​Handelsbetingelser for Vanilla-opsjoner

FX Vanilla Options

De tilbudte utløpene er standardisert i Options Board og dekker utløp fra 1 dag til 6 måneder. Opsjonshandelsforespørselen på handelsplattformen tilbyr kortere og lengre utløp, for eksempel fra 1 dag til 1 år.

I motsetning til Vanilla-opsjoner innløses Touch-opsjoner når triggernivået nås på et tidspunkt før utløp (One Touch genererer utbetalingen automatisk, No Touch utløper uten innløsning), eller hvis opsjonen ikke har blitt trigget før utløp (No Touch genererer utbetaling, mens One Touch-opsjoner utløper automatisk).

Et triggernivå (eller barriere) anses å ha blitt nådd hvis spot-midtkursen for valutaparet når triggernivået.

Hvis opsjonen innløses, er utbetalingen 100 % av beløpet for grunnvalutaen. Hvis den utløper uten innløsning, er utbetalingen null (0).

Touch-opsjoner kan også lukkes før utløp (før triggerprisen nås) slik at du kan foreta en ny evaluering av eksponeringen. Dette kan være nyttig hvis oppfatningen din av markedet endrer seg over tid.

Alle Touch-opsjoner som ikke har nådd triggernivået, utløper kl. 10.00 EST (Eastern Standard Time, New York) på utløpsdatoen. Hvis Touch-opsjonen utløper ITM (in the money), innløses opsjonen og det foretas en betaling mellom kjøper og selger.

Hvis en opsjon utløper, blir enten handelen fjernet fra visningen av åpne posisjoner og/eller en motsatt posisjon med pris 100 % settes inn.

Se introduksjonsveiledningen om Touch-opsjoner for informasjon om generelle handelsstrategier.

Hos Saxo Bank gjøres Touch-opsjoner automatisk opp kontant når de genererer en utbetaling. Utbetalingen er 100 % av grunnvalutaen. Hvis opsjonen utløper uten innløsning, er utbetalingen 0%.

For en One Touch skjer dette når triggernivået nås, og for en No Touch ved utløp, forutsatt at triggernivået ikke har blitt nådd. Et triggernivå anses å ha blitt nådd hvis midtkursen for spoten når triggernivået.

Selv om P/L fra en lukket Touch-opsjon (f.eks. kjøp og salg av en opsjon før den innløses/utløper) er tilgjengelig for bruk i marginhandel med andre produkter, foretas det endelige oppgjøret på slutten av dagen (EOD), på samme måte som Vanilla-opsjoner.

Posisjoner som har kurser og utbetaling i en annen valuta enn grunnvalutaen for kontoen, får premie og utbetaling konvertert til kontovalutaen til EOD-kursen. Konverteringen gjelder innledende posisjonering, utjevning av eksisterende posisjoner og posisjoner som trigges. Dette inkluderer konverteringen av realisert gevinster og tap til grunnvalutaen for kontoen.

Expressed as the potential payout. The maximum streaming amount is 25,000 units of base currency, with a minimum ticket size of 100 units. Notional amounts above the maximum streaming amount are available on a Request for Quote (RFQ) basis.

Note. Maximum streaming amounts may be changed without prior notice under volatile or illiquid markets.

De tilbudte utløpene er standardisert i Options Board og dekker utløp fra 1 dag til 6 måneder. Opsjonshandelsforespørselen på handelsplattformen tilbyr kortere og lengre utløp, for eksempel fra 1 dag til 1 år.

Trade barriers above or below the current spot price, in increments of 50 pips.

Unlike FX Vanilla options, Touch options are exercised when a trigger level is reached at any time prior to the expiry date. If the trigger level has not been reached, a No Touch option generates a payout, whereas a One Touch option expires automatically.

A trigger (or barrier) level is considered reached if the spot mid-price of the currency pair reaches the trigger level. 

Sikkerhetsmekanismene i systemet skal forhindre feilaktige handler. Derfor er det angitt en ”handelsmulighetsverdi” for hvert valutapar. Årsaken til dette er at det er ønskelig å begrense handelen når sannsynligheten for at triggernivået nås (eller ikke nås) er tilnærmet 100 %. Hensikten er å beskytte klienten fra å gjøre en feil, f.eks. å betale 100 % for en One Touch eller selge en No Touch når budet er 0 %.

De gjeldende parametrene er:

Currency crossTradability value
 
Currency crossTradability value
EURGBP0.25%GBPUSD0.15%
EURJPY0.20%USDJPY0.25%
EURUSD0.15%AUDUSD0.20%

Vær oppmerksom på at handelsmulighetsverdiene kan endres uten forvarsel.

Det er selvfølgelig ingen begrensninger på å lukke en eksisterende åpen posisjon, uansett hvor nært triggernivået ligger i forhold til den gjeldende spotten. Stengningskurser kan, hvis tett opptil utløp, bli tilbudt kun på RFQ-basis.

Eksempel:

Du vil kjøpe en One Touch opsjon med 3 måneder til utløp og triggerkursen (barrieren) er 10 pips fra markedet. I dette tilfellet vil premien være 100 % (eller tilnærmet) og Saxo Bank vil automatisk avvise handelen.

Touch-opsjoner av samme type og med samme utløp og utbetaling kan nettoutjevnes. Dette er ikke tillatt for andre Touch-opsjoner.

Updated 30 Oct, 2014

risk-icon--red

En opsjon kategoriseres som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Opsjoner involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer, ettersom de spesielle risikoene knyttet til opsjonshandel kan gjøre investorene utsatt for potensielt raske og betydelige tap. Rettigheter til opsjonshandel skal gjennomgås og godkjennes av Saxo Bank A/S. Før investorene kjøper eller selger en opsjon, må de lese Characteristics & Risks of Standardized Options, også kjent som opsjonsinformasjonsdokumentet (ODD). Der beskrives karakteristikken og risikoene ved handel av opsjoner på børs. 

Spreads, Straddles, og andre multiple-leg-opsjonstrategier kan medføre betydelige transaksjonskostnader, inkludert flere kommisjoner, som kan ha en innvirkning på potensiell avkastning.  Disse er avanserte opsjonsstrategier og omfatter ofte større og mer kompleks risiko enn grunnleggende opsjonshandel.