Se rater og betingelser

​Handelsbetingelser for Valuta-opsjoner

FX Vanilla Options

Tilgjengelig for handel i 44 valutapar, inkludert sølv og gull.

Kjøp (opsjon på å kjøpe en valuta til en angitt strike-pris) og salg (opsjon om å selge en valuta til en angitt strike-pris).

Maksimalt streamingbeløp er 25 000 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 10 000 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ).

Merk: Maksimale streamingbeløp kan endres uten varsel i volatile eller illikvide markeder.

Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Beregnet i pip for den andre valutaen. Ved kjøp av en opsjon utgjør innbetalt premie det maksimale tapet, men ved salg av en opsjon mottar utstederen mottar premien, men påtar seg en potensielt langt større nedsiderisiko.

Europeisk stil (opsjonen kan bare innløses på utløpsdatoen, dvs. på ett forhåndsdefinert tidspunkt).

Utløp er en automatisk prosess, noe som betyr at du ikke trenger å gjøre noe for å administrere innløsning eller utløp. Hvis opsjonen er in-the-money vil den automatisk oppgjøres seg med den forhåndsdefinerte innløsningsmetoden (beskrevet i neste punkt), eller opsjonen vil automatisk utløpe (slutte å eksistere) kl. 10.00 Eastern Standard Time (New York cut) på utløpsdatoen.

Ved handelsinngang kan du velge å utøve metoden som vil gjelde hvis opsjonen ender opp in-the-money. Opsjoner kan konverteres til en spotposisjon ved utløp eller gjøres opp kontant. Kontantoppgjørsmetoden er tilgjengelig på både long- og short-posisjoner og vil alltid bli utført til midtkursen på salgs-/kjøpsspreadet. Dette gjaldt selv i volatile markedsforhold. Innløsningsmetoden kan endres opptil en time før utløpet.

Marginkravet beregnes per valutapar, slik at det samsvarer med valutaspotmarginer, og per forfallstidspunkt. Les mer om marginer.

Not available. Trading is only available on live quotes.

Touch Options (Professional Clients Only)


EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDJPY, EURJPY og AUDUSD.

One Touch og No Touch-opsjoner er tilgjengelige.

Uttrykt som potensiell utbetaling. Maksimal streamingbeløp er 25 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 100 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ).

Merk: Maksimale streamingbeløp kan endres uten varsel i volatile eller illikvide markeder.

Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Uttrykt som en % utbetaling i 1. valuta. Ved kjøp av en opsjon utgjør innbetalt premie det maksimale tapet, men ved salg av en opsjon mottar utstederen mottar premien. Utbetalingen reserveres på konto (og kan ikke brukes som sikkerhet).

Handelsbarrierer over eller under gjeldende spotpris, i trinn på 50 pip.

I motsetning til FX Vanilla-opsjoner, blir Touch-opsjoner innløst når det et utløsernivå nås, når som helst før utløpsdatoen. Hvis utløsernivået ikke er nådd, genererer en No Touch-opsjon en utbetaling, mens en One Touch-opsjon utløper automatisk.

Et utløser (eller barriere)-nivå anses å være nådd dersom spot-midtkursen på valutaparet når utløsernivået.

There are safeguards in place to prevent erroneous trading. Thus, for each currency pair a 'tradability value' has been set. The rationale for this parameter is to restrict your trading when the probability of the trigger being touched (or not touched) is too close to 100%. This is done to protect the client from making a mistake, e.g. paying 100% for a One Touch or selling a No Touch when the bid is 0%. 

The current parameters are: 

Currency crossTradability value
 
Currency crossTradability value
EURGBP0.25%GBPUSD0.15%
EURJPY0.20%USDJPY0.25%
EURUSD0.15%AUDUSD0.20%

Please note that the tradability values are subject to change without prior notice. 

You are of course never restricted from closing an existing open position, no matter what the proximity of the trigger level is to the current spot price. Closing prices may, if close to expiry, be offered on an RFQ basis only.

Example:

You want to buy a One Touch option with 3 months to expiry and the trigger (or barrier) price is 10 pips away from the market. In this case, the Premium would be 100% (or close to) and Saxo Bank will automatically reject the trade.

One Touch-opsjoner genererer utbetalingen automatisk hvis den utløses før utløpet. Ellers (hvis barrieren ikke er blitt berørt), vil alternativet automatisk utløpe og slutte å eksistere kl. 10.00 EST (New York cut). No Touch-opsjoner vil opphøre hvis de utløses før utløpet (barrierenivået berøres). Hvis en No Touch-opsjon ikke er utløst før utløpet, blir utbetalingen automatisk generert.

Touch-opsjonsposisjoner oppgjøres automatisk i kontanter når de genererer en utbetaling. Utbetalingen er 100 % av basisvalutaen. Hvis opsjonen utløper uten innløsning, er utbetalingen 0 %. For One Touch-opsjoner vil det si når utløsernivået er nådd. For No Touch-opsjoner er det ved forfall, forutsatt at utløsernivået ikke er nådd.

Selv om fortjeneste/tap fra en lukket Touch-opsjon (f.eks. kjøp og salg av opsjon før den innløses/utløper) vil være tilgjengelig for bruk i andre marginprodukter, finner endelig oppgjør sted på slutten av dagen (EOD), slik som Vanilla-opsjoner oppgjøres.

Beregningen av valutaopsjonsmargin gjelder ikke.

Not available. Trading is only available on live quotes.

Touch-opsjoner av samme type, utløpsdato, og utbetaling kan lukkes.  Touch-opsjoner kan kun lukkes under disse betingelsene.

risk-icon--red

Risikoadvarsel ved valutaopsjoner

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Du bør være oppmerksom på at ved kjøp av valutaopsjon vil det potensielle tapet være premiebeløpet betalt for opsjonen, pluss eventuelle gebyrer eller transaksjonsgebyrer som gjelder, hvis opsjonen ikke oppnår strike-prisen på forfallsdatoen

Enkelte opsjonsmarkeder opererer på marginbasis, hvor kjøperne ikke betaler full premie på opsjonen deres når de kjøper den. I denne situasjonen kan du senere bli bedt om å betale marginen på opsjonen opp til nivået på premien din. Hvis du ikke klarer å gjøre det hvis påkrevet, kan posisjonen din bli lukket eller likvidert.

Hvis du selger en opsjon, er risikoen betydelig høyere enn ved kjøp av en opsjon. Du kan være ansvarlig for marginen for å opprettholde posisjonen din, og det kan oppstå et tap som går godt utover den mottatte premien.

Ved å selge en opsjon, godtar du en lovlig forpliktelse til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen dersom opsjonen innløses mot deg; så lenge markedsprisen har flyttet seg fra strike-prisen. Hvis du allerede eier den underliggende eiendelen du har kontrakt på å selge, vil risikoen din bli begrenset.

Hvis du ikke eier den underliggende eiendelen, kan risikoen være ubegrenset. Kun erfarne personer bør vurdere å selge udekkede opsjoner, og da først etter å ha fullstendig sikret alle detaljer vedrørende de aktuelle forholdene og potensielle risikoeksponeringer.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Klikk her for mer informasjon 

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.