Handelsbetingelser for Vanilla optioner

Vanilla optioner

Available for trading in 44 currency pairs, including silver and gold.

Calls (option to buy a currency at a specified strike price) and Puts (option to sell a currency at a specified strike price).

Maximum streaming amount is 25,000,000 units of base currency, with a minimum ticket size of 10,000 units. Notional amounts over the maximum streaming amount are available on a Request for Quote (RFQ) basis. 

Note. Maximum streaming amounts may be changed without prior notice under volatile or illiquid markets.

Tradable tenors from 1 day to 12 months.

I modsætning til Valuta Vanilla optioner bliver Touch optioner exerciset, når spotprisen rammer trigger-kursen på optionen, før den udløber (One Touch optioner udbetaler automatisk gevinsten og No Touch optioner vil blot udløbe) eller såfremt spotprisen ikke rammer trigger-kursen før udløb (No Touch udbetaler gevinsten og One Touch optioner vil blot udløbe).

Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt middel-prisen i det aktuelle spread på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt er det samme som trigger-kursen.

Hvis optionen bliver exerciset, er udbetalingen altid 100% af kontraktens størrelse i basisvalutaen. Hvis den udløber uden exercise, er udbetalingen nul (0).

Åbne positioner i Touch optioner kan også lukkes før udløb (før spotprisen har ramt trigger-prisen), så du har mulighed for at ændre din eksponering, hvis dine forventninger til markedet skulle ændres.

Alle Touch Optioner som ikke har ramt trigger-prisen, vil udløbe kl. 10:00 Eastern Standard Time (New York tid) på udløbsdagen. Hvis Touch optionen udløber in-the-money (ITM), vil optionen blive exerciset, og der vil blive afregnet mellem køber og sælger.

I tilfælde af at en option udløber, vil handlen enten blive fjernet fra Åbne positioner vinduet og /eller en ny position i modsat retning på prisen 100% vil blive indsat.

 

 

Hos Saxo Bank udbetales værdien af Touch optioner automatisk, når de genererer en gevinst. Værdien er 100% af basisvalutaen. Hvis optionen udløber uden exercise, er værdien 0%.

Der udbetales gevinst på One Touch optioner, når trigger-kursen rammes. På No Touch optioner betales der gevinst ved udløb, såfremt trigger-kursen ikke er ramt inden udløb. Trigger-kursen betragtes som ramt, såfremt midt-prisen i spreadet på det underliggende valutakryds på noget tidspunkt har ramt trigger-kursen.

Selvom P/L (gevinst/tab) fra en lukket Touch Option er tilgængelig for handel i andre marginprodukter, vil den endelige afregning først blive foretaget ved handelsdagens afslutning (EOD), som det også er tilfældet med Vanilla Optioner.

Alle positioner som er prissat eller bliver udbetalt i anden valuta end kontoens basisvaluta, vil blive vekslet til kontoens basisvaluta til valutakursen ved handelsdagens afslutning (EOD rate). Denne veksling gælder både, når kunden initierer en position, når positioner lukkes og når positioner bliver åbnet som følge af en automatisk handel. Dette inkluderer også realiserede gevinster og tab.

Calculated in pip terms of the 2nd currency. When buying an option the maximum loss is the premium paid, but when selling an option the writer receives the premium however assumes the potential of much greater downside risk.

European-style (the option can only be exercised on the expiry date, i.e. at a single pre-defined point in time).

Expiry is an automatic process, meaning you do not have to call in to manage the exercise or expiry. If the option is in the-money it will automatically settle in the pre-defined exercise method (described in the next point), or the option will automatically expire (cease to exist) at 10am Eastern Standard Time (New York cut) on the expiry date.

 

At trade entry, you have the choice of the exercise method that will apply should the option end up in-the-money. Options can be converted into a spot position on expiry or cash settled. The cash settled exercise method is available on both long and short positions and will always be executed at the mid-price of the best bid/offer spread. This applied even in volatile market conditions. The exercise method can be modified up to one hour prior to expiry.

The margin requirement is calculated per currency pair, to align with FX Spot tiered margins, and per maturity date. Read more about Margins.

Touch Options


EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDJPY, EURJPY and AUDUSD.

One Touch and No Touch options are available.

Expressed as the potential payout. The maximum streaming amount is 25,000 units of base currency, with a minimum ticket size of 100 units. Notional amounts above the maximum streaming amount are available on a Request for Quote (RFQ) basis.

Note. Maximum streaming amounts may be changed without prior notice under volatile or illiquid markets.

Tradable tenors from 1 day to 12 months.

Expressed as a % payout in the 1st currency. When buying an option the maximum loss is the premium paid, but when selling an option the writer receives the premium. The payout is reserved on account (and can not be used as collateral).

Trade barriers above or below the current spot price, in increments of 50 pips.

Unlike FX Vanilla options, Touch options are exercised when a trigger level is reached at any time prior to the expiry date. If the trigger level has not been reached, a No Touch option generates a payout, whereas a One Touch option expires automatically.

A trigger (or barrier) level is considered reached if the spot mid-price of the currency pair reaches the trigger level. 

There are safeguards in place to prevent erroneous trading. Thus, for each currency pair a 'tradability value' has been set. The rationale for this parameter is to restrict your trading when the probability of the trigger being touched (or not touched) is too close to 100%. This is done to protect the client from making a mistake, e.g. paying 100% for a One Touch or selling a No Touch when the bid is 0%. 

The current parameters are: 

Currency crossTradability value
 
Currency crossTradability value
EURGBP0.25%GBPUSD0.15%
EURJPY0.20%USDJPY0.25%
EURUSD0.15%AUDUSD0.20%

Please note that the tradability values are subject to change without prior notice. 

You are of course never restricted from closing an existing open position, no matter what the proximity of the trigger level to current spot. Closing prices may, if close to expiry, be offered on an RFQ basis only.

Example:

You want to buy a One Touch option with 3 months to expiry and the trigger (or barrier) price is 10 pips away from the market. In this case, the Premium would be 100% (or close to) and Saxo Bank will automatically reject the trade.

One Touch options will generate the payout automatically if triggered before expiry. Otherwise (if the barrier has not been touched) the option will automatically expire and cease to exist at 10am Eastern Standard Time (New York cut). No Touch options will cease to exist if triggered before expiry (the barrier level is touched). If a No Touch option has not been triggered prior to expiry, the payout will automatically be generated.

Touch option positions are cash settled automatically when they generate a payout. The payout is 100% of the base currency. If the option expires without exercising, then the payout is 0%. For a One Touch option, that is once the trigger level is reached. For a No Touch option, it is at maturity, assuming the trigger level has not been reached. 

Although profit/loss from a closed Touch option (e.g. buying and selling an option before it exercises/expires) will be available for use in trading other margin products, final settlement takes place at end of day (EOD), similar to the way Vanilla options are settled.

The FX option margin calculation does not apply.

Touch options of same type, expiry, and payout can net out.  No other netting of Touch options is allowed.

risk-icon--red

Optioner er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Optionshandelsprivilegier er underlagt gennemgang og godkendelse af Saxo Bank A/S. Før køb eller salg af en option skal investorer læse en kopi af Characteristics & Risks of Standardized Options, også kendt som Options Disclosure Document (ODD). Det forklarer de karakteristika og risici, der er forbundet med børshandlede optioner.

Spreads, Straddles og andre flerbenede optionsstrategier kan indebære betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtager, hvilket kan påvirke eventuelt afkast. Disse er avancerede optionsstrategier og involverer ofte større og mere kompleks risiko end basale optionshandler.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.