Handelsbetingelser for FX-opsjoner

Vis handelsbetingelser for:

Med Saxos vanilla-valutaopsjoner kan man både kjøpe og selge europeiske opsjoner, noe som gir kunder muligheten til å posisjonere seg i to forskjellige retninger. I tillegg til at valutaopsjoner gjør det mulig for kunder å posisjonere seg i ønsket retning, kan de også brukes til risikostyring, som et alternativ til tradisjonelle stop-loss-ordre.

Innehaveren av en opsjon (long) betaler en premie for retten til å kunne utøve opsjonen når den gir gevinst, eller la opsjonen utløpe uten ytterligere forpliktelser. Utstederen av opsjonen (short) mottar premien og påtar seg forpliktelsen til å måtte betale en eventuell differanse mellom innløsningskurs og markedskurs på tidspunktet for forfall.

Prismodellen som Saxo bruker for vanilla-valutaopsjoner, er basert på Black-Scholes-modellen. Prisen beregnes i pip for den andre valutaen. Priser er tilgjengelige for opsjoner med løpetider fra 1 dag til 12 måneder, noe som gir deg maksimal fleksibilitet til å implementere dine handelsstrategier og markedssyn.

Tilgjengelig for handel i 44 valutapar, inkludert sølv og gull.

Kjøp (opsjon på å kjøpe en valuta til en angitt strike-pris) og salg (opsjon om å selge en valuta til en angitt strike-pris).

Maksimalt streamingbeløp er 25 000 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 10 000 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ). 

Den maksimale streamede opsjonsstørrelse kan endres uten forutgående varsel for å reflektere markedsforhold.

Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Beregnet i pip for den andre valutaen. Ved kjøp av en opsjon utgjør innbetalt premie det maksimale tapet, men ved salg av en opsjon mottar utstederen premien, men påtar seg en potensielt langt større nedsiderisiko.

Europeisk stil (opsjonen kan bare innløses på utløpsdatoen, dvs. på ett forhåndsdefinert tidspunkt).

Utløp er en automatisk prosess, noe som betyr at du ikke trenger å gjøre noe for å administrere innløsning eller utløp. Hvis opsjonen er in-the-money vil den automatisk oppgjøres seg med den forhåndsdefinerte innløsningsmetoden (beskrevet i neste punkt), eller opsjonen vil automatisk utløpe (slutte å eksistere) kl. 10.00 Eastern Standard Time (New York cut) på utløpsdatoen.

Ved handelsinngang kan du velge å utøve metoden som vil gjelde hvis opsjonen ender opp in-the-money. Opsjoner kan konverteres til en spotposisjon ved utløp eller gjøres opp kontant. Kontantoppgjørsmetoden er tilgjengelig på både long- og short-posisjoner og vil alltid bli utført til midtkursen på salgs-/kjøpsspreadet. Dette gjelder selv i volatile markedsforhold. Innløsningsmetoden kan endres opptil en time før utløpet.

Marginkravet beregnes per valutapar, slik at det samsvarer med valutaspotmarginer, og per forfallstidspunkt. Les mer om marginer.

Ikke tilgjengelig. Handel er kun tilgjengelig på sanntidsnoteringer.

Handler kan ikke utføres under minimum handelsstørrelse. Minimum størrelser for handel er som følger:

  • XAUUSD: 10 Oz
  • XAGUSD: 100 Oz
  • NOKSEK: 50 000 NOK
  • Alle andre valutapar: 10 000 enheter av basisvaluta

Se minste handlestørrelser, terskelverdier for kurtasje og kurtasjer for alle valutaopsjoner her.

Prisforespørsler (RFQ) på beløp over maksimalt streaming-beløp (for tiden 25 000 000 enheter av basisvaluta) vil bli utført manuelt av valutadesken.

Merk: Maksimalt streaming-beløp kan endres uten forvarsel.

For små handler påløper et minimum handelsgebyr på 10 USD. Som liten handelsstørrelse regnes alle handler under kurtasjesterskelen, som for de fleste valutapar er 50 000 enheter av basisvalutaen (kan variere).

Helligdagsoversikt

På helligdager stenges markeder og børser rundt om i verden til ulike tider. Oversikt over kommende helligdager vil bli publisert under.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.