De mest populære obligationer i 2024 De mest populære obligationer i 2024 De mest populære obligationer i 2024

De mest populære obligationer i 2024

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

De mest populære obligationer i 2024

Selvom de meget ventede rentefald fra centralbankerne lader vente på sig, oplever vi en fortsat høj interesse blandt vores danske kunder, når det kommer til obligationsinvestering. Nogle vælger at købe obligationer netop på grund af de høje renter, for at få forrentet deres midler til en højere rente end man har været vant til de sidste par år.

Andre er mere spekulative, og køber obligationer med lang tid til udløb eller med ”høj varighed” som en måde at eksponerer sig til faldende renter i fremtiden. Når en obligation har lang tid til udløb, har den typisk en højere rentefølsomhed.

Det vil sige, at kursen bevæger sig mere på obligationer med lang løbetid sammenlignet med obligationer med kort løbetid, når markedets forventninger til den fremtidige styringsrente ændre sig.

På den måde stiger kursen lige nu på obligationer med høj varighed meget, når markedet venter, at renterne kommer til at falde voldsomt, og kursen falder, når markedet venter, at renterne kommer til at holde sig højere i længere tid.

Tager man udgangspunkt i de 10 mest handlede obligationer blandt Saxo Banks danske kunder i 2024, som kan ses i bunden af artiklen, er det især danske realkreditobligationer og statsobligationer, der har været populære at investere i.

De investorer der er interesseret i en høj rente her og nu, men sandsynligvis ikke tror på, at renten vil falde mere end hvad markedet venter lige nu, har typisk placeret sig i obligationer med relativt kort tid til udløb. Her ses b.la. Realkredit Danmark 1 % 2025, der giver 3,47 % i effektiv rente, Nykredit Realkredit 2 % 2025, der giver 3,49 % i effektiv rente og United States of America 7,625 % 2025, der giver 4,78 % i effektiv rente.

Ideen med at investere i obligationer som disse kan være, at man modtager en høj rente over en kort løbetid. På den måde har man ikke den store kursrisiko til op- eller nedsiden, men man modtager en rente der er relativ tæt på centralbankernes styringsrente.

På obligationer i USD, som f.eks. den amerikanske statsobligation, modtager man lige nu en højere rente, da renten er højere i USA sammenlignet med Europa, men som investor skal man dog her være opmærksom på, at man har valutarisiko, da man køber obligationen i USD. Falder USD vil man derfor få et valutakurstab, der nemt kan være større end den ekstra rente man modtager.

Ser man nærmere på den mest populære obligation, Nykredit Realkredit 4 % 2053 med 4,22 % i effektiv rente, kan vi godt forstå, at danskerne bliver fristet af den høje rente. Der er dog et par vigtige elementer at være opmærksom på, hvis man investerer i en realkreditobligation som denne. Den vigtigste er indfrielsesrisikoen.

Det vil sige, at modparten i denne obligation til enhver tid kan indfrie obligationen til kurs 100. Derfor er man altså som investor ikke sikker på at få sin rente hele vejen til udløb i 2053. Falder renten mere end ventet i markedet risikerer obligationen at handle over kurs 100, og så kan man blive indløst før tid.

I mellemtiden modtager man dog sin høje kuponrente på 4 %, og det er bestemt attraktivt, men man skal som investor ikke forventet at kunne nyde godt af den høje rente hele vejen til udløb, og man vil også som investor i denne obligation gå glip af en stor kursgevinst, hvis renterne det næste stykke tid falder markant mere end ventet.

Er man interesseret i eksponering til obligationer, der stiger meget i kurs, hvis renterne falder markant mere end ventet giver det mening at se nærmere på statsobligationer med lang løbetid. Her er der typisk ikke nogen tidlig indfrielsesret, og derfor vil kurserne på disse obligationer stige meget, hvis renten bliver sat ned markant mere end, hvad der er ventet.

Eksempler på disse obligationer på top-10 listen kunne være Republic of Austria 0,85 % 2120, Kingdom of Denmark 0,25 % 2052 eller Republic of France 0,5 % 2072. Disse 3 obligationer giver alle en effektiv rente på omkring 2,5 %. Der lyder umiddelbart mindre attraktivt end de før nævnte realkreditter, men det vigtige at huske på her er, at løbetiden er meget lang og at obligationen ikke fra modparts side kan indfries til kurs 100 før tid.

Derfor tror investorer, der køber denne type obligation, typisk på, at renten kommer til at falde markant mere end hvad markedet tror. Sker dette, vil det få kurserne til at stige markant, og det kan betyde en stor kursgevinst for denne type obligation med lang løbetid.

Dog er risikoen ved denne type obligation ligeledes, at renterne stiger sammenlignet med markedets forventninger, og det kan betyde meget store kurstab for denne type obligationer, hvis renterne ikke bliver sat ned det næste stykke tid, som markedet venter.

De 10 mest handlede obligationer er derfor meget forskellige, og kan bruges på forskellige måder i en portefølje alt efter formålet.

Nogle ønsker en høj rente i kort tid, andre en lavere fast rente i længere tid med mulighed for en potentiel kursgevinst, hvis renten falder, og nogle ønsker en høj rente ved at købe realkreditobligationer, men risikere at få indfriet deres obligation før tid.

Mulighederne er mange, men en ting er sikkert. Obligationer er i dag mere attraktive end de var for 3 år siden.

De 10 mest handlede obligationer blandt Saxo Banks kunder i 2024

obligationer
Kilde: Saxo Bank

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.