Handelsbetingelser for Vanilla optioner

Vanilla optioner

Automatisk eksekvering

Langt størstedelen af ordrer på Valuta Vanilla optioner bliver eksekveret automatisk. Dette betyder i praksis, at alle ordrer, hvis størrelse er lavere end det automatiske eksekveringsloft, eksekveres uden manuel intervention fra handelsbordet. Det automatiske eksekveringsloft varierer afhængig af det underliggende valutakryds, delta på dette kryds og udløbsdato på optionen. 

De automatiske eksekveringsniveauer kan til enhver tid findes i handelsplatformene under Handelsbetingelser for valutaoptioner.

Bemærk at de automatiske eksekveringsniveauer kan ændres uden forudgående varsel under uforholdsmæssigt volatile eller illikvide markedsforhold.

Udløbsmetode

Saxo Bank tilbyder Europæiske Valuta vanilla optioner, hvilket betyder, at optionen udelukkende kan exercises på udløbsdagen og udløber kl. 10:00 Eastern Standard Time (New York tid). Positioner kan ikke exercises før udløbsdagen.

Eftersom Saxo Bank altid stiller pris på både Bud og Udbuds-siden, er det altid muligt at lukke positionen inden udløb på den aktuelle pris i markedet.

Udløbsperioder

De tilbudte udløbsdage er standardiserede i Binary optionsboardet, og dækker udløbstidspunkter fra 1 dag til 6 måneder frem. Options Handels-tickeren på din handelsplatform tilbyder kortere og længere udløbsperioder, fra 1 dag til 1 år.

Exercise og udløb

I modsætning til Valuta Vanilla optioner bliver Touch optioner exerciset, når spotprisen rammer trigger-kursen på optionen, før den udløber (One Touch optioner udbetaler automatisk gevinsten og No Touch optioner vil blot udløbe) eller såfremt spotprisen ikke rammer trigger-kursen før udløb (No Touch udbetaler gevinsten og One Touch optioner vil blot udløbe).

Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt middel-prisen i det aktuelle spread på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt er det samme som trigger-kursen.

Hvis optionen bliver exerciset, er udbetalingen altid 100% af kontraktens størrelse i basisvalutaen. Hvis den udløber uden exercise, er udbetalingen nul (0).

Åbne positioner i Touch optioner kan også lukkes før udløb (før spotprisen har ramt trigger-prisen), så du har mulighed for at ændre din eksponering, hvis dine forventninger til markedet skulle ændres.

Alle Touch Optioner som ikke har ramt trigger-prisen, vil udløbe kl. 10:00 Eastern Standard Time (New York tid) på udløbsdagen. Hvis Touch optionen udløber in-the-money (ITM), vil optionen blive exerciset, og der vil blive afregnet mellem køber og sælger.

I tilfælde af at en option udløber, vil handlen enten blive fjernet fra Åbne positioner vinduet og /eller en ny position i modsat retning på prisen 100% vil blive indsat.

 

 

Afvikling og betaling

Hos Saxo Bank udbetales værdien af Touch optioner automatisk, når de genererer en gevinst. Værdien er 100% af basisvalutaen. Hvis optionen udløber uden exercise, er værdien 0%.

Der udbetales gevinst på One Touch optioner, når trigger-kursen rammes. På No Touch optioner betales der gevinst ved udløb, såfremt trigger-kursen ikke er ramt inden udløb. Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt midt-prisen i spreadet på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt har ramt trigger-kursen.

Selvom P/L (gevinst/tab) fra en lukket Touch Option er tilgængelig for handel i andre marginprodukter, vil den endelige afregning først blive foretaget ved handelsdagens afslutning (EOD), som det også er tilfældet med Vanilla Optioner.

