Handelsbetingelser for Vanilla optioner

Vanilla optioner

Valg af "Exercise" metode

Valuta Vanilla optioner som er “in the money” bliver automatisk exercised kl. 10:00 EST (New York tid) på udløbsdagen. Som standard exercises optioner ved, at der åbnes en spot position på det underliggende valutakryds.

Indtil en time før exercise, kan kunden vælge mellem at modtage en spot position (“Spot”) eller at Saxo Bank automatisk afregner spot-positionen på kontoen (“cash”). Der er intet loft over antallet af gange, en kunde kan ændre Exercisemetoden.
 
Valgmuligheden “cash” exercise er altid tilgængelig for både long og short positioner, og vil altid blive afviklet i midten af det aktuelle spread – selv under volatile markedsforhold.
 
Såfremt valgmuligheden “spot” exercise er valgt, vil den åbnede spot position bevæge sig i henhold til spot-prisen på det underliggende valutakryds. Hvis du allerede har en position i modsat retning af den i forbindelse med exercise åbnede spot-position, vil disse to positioner blive modregnet næstkommende handelsdag.

Automatisk eksekvering

Langt størstedelen af ordrer på Valuta Vanilla optioner bliver eksekveret automatisk. Dette betyder i praksis, at alle ordrer, hvis størrelse er lavere end det automatiske eksekveringsloft, eksekveres uden manuel intervention fra handelsbordet. Det automatiske eksekveringsloft varierer afhængig af det underliggende valutakryds, delta på dette kryds og udløbsdato på optionen. 

De automatiske eksekveringsniveauer kan til enhver tid findes i handelsplatformene under Handelsbetingelser for valutaoptioner.

Bemærk at de automatiske eksekveringsniveauer kan ændres uden forudgående varsel under uforholdsmæssigt volatile eller illikvide markedsforhold.

Udløbsmetode

Saxo Bank tilbyder Europæiske Valuta vanilla optioner, hvilket betyder, at optionen udelukkende kan exercises på udløbsdagen og udløber kl. 10:00 Eastern Standard Time (New York tid). Positioner kan ikke exercises før udløbsdagen.

Eftersom Saxo Bank altid stiller pris på både Bud og Udbuds-siden, er det altid muligt at lukke positionen inden udløb på den aktuelle pris i markedet.

Udløbsperioder

De tilbudte udløbsdage er standardiserede i Binary optionsboardet, og dækker udløbstidspunkter fra 1 dag til 6 måneder frem. Options Handels-tickeren på din handelsplatform tilbyder kortere og længere udløbsperioder, fra 1 dag til 1 år.

Exercise og udløb

I modsætning til Valuta Vanilla optioner bliver Touch optioner exerciset, når spotprisen rammer trigger-kursen på optionen, før den udløber (One Touch optioner udbetaler automatisk gevinsten og No Touch optioner vil blot udløbe) eller såfremt spotprisen ikke rammer trigger-kursen før udløb (No Touch udbetaler gevinsten og One Touch optioner vil blot udløbe).

Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt middel-prisen i det aktuelle spread på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt er det samme som trigger-kursen.

Hvis optionen bliver exerciset, er udbetalingen altid 100% af kontraktens størrelse i basisvalutaen. Hvis den udløber uden exercise, er udbetalingen nul (0).

Åbne positioner i Touch optioner kan også lukkes før udløb (før spotprisen har ramt trigger-prisen), så du har mulighed for at ændre din eksponering, hvis dine forventninger til markedet skulle ændres.

Alle Touch Optioner som ikke har ramt trigger-prisen, vil udløbe kl. 10:00 Eastern Standard Time (New York tid) på udløbsdagen. Hvis Touch optionen udløber in-the-money (ITM), vil optionen blive exerciset, og der vil blive afregnet mellem køber og sælger.

I tilfælde af at en option udløber, vil handlen enten blive fjernet fra Åbne positioner vinduet og /eller en ny position i modsat retning på prisen 100% vil blive indsat.

 

 

Afvikling og betaling

Hos Saxo Bank udbetales værdien af Touch optioner automatisk, når de genererer en gevinst. Værdien er 100% af basisvalutaen. Hvis optionen udløber uden exercise, er værdien 0%.

Der udbetales gevinst på One Touch optioner, når trigger-kursen rammes. På No Touch optioner betales der gevinst ved udløb, såfremt trigger-kursen ikke er ramt inden udløb. Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt midt-prisen i spreadet på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt har ramt trigger-kursen.

