​Handelsbetingelser for Valuta-opsjoner

FX Vanilla Options

Tilgjengelig for handel i 44 valutapar, inkludert sølv og gull.

Kjøp (opsjon på å kjøpe en valuta til en angitt strike-pris) og salg (opsjon om å selge en valuta til en angitt strike-pris).

Maksimalt streamingbeløp er 25 000 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 10 000 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ).

Merk: Maksimale streamingbeløp kan endres uten varsel i volatile eller illikvide markeder.

Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Beregnet i pip for den andre valutaen. Ved kjøp av en opsjon utgjør innbetalt premie det maksimale tapet, men ved salg av en opsjon mottar utstederen mottar premien, men påtar seg en potensielt langt større nedsiderisiko.

Europeisk stil (opsjonen kan bare innløses på utløpsdatoen, dvs. på ett forhåndsdefinert tidspunkt).

Utløp er en automatisk prosess, noe som betyr at du ikke trenger å gjøre noe for å administrere innløsning eller utløp. Hvis opsjonen er in-the-money vil den automatisk oppgjøres seg med den forhåndsdefinerte innløsningsmetoden (beskrevet i neste punkt), eller opsjonen vil automatisk utløpe (slutte å eksistere) kl. 10.00 Eastern Standard Time (New York cut) på utløpsdatoen.

Ved handelsinngang kan du velge å utøve metoden som vil gjelde hvis opsjonen ender opp in-the-money. Opsjoner kan konverteres til en spotposisjon ved utløp eller gjøres opp kontant. Kontantoppgjørsmetoden er tilgjengelig på både long- og short-posisjoner og vil alltid bli utført til midtkursen på salgs-/kjøpsspreadet. Dette gjaldt selv i volatile markedsforhold. Innløsningsmetoden kan endres opptil en time før utløpet.

Marginkravet beregnes per valutapar, slik at det samsvarer med valutaspotmarginer, og per forfallstidspunkt. Les mer om marginer.

Touch Options


EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDJPY, EURJPY og AUDUSD.

One Touch og No Touch-opsjoner er tilgjengelige.

Uttrykt som potensiell utbetaling. Maksimal streamingbeløp er 25 000 enheter av basisvalutaen, med et minste handelsvindu på 100 enheter. Nominelle beløp over maksimumsbeløpet er tilgjengelig på grunnlag av en prisforespørsel (RFQ).

Merk: Maksimale streamingbeløp kan endres uten varsel i volatile eller illikvide markeder.

Omsettelig løpetid fra 1 dag til 12 måneder.

Uttrykt som en % utbetaling i 1. valuta. Ved kjøp av en opsjon utgjør innbetalt premie det maksimale tapet, men ved salg av en opsjon mottar utstederen mottar premien. Utbetalingen reserveres på konto (og kan ikke brukes som sikkerhet).

Handelsbarrierer over eller under gjeldende spotpris, i trinn på 50 pip.

I motsetning til FX Vanilla-opsjoner, blir Touch-opsjoner innløst når det et utløsernivå nås, når som helst før utløpsdatoen. Hvis utløsernivået ikke er nådd, genererer en No Touch-opsjon en utbetaling, mens en One Touch-opsjon utløper automatisk.

Et utløser (eller barriere)-nivå anses å være nådd dersom spot-midtkursen på valutaparet når utløsernivået.

Det foreligger sikringstiltak for å hindre feilaktig handel. For hvert valutapar er det satt en "verdi for handelsmulighet". Begrunnelsen for denne parameteren er å begrense handel hvis sannsynligheten for at utløseren blir berørt (eller ikke berørt) er for nær 100 %. Dette er gjort for å beskytte kunden mot å gjøre en feil, f.eks. betale 100 % for One Touch eller No Touch når salgskurs er 0 %.

Gjeldende parametre er:

ValutakryssVerdi for handelsmulighet
ValutakryssVerdi for handelsmulighet
EURGBP0,25 %GBPUSD0,15 %
EURJPY0,20 %USDJPY0,25 %
EURUSD0,15 %AUDUSD0,20 %

Vær oppmerksom på at verdiene for handelsmulighet kan endres uten forvarsel.

Du har selvsagt ingen begrensninger i å lukke en eksisterende åpen posisjon, uansett hvor nær triggernivået er til nåværende spot. Sluttkurser kan, hvis de er nær utløp, bare tilbys på RFQ-basis.

Eksempel:

Du ønsker å kjøpe en One Touch-opsjon med 3 måneder til utløp, og utløser (eller barriere)-kursen er 10 pip unna markedet. I dette tilfellet vil premien være 100 % (eller nær), og Saxo Bank vil automatisk avvise handelen.

One Touch-opsjoner genererer utbetalingen automatisk hvis den utløses før utløpet. Ellers (hvis barrieren ikke er blitt berørt), vil alternativet automatisk utløpe og slutte å eksistere kl. 10.00 EST (New York cut). No Touch-opsjoner vil opphøre hvis de utløses før utløpet (barrierenivået berøres). Hvis en No Touch-opsjon ikke er utløst før utløpet, blir utbetalingen automatisk generert.

Touch option positions are cash settled automatically when they generate a payout. The payout is 100% of the base currency. If the option expires without exercising, then the payout is 0%. For a One Touch option, that is once the trigger level is reached. For a No Touch option, it is at maturity, assuming the trigger level has not been reached. 

Although profit/loss from a closed Touch option (e.g. buying and selling an option before it exercises/expires) will be available for use in trading other margin products, final settlement takes place at end of day (EOD), similar to the way Vanilla options are settled.

Beregningen av valutaopsjonsmargin gjelder ikke.

Touch-opsjoner av samme type, utløpsdato, og utbetaling kan lukkes.  Touch-opsjoner kan kun lukkes under disse betingelsene.

risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.