​Handelsbetingelser for Vanilla-opsjoner

FX Vanilla Options

Automatisk utførelse

De fleste ordrer på Vanilla-opsjoner behandles automatisk. Det vil si at alle ordrer under en grense for automatisk utførelse, som varierer mellom instrumenter, delta og utløp, godtas uten at meglerdesken er involvert.

Grensene for automatisk utførelse vises i handelsplattformene under ”Forex Options Trading Conditions” (handelsbetingelser for valutaopsjoner).

Vær oppmerksom på at grensene for automatisk utførelse kan endres uten forvarsel i volatile eller ikke-likvide markeder.

Utløpsstil

Saxo Bank tilbyr europeiske Vanilla-opsjoner, det vil si at opsjonen innløses eller utløper kun på utløpsdatoen, og fristen er 10.00 EST (Eastern Standard Time, New York). Posisjoner kan ikke innløses før utløpsdatoen.

Siden Saxo Bank alltid oppgir både bud- og tilbudskurser, kan du alltid stenge posisjonen før utløpsdato til gjeldende markedskurs. Lange og korte posisjoner blir dermed nettojustert før utløp.

Utløp

De tilbudte utløpene er standardisert i Options Board og dekker utløp fra 1 dag til 6 måneder. Opsjonshandelsforespørselen på handelsplattformen tilbyr kortere og lengre utløp, for eksempel fra 1 dag til 1 år.

Innløsning og utløp

I motsetning til Vanilla-opsjoner innløses Touch-opsjoner når triggernivået nås på et tidspunkt før utløp (One Touch genererer utbetalingen automatisk, No Touch utløper uten innløsning), eller hvis opsjonen ikke har blitt trigget før utløp (No Touch genererer utbetaling, mens One Touch-opsjoner utløper automatisk).

Et triggernivå (eller barriere) anses å ha blitt nådd hvis spot-midtkursen for valutaparet når triggernivået.

Hvis opsjonen innløses, er utbetalingen 100 % av beløpet for grunnvalutaen. Hvis den utløper uten innløsning, er utbetalingen null (0).

Touch-opsjoner kan også lukkes før utløp (før triggerprisen nås) slik at du kan foreta en ny evaluering av eksponeringen. Dette kan være nyttig hvis oppfatningen din av markedet endrer seg over tid.

Alle Touch-opsjoner som ikke har nådd triggernivået, utløper kl. 10.00 EST (Eastern Standard Time, New York) på utløpsdatoen. Hvis Touch-opsjonen utløper ITM (in the money), innløses opsjonen og det foretas en betaling mellom kjøper og selger.

Hvis en opsjon utløper, blir enten handelen fjernet fra visningen av åpne posisjoner og/eller en motsatt posisjon med pris 100 % settes inn.

Se introduksjonsveiledningen om Touch-opsjoner for informasjon om generelle handelsstrategier.

Oppgjør og utbetaling

Hos Saxo Bank gjøres Touch-opsjoner automatisk opp kontant når de genererer en utbetaling. Utbetalingen er 100 % av grunnvalutaen. Hvis opsjonen utløper uten innløsning, er utbetalingen 0%.

For en One Touch skjer dette når triggernivået nås, og for en No Touch ved utløp, forutsatt at triggernivået ikke har blitt nådd. Et triggernivå anses å ha blitt nådd hvis midtkursen for spoten når triggernivået.

Selv om P/L fra en lukket Touch-opsjon (f.eks. kjøp og salg av en opsjon før den innløses/utløper) er tilgjengelig for bruk i marginhandel med andre produkter, foretas det endelige oppgjøret på slutten av dagen (EOD), på samme måte som Vanilla-opsjoner.

Posisjoner som har kurser og utbetaling i en annen valuta enn grunnvalutaen for kontoen, får premie og utbetaling konvertert til kontovalutaen til EOD-kursen. Konverteringen gjelder innledende posisjonering, utjevning av eksisterende posisjoner og posisjoner som trigges. Dette inkluderer konverteringen av realisert gevinster og tap til grunnvalutaen for kontoen.

Utløp

De tilbudte utløpene er standardisert i Options Board og dekker utløp fra 1 dag til 6 måneder. Opsjonshandelsforespørselen på handelsplattformen tilbyr kortere og lengre utløp, for eksempel fra 1 dag til 1 år.

Handelsmulighet

Sikkerhetsmekanismene i systemet skal forhindre feilaktige handler. Derfor er det angitt en ”handelsmulighetsverdi” for hvert valutapar. Årsaken til dette er at det er ønskelig å begrense handelen når sannsynligheten for at triggernivået nås (eller ikke nås) er tilnærmet 100 %. Hensikten er å beskytte klienten fra å gjøre en feil, f.eks. å betale 100 % for en One Touch eller selge en No Touch når budet er 0 %.

De gjeldende parametrene er:

Currency cross Tradability value
 
Currency cross Tradability value
EURGBP 0.25% GBPUSD 0.15%
EURJPY 0.20% USDJPY 0.25%
EURUSD 0.15% AUDUSD 0.20%

Vær oppmerksom på at handelsmulighetsverdiene kan endres uten forvarsel.

Det er selvfølgelig ingen begrensninger på å lukke en eksisterende åpen posisjon, uansett hvor nært triggernivået ligger i forhold til den gjeldende spotten. Stengningskurser kan, hvis tett opptil utløp, bli tilbudt kun på RFQ-basis.

Eksempel:

Du vil kjøpe en One Touch opsjon med 3 måneder til utløp og triggerkursen (barrieren) er 10 pips fra markedet. I dette tilfellet vil premien være 100 % (eller tilnærmet) og Saxo Bank vil automatisk avvise handelen.

Nettoutjevning av posisjoner

Touch-opsjoner av samme type og med samme utløp og utbetaling kan nettoutjevnes. Dette er ikke tillatt for andre Touch-opsjoner.

Updated 30 Oct, 2014

Risikoadvarsel ved valutaopsjoner

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.


Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko.

Din nettleser kan ikke vise dette nettstedet slik det egentlig er.

Vår hjemmeside er optimalisert for bruk av et system som kjører iOS 9.x og for IE 10 eller nyere. Hvis du bruker et eldre system eller nettleser, kan nettsiden se litt merkelig ut. For å forbedre din opplevelse på siden, må du oppdatere nettleseren eller systemet.