Alle positioner som er prissat eller bliver udbetalt i anden valuta end kontoens basisvaluta, vil blive vekslet til kontoens basisvaluta til valutakursen ved handelsdagens afslutning (EOD rate). Denne veksling gælder både, når kunden initierer en position, når positioner lukkes og når positioner bliver åbnet som følge af en automatisk handel. Dette inkluderer også realiserede gevinster og tab.

Udløbsperioder

De tilbudte udløbsdage er standardiserede i Binary optionsboardet, og dækker udløbstidspunkter fra 1 dag til 6 måneder frem. Options Handels-tickeren på din handelsplatform tilbyder kortere og længere udløbsperioder, fra 1 dag til 1 år.

Beskyttelse mod fejlhandler

Der er indbyggede sikkerhedsmekanismer i Saxo Banks systemer beregnet til at forhindre fejlagtige handler. Derfor er der i systemet indbygget en øvre og nedre ”handelsværdi” og en række parametre for accepterede handler. Rationalet bag denne værdi er at afholde kunder fra at handle optioner, hvor sandsynligheden for at ramme ”trigger” kursen er uforholdsmæssigt tæt på 100%. Funktionen er indført for at forhindre, at kunder laver slåfejl som f.eks. at købe en One Touch option for 100% eller sælge en No Touch option, når buddet i markedet er 0%.

De aktuelle parametre er:

Currency cross Tradability value
 
Currency cross Tradability value
EURGBP 0.25% GBPUSD 0.15%
EURJPY 0.20% USDJPY 0.25%
EURUSD 0.15% AUDUSD 0.20%

Vær opmærksom på at handelsparametrene kan ændres uden varsel.

Det er selvfølgelig altid muligt at lukke en eksisterende åben position, uagtet hvor tæt på ”trigger” kursen spotkursen skulle befinde sig. Lukkepriser vil i visse tilfælde, hvis tæt på udløb, blive tilbudt på RFQ (Request For Quote) basis.

Eksempel:

Du ønsker at købe en One Touch Binær option med 3 måneder til udløb og ”trigger” prisen er 10 pips væk fra den aktuelle pris på spot prisen. I dette tilfælde vil præmien være 100 % eller tæt på, og Saxo Bank vil derfor automatisk afvise handlen.

Expiry

One Touch options will generate the payout automatically if triggered before expiry. Otherwise (if the barrier has not been touched) the option will automatically expire and cease to exist at 10am Eastern Standard Time (New York cut). No Touch options will cease to exist if triggered before expiry (the barrier level is touched). If a No Touch option has not been triggered prior to expiry, the payout will automatically be generated.

Modregning af positioner

Touch optioner af samme type med samme udløb og gevinstudbetaling kan modregnes mod hinanden. Det er ikke muligt at modregne Touch optioner på tværs af egenskaber.

Updated 30 Oct, 2014

FX Options Risk Warning

An option is categorised as a red product as it is considered an investment product with a high complexity and a high risk.

You should be aware that in purchasing Foreign Exchange Options, your potential loss will be the amount of the premium paid for the option, plus any fees or transaction charges that are applicable, should the option not achieve its strike price on the expiry date

Certain options markets operate on a margined basis, under which buyers do not pay the full premium on their option at the time they purchase it. In this situation you may subsequently be called upon to pay margin on the option up to the level of your premium. If you fail to do so as required, your position may be closed or liquidated.

If you write an option, the risk involved is considerably higher than buying an option. You may be liable for margin to maintain your position and a loss may be sustained well in excess of the premium received.

By writing an option, you accept a legal obligation to purchase or sell the underlying asset if the option is exercised against you; however far the market price has moved away from the strike. If you already own the underlying asset that you have contracted to sell, your risk will be limited.

If you do not own the underlying asset the risk can be unlimited. Only experienced persons should contemplate writing uncovered options, then only after securing full detail of the applicable conditions and potential risk exposure.

Danish banks are required to categorise investment products offered to retail clients depending on the product’s complexity and risk as: green, yellow or red. For more information click here. 

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.