Live spreads for valutaopsjoner

Få en oversikt over våre 30-dagers at-the-money-spreads her.

Merk at spreads kan variere avhengig av levetid og strike-pris til den enkelte opsjonen.

Se alle prisene våre

Få svært konkurransedyktige spreads og kurtasjer i alle aktivaklasser, og få enda bedre priser når volumet øker.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Risikoadvarsel ved valutaopsjoner

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Du bør være oppmerksom på at ved kjøp av valutaopsjoner vil det potensielle tapet være premiebeløpet betalt for opsjonen, pluss eventuelle gebyrer eller transaksjonsgebyrer som gjelder, hvis opsjonen ikke oppnår strike-prisen på forfallsdatoen

Enkelte opsjonsmarkeder opererer på marginbasis, hvor kjøperne ikke betaler full premie for opsjonen når de kjøper den. I denne situasjonen kan du senere bli bedt om å betale marginen på opsjonen opp til nivået på premien din. Hvis du ikke klarer å gjøre det hvis påkrevet, kan posisjonen din bli lukket eller likvidert.

Hvis du selger en opsjon, er risikoen betydelig høyere enn ved kjøp av en opsjon. Du kan være ansvarlig for marginen for å opprettholde posisjonen din, og det kan oppstå et tap som går godt utover den mottatte premien.

Ved å selge en opsjon, godtar du en lovlig forpliktelse til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen dersom opsjonen innløses mot deg; så lenge markedsprisen har flyttet seg fra strike-prisen. Hvis du allerede eier det underliggende aktivumet du har kontrakt på å selge, vil risikoen din bli begrenset.

Hvis du ikke eier det underliggende aktivumet, kan risikoen være ubegrenset. Kun erfarne personer bør vurdere å selge udekkede opsjoner, og da først etter å ha skaffet seg full oversikt over de aktuelle forholdene og den potensielle risikoeksponeringen.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Klikk her for mer informasjon

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.