Portfolio Portfolio Portfolio

Portfolio

Portfolio guide 8 minutter at læse

Saxo Group

Den nye porteføljesektion er lavet med det formål at forenkle og forbedre din oplevelse med at holde styr på din kontoaktivitet.

Denne vejledning giver et kort overblik over ændringerne i afsnittet, og hvordan de vil forbedre overvågningen af dine investeringer og handler.

Kontooversigt

Kontooversigten giver dig en hurtig status over din kontoværdi og dag til dag ændring på din konto.

Overblik

Overbliksafsnittet giver dig et overblik over din konto (eller konti, hvis du har mere end én). Øverst vil du se din kontoværdi, kontanter og dagsafkast. Nedenfor kan du se dine positioner grupperet efter produkt, samt en oversigt over dine kontantbeholdninger.

Nederst på siden kan du finde diagrammer, der viser, hvad din portefølje består af opdelt i produkter, lande og sektorer.

Resultater

Dette afsnit giver dig en detaljeret oversigt over din kontos historiske resultater, der kan justeres efter den tidsperiode, du vælger. Du kan se udviklingen af din kontoværdi og afkast i to diagrammer. Du kan sammenligne dine resultater med et valgt benchmark i afkastdiagrammet. Du kan også se fortjeneste/tab splittet med mulighed for at gruppere efter produkt. Ved at klikke på et instrument kan du se en oversigt over fortjeneste/tab, få mere indsigt i indtjening, afkast og transaktionshistorik for instrumentet.

Transaktioner

Afsnittet Transaktioner viser en liste over alle de begivenheder, der har påvirket din konto i den valgte tidsperiode. Du kan justere transaktionsoversigten ved hjælp af filtrene: periode, produkt og transaktionstype. For at få en dybdegående oversigt over en enkelt transaktion skal du blot klikke på en, der viser transaktionsoplysningerne.

Det er også muligt at downloade et PDF- eller Excel-ark af din transaktionshistorik.

Corporate actions

Fanen corporate actions er det sted, hvor du finder oplysninger om aktiviteter i forbindelse med corporate actions såsom udbytte og aktionærafstemning. Her vil du se dine kommende, aktive og tidligere corporate action events og se, om der skal gøres noget.

Seneste markedsindsigt


Portfolio guide

Portfolio


Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.