątego roku wartość inwestycji wzrośnie o 775,66 USD. Do dwudziestego roku wzrośnie o 1263,48 USD. Każdego roku majątek rośnie o 5%, ale kwoty w dolarach rosną na przestrzeni czasu.  

Spójrz na „Matematyka na bok”*. 

Warren Buffett 

Warren Buffett, „Wyrocznia z Omaha”, jest prezesem i dyrektorem generalnym funduszu Berkshire Hathaway i jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych inwestorów wszechczasów. Spójrz na wykres wartości jego majątku w czasie. 

Kilka rzeczy rzuca się w oczy. Po pierwsze: ma ogromny majątek, więc nic dziwnego, że jest uważany za tak dobrego inwestora. Po drugie: zaczął bardzo młodo. W wieku 14 lat miał majątek o wartości 5000 USD. Wiele osób mogło zrobić to samo, ale tego nie zrobiło. Czekali. Gdyby on poczekał z rozpoczęciem do 30. roku życia, kosztowałoby go to około 50 miliardów dolarów. 50 MILIARDÓW! Zacznij inwestować tak szybko, jak to możliwe.

Nadmierne uproszczenie 

Przykład dotyczący wzrostu majątku i procentu składanego podany w tym artykule jest nadmiernie uproszczony, aby dobrze wyjaśnić to zagadnienie. Czas i procent składany Ci sprzyjają. W rzeczywistości inwestycje rzadko rosną rok po roku. Można to dostrzec, spoglądając na wykres majątku Warrena Buffetta: były czasy, kiedy wartość jego majątku znacznie spadała. Istnieją sposoby na dywersyfikację i ograniczenie fluktuacji wartości majątku. 

Matematyka na bok* 

Wzrost na poziomie 5% 

Wzrost = majątek początkowy * 0,05 

Majątek końcowy = majątek początkowy + wzrost

Rok

Majątek początkowy

Wzrost

Majątek końcowy

1

10 000,00

500,00

10 500,00

2

10 500,00

525,00

11 025,00

3

11 025,00

551,25

11 576,25

4

11 576,25

578,81

12 155,06

5

12 155,06

607,75

12 762,82

10

16 288,95

775,66

17 064,61

20

26 532,98

1263,48

27 796,46

40

70 399,89

3352,38

73 752,27

*Dążymy do tego, aby nasze artykuły były jak najbardziej przystępne i w miarę możliwości pozbawione skomplikowanych obliczeń. Jednak odrobina matematyki sprawia, że materiał staje się łatwiejszy do zrozumienia. 

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.