Rachunek firmowy Saxo

Zakładanie rachunku firmowego jest proste.

Wystarczy wypełnić wniosek (odnośnik poniżej) i przesłać go wraz z kilkoma dodatkowymi dokumentami weryfikacyjnymi. Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów.

Formularz wniosku o rachunek firmowy

Kliknij poniższy odnośnik, aby otworzyć formularz wniosku w formacie PDF. Wypełnij formularz i wyślij go pocztą tradycyjną lub elektroniczną wraz w wymaganymi dokumentami, których listę przedstawiono poniżej. Wyślij wniosek wraz z dokumentacją na adres: Entityonboarding@saxobank.com.

Formularz wniosku o rachunek firmowy >

Wymagana dokumentacja dodatkowa

Wraz z wyżej wymienionym formularzem należy przedłożyć wymaganą dokumentację dodatkową, aby móc przedłożyć wniosek do weryfikacji. Wymagamy następujących dokumentów:

  • Odpis z lokalnej ewidencji lub akt założycielski spółki
  • Podpisana umowa spółki
  • Dokumenty stwierdzające, kto może składać podpis w imieniu osoby prawnej (osoby upoważnione do reprezentowania spółki)
  • Dowody tożsamości wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania spółki
  • Dowody tożsamości oraz potwierdzenia miejsca zamieszkania wszystkich właścicieli faktycznych
  • Dokumentacja potwierdzająca strukturę własnościową