Se rater og betingelser

Priser på valutaopsjoner

Vanilla-opsjoner


Med Saxos vanilla-valutaopsjoner kan man både kjøpe og selge europeiske opsjoner, noe som gir kunder muligheten til å posisjonere seg i to forskjellige retninger. I tillegg til at valutaopsjoner gjør det mulig for kunder å posisjonere seg i ønsket retning, kan de også brukes til risikostyring, som et alternativ til tradisjonelle stop-loss-ordre.

Innehaveren av en opsjon (long) betaler en premie for retten til å kunne utøve opsjonen når den gir gevinst, eller la opsjonen utløpe uten ytterligere forpliktelser. Utstederen av opsjonen (short) mottar premien og påtar seg forpliktelsen til å måtte betale en eventuell differanse mellom innløsningskurs og markedskurs på tidspunktet for forfall.

Prismodellen som Saxo bruker for vanilla-valutaopsjoner, er basert på Black-Scholes-modellen. Prisen beregnes i pip for den andre valutaen. Priser er tilgjengelige for opsjoner med løpetider fra 1 dag til 12 måneder, noe som gir deg maksimal fleksibilitet til å implementere dine handelsstrategier og markedssyn.

Handler kan ikke utføres under minimum handelsstørrelse. Minimum størrelser for handel er som følger:

 • XAUUSD: 10 Oz

 • XAGUSD: 100 Oz

 • NOKSEK: 50 000 NOK

 • Alle andre valutapar: 10 000 enheter av basisvaluta

Prisforespørsler (RFQ) på beløp over maksimalt streaming-beløp (for tiden 25 000 000 enheter av basisvaluta) vil bli utført manuelt av valutadesken.

Merk: Maksimalt streaming-beløp kan endres uten forvarsel.

For små handler påløper et minimum handelsgebyr på 10 USD. Som liten handelsstørrelse regnes alle handler under kommisjonsterskelen, som for de fleste valutapar er 50 000 enheter av basisvalutaen (kan variere). Fullstendige opplysninger finner du her.

Touch-opsjoner (bare for profesjonelle kunder)


Med Saxos Touch-valutaopsjoner kan man både kjøpe og selge One Touch- og No Touch-opsjoner, noe som gir kunder muligheten til å posisjonere seg i to forskjellige retninger.

Innehaveren av en opsjon (long) betaler en premie for en mulig utbetaling. Utstederen av en opsjon (short) mottar premien og forplikter seg til å betale en eventuell utbetaling. Prismodellen som Saxo bruker, ligner på den vi bruker for vanilla-opsjoner (basert på Black-Scholes-modellen), der prisen uttrykkes i prosent av den potensielle utbetalingen. Spreads varierer avhengig av løpetid for opsjonen og av valutaparet.

Maksimalt streamingbeløp er 25 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 100 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ). Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Prisen til en touch-opsjon kalles Premium og oppgis som en prosent (%) av den potensielle utbetalingen. Med en størrelse på 1000 og en pris på 10 % blir premium 100 enheter av basisvalutaen og utbetalingen 1000 enheter enheter av basisvalutaen. For long-posisjoner betaler du en premium, og for short-posisjoner mottar du en premium.

Eksempel:

 • Du vil få en utbetaling på EUR 1000 hvis EURUSD når 1,1500 i løpet av to uker. Prisen for en One touch-opsjon er 20 %.

 • Du betaler EUR 200 (EUR 1000 x 20 %) for opsjonen.

 • Hvis EURUSD-spotprisen når 1,15000 før forfall, mottar du en utbetaling på EUR 1000 
  (EUR 800 nettofortjeneste).

 • Hvis den ikke når trigger-nivået på 1,15000, taper du innbetalt premium 
  for opsjonen (EUR 200).

Med Saxo Bank kan du både kjøpe og selge Touch-valutaopsjoner.

Long-handler (kjøp)
Når du kjøper en opsjon, må du betale hele premien kontant. Premien blir trukket fra kontantbeholdningen (vises som "Transaksjoner ikke bokført"). På slutten av dagen trekkes den fra kontantbeholdningen).

Den gjeldende verdien (positiv) for kjøpte posisjoner vises under "Ikke-marginposisjoner" og trekkes fra "Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet". Du kan derfor ikke bruke verdien av Touch-opsjoner som margin.
Short-handel

(salg)
Ved salg (utstedelse) av en opsjon, må du ha tilstrekkelig kontanter til den potensielle utbetalingen ved innløsning (One touch) eller forfall (No touch). Premien legges til kontantbeholdningen (vises som "Transaksjoner ikke bokført". På slutten av dagen legges den til kontantbeholdningen).
 
Den gjeldende verdien (negativ) for solgte posisjoner vises under "Ikke-marginposisjoner". For å reservere hele den potensielle utbetalingen, trekkes differansen mellom gjeldende verdi og potensiell utbetaling fra "Ikke tilgjengelig som marginsikkerhet". Hele det potensielle tapet fra opsjonsutbetalingen er derfor ikke tilgjengelig som margin.
risk-icon--red

Risikoadvarsel ved valutaopsjoner

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Du bør være oppmerksom på at ved kjøp av valutaopsjon vil det potensielle tapet være premiebeløpet betalt for opsjonen, pluss eventuelle gebyrer eller transaksjonsgebyrer som gjelder, hvis opsjonen ikke oppnår strike-prisen på forfallsdatoen

Enkelte opsjonsmarkeder opererer på marginbasis, hvor kjøperne ikke betaler full premie på opsjonen deres når de kjøper den. I denne situasjonen kan du senere bli bedt om å betale marginen på opsjonen opp til nivået på premien din. Hvis du ikke klarer å gjøre det hvis påkrevet, kan posisjonen din bli lukket eller likvidert.

Hvis du selger en opsjon, er risikoen betydelig høyere enn ved kjøp av en opsjon. Du kan være ansvarlig for marginen for å opprettholde posisjonen din, og det kan oppstå et tap som går godt utover den mottatte premien.

Ved å selge en opsjon, godtar du en lovlig forpliktelse til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen dersom opsjonen innløses mot deg; så lenge markedsprisen har flyttet seg fra strike-prisen. Hvis du allerede eier den underliggende eiendelen du har kontrakt på å selge, vil risikoen din bli begrenset.

Hvis du ikke eier den underliggende eiendelen, kan risikoen være ubegrenset. Kun erfarne personer bør vurdere å selge udekkede opsjoner, og da først etter å ha fullstendig sikret alle detaljer vedrørende de aktuelle forholdene og potensielle risikoeksponeringer.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Klikk her for mer informasjon 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.