Tid til at holde øje med obligationer Tid til at holde øje med obligationer Tid til at holde øje med obligationer

Tid til at holde øje med obligationer

Retrocessions

Saxo Bank

For et par år siden skete det utænkelige: renterne faldt til under nul på verdensplan. 12-måneders Euribor - den toneangivende rente på pengemarkedet for interbankindskud (i euro) med en fast løbetid på op til et år - faldt til under nul i februar 2016, hvilket havde en stor indvirkning. I denne "nye rentetid" fik førstegangskøbere deres drømmehus - på grund af lavere finansieringsomkostninger, og eksisterende boligejere kunne refinansiere billigt.

På den anden side fik opsparerne kun få eller ingen renter på opsparingskonti, men måtte i stedet betale renter på højere opsparingssaldi. Renterne på obligationer - både stats- og virksomhedsobligationer faldt også markant. Det fik priserne på de eksisterende obligationer til at stige, men nye lån gav stadig lavere kuponrenter. De lave renter gjorde det stadig mere udfordrende at finde obligationer, der kunne tilføre værdi til investeringsporteføljerne.

Verden ser helt anderledes ud i dag. Globalt set er renterne steget kraftigt på relativt kort tid, hvilket har ført til et kraftigt fald i obligationskurserne i 2022. Desuden tilbyder nye obligationer igen kuponrenter, som ikke er set i årevis. Denne situation giver investorerne muligheder. Før man ved, hvor man kan finde dem, er det vigtigt at huske, hvad obligationer er, og at kende til nogle vigtige produktegenskaber.
 
Hvad er obligationer?
De finansielle markeder tilbyder en række forskellige investeringsprodukter. En af de største kategorier er obligationer. En obligation er et lån udstedt af en virksomhed eller en stat. Med en obligation låner du penge ud i et bestemt tidsrum til gengæld for renter. Det er et gældsinstrument, og i modsætning til aktier bliver du ikke medejer af den udstedende institution. Obligationer kan handles dagligt på børser og over the counter (OTC). Der er flere grunde til at udstede obligationer. I mange tilfælde ønsker en virksomhed eller en regering at rejse kapital for at realisere deres vækstplaner. Nogle gange udstedes et lån for at tilbagebetale et andet lån.

Obligationernes karakteristika

Det beløb, som staten eller virksomheden ønsker at rejse med lånet, kaldes den nominelle værdi. Der er ofte tale om store beløb, nogle gange over 1 milliard euro. Derfor opdeles dette beløb i stykker på f.eks. 1.000 €. Disse kaldes pålydende værdier. Når du først er i besiddelse af dem, modtager du normalt kuponrenter på de pågældende værdipapirer en gang om året på kupondatoen. Nogle obligationer betaler renter hvert halve år eller hvert kvartal. Andre obligationer, der er kendt som nulkuponobligationer, betaler ingen renter, men giver en rabat.

Den nominelle rentes størrelse afhænger af markedsrenten, obligationens løbetid og den udstedende institutions kreditværdighed. Som hovedregel gælder det, at jo bedre kvalitet den udstedende institution har, jo højere rating, jo højere rente, jo lavere kreditværdighed udstederen har, og jo længere løbetid lånet har, jo højere nominel rente.

Der er et omvendt forhold mellem renter og obligationskurser. Hvis markedsrenterne stiger, falder obligationskurserne generelt. Hvis markedsrenterne falder, stiger obligationskurserne generelt. Obligationskurserne påvirkes også af den udstedende institutions kreditværdighed. Hvis der er tvivl om sidstnævnte, kan det lægge et betydeligt pres på obligationskurserne.

Hvorfor investere i obligationer?
Hovedårsagen til, at investorer køber obligationer, er den relative sikkerhed: Hvis den udstedende institution ikke går konkurs, får du dine penge tilbage ved udløb. Derudover modtager du kuponrenter med faste intervaller. Det er rart, hvis du f.eks. ønsker at trække en indkomst fra dine aktiver for at supplere din pension. 

En anden grund til at investere i obligationer er, at de svinger mindre end aktier. De er en slags støddæmper i en portefølje. 

Risiko og diversificering
Risiko og afkast går hånd i hånd. En virksomhed kan ligesom en regering blive udsat for en recession. Som følge heraf kan kursen på obligationen falde betydeligt. Desuden kan rentebetalingen i sidste ende blive annulleret. I værste fald kan udstederen gå konkurs, hvilket gør tilbagebetalingen usikker.

For at reducere risikoen er det en god idé at inkludere obligationer fra forskellige sektorer og endda forskellige geografiske områder i din portefølje. Så du skal ikke kun se på obligationer fra banker og forsikringsselskaber, men også overveje f.eks. obligationer fra et bryggeri eller en teknologivirksomhed. Invester ikke kun i obligationer fra de nye markeder, men diversificer dine investeringer ved også at investere i obligationer fra udviklede lande. Du kan også opnå denne spredning ved at investere i en obligationsfond eller en obligations-ETF.

Hvor kan man finde obligationer?
På din konto kan du nemt finde obligationer fra hele verden. Du skal blot vælge "Markeder" og derefter "Obligationer". 

Herefter kan du f.eks. vælge Europa. Derefter vises en liste med fem virksomhedsobligationer i venstre side og fem statsobligationer i højre side. Hvis du klikker på "Se alle", får du en komplet liste.
Ud over navnet på det pågældende selskab eller den pågældende regering viser vi den aktuelle købs- og salgskurs samt kuponrenten, kupondatoen, restløbetiden og det effektive afkast. Der er et bredt udvalg, der passer til din risikoprofil.

Med en obligation låner du kort sagt penge til en virksomhed eller en regering til gengæld for en kupon rente. Den nominelle rentes størrelse afhænger af markedsrenten, obligationens løbetid og udstederens kreditværdighed. Markedsprisen på en obligation er udtrykt i procent og kan svinge betydeligt. Købsprisen på en obligation bestemmer dit faktiske afkast. Da en udsteder kan gå konkurs, er det meget vigtigt med diversificering. På din konto kan du nemt vælge mellem forskellige typer obligationer for at opfylde dine investeringsbehov.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.