Selvom P/L (gevinst/tab) fra en lukket Touch Option er tilgængelig for handel i andre marginprodukter, vil den endelige afregning først blive foretaget ved handelsdagens afslutning (EOD), som det også er tilfældet med Vanilla Optioner.

Alle positioner som er prissat eller bliver udbetalt i anden valuta end kontoens basisvaluta, vil blive vekslet til kontoens basisvaluta til valutakursen ved handelsdagens afslutning (EOD rate). Denne veksling gælder både, når kunden initierer en position, når positioner lukkes og når positioner bliver åbnet som følge af en automatisk handel. Dette inkluderer også realiserede gevinster og tab.

Udløbsperioder

De tilbudte udløbsdage er standardiserede i Binary optionsboardet, og dækker udløbstidspunkter fra 1 dag til 6 måneder frem. Options Handels-tickeren på din handelsplatform tilbyder kortere og længere udløbsperioder, fra 1 dag til 1 år.

Beskyttelse mod fejlhandler

Der er indbyggede sikkerhedsmekanismer i Saxo Banks systemer beregnet til at forhindre fejlagtige handler. Derfor er der i systemet indbygget en øvre og nedre ”handelsværdi” og en række parametre for accepterede handler. Rationalet bag denne værdi er at afholde kunder fra at handle optioner, hvor sandsynligheden for at ramme ”trigger” kursen er uforholdsmæssigt tæt på 100%. Funktionen er indført for at forhindre, at kunder laver slåfejl som f.eks. at købe en One Touch option for 100% eller sælge en No Touch option, når buddet i markedet er 0%.

De aktuelle parametre er:

Currency cross Tradability value
 
Currency cross Tradability value
EURGBP 0.25% GBPUSD 0.15%
EURJPY 0.20% USDJPY 0.25%
EURUSD 0.15% AUDUSD 0.20%

Vær opmærksom på at handelsparametrene kan ændres uden varsel.

Det er selvfølgelig altid muligt at lukke en eksisterende åben position, uagtet hvor tæt på ”trigger” kursen spotkursen skulle befinde sig. Lukkepriser vil i visse tilfælde, hvis tæt på udløb, blive tilbudt på RFQ (Request For Quote) basis.

Eksempel:

Du ønsker at købe en One Touch Binær option med 3 måneder til udløb og ”trigger” prisen er 10 pips væk fra den aktuelle pris på spot prisen. I dette tilfælde vil præmien være 100 % eller tæt på, og Saxo Bank vil derfor automatisk afvise handlen.

Modregning af positioner

Touch optioner af samme type med samme udløb og gevinstudbetaling kan modregnes mod hinanden. Det er ikke muligt at modregne Touch optioner på tværs af egenskaber.

Updated 30 Oct, 2014

Risikoadvarsel for valutaoptioner

Du skal være opmærksom på, at du kan tabe hele præmien samt transaktionsomkostninger, når du køber valutaoptioner.

Visse optionsmarkeder handles på margin, hvilket betyder, at købere under visse omstændigheder ikke behøver at betale den fulde præmie for optionen på købstidspunktet. I disse tilfælde kan du risikere, at yderligere margin/sikkerhed vil blive krævet. Skulle du blive afkrævet yderligere sikkerhed, og imødegår du ikke dette krav, kan din position blive lukket.

Såfremt du udsteder en option, er den involverede risiko langt højere, end hvis du bare køber en option. Du kan til enhver tid risikere, at der opkræves yderligere sikkerhed/margin for opretholdelse af positionen, og eventuelle tab kan overstige den modtagne præmie.

Ved at udstede en option, accepterer du en juridisk forpligtelse til at købe eller sælge det underliggende aktiv, hvis den udstedte option exercises. Hvis du allerede ejer det underliggende aktiv, som du ved udstedelse har forpligtet dig til at sælge på en bestemt kurs, vil din risiko være begrænset.

Såfremt du ikke ejer det underliggende aktiv (ved udstedelse af en “uncovered call” option), er risikoen ubegrænset. Kun erfarne handlere bør overveje muligheden for at udstede ikke-dækkede optioner, og bør i øvrigt fuldt ud forstå de involverede risici ved en sådan eksponering.

Updated 28 April 2014

Valuta Touch optioner

Risikoadvarsel for handel med valutaoptioner

En option er kategoriseret som et rødt produkt, idet den vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grønne, gule eller røde, på basis af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.