Výhled na 4. čtvrtletí 2022 – Zima se blíží

Výhled na 4. čtvrtletí 2022 – Zima se blíží

Steen Jakobsen
Hlavní investiční ředitel

Shrnutí:  Makropolitická a ekonomická sféra poslala na finanční trhy mrazivé počasí. Jak tuto studenou zimu zvládnete?

Shrnutí

V tomto výhledu na 4. čtvrtletí 2022 jednoduše bereme na vědomí skutečnost, že se blíží zima – v doslovném i přeneseném smyslu. Zaprvé doslova, protože obzvláště Evropa a Spojené království se připravují na dopad tohoto ročního období, které s sebou pravděpodobně přinese i ekonomickou zimu. Krize v oblasti elektrické energie a plynu dosáhne vrcholu kvůli zvýšené poptávce během topné sezóny, i když ceny výrazně poklesly. Náš makroekonomický stratég Christopher Dembik se zaměřuje na to, jak Evropa dokáže zvládnout extrémně silný protivítr v podobě energetické krize, aniž by musela úplně zhasnout světla, přičemž pozorovatelé jsou, pokud jde o výhled pro Evropu, nadmíru pesimističtí. Ponese to s sebou snižování poptávky prostřednictvím zvyšování efektivity, dlouhodobější investice do jaderných zdrojů a propracovanější budování infrastruktury nezbytné pro zelenou transformaci.

V Číně je důraz na obnovitelné zdroje mnohem méně intenzivní, jak poznamenává náš manažer tržních strategií Redmond Wong. Jak v posledních čtvrtletích vzrostly ceny ropy a především LNG, přešla Čína na bezpečné uhelné zdroje, přičemž se zaměřila na efektivnější využití své základní uhelné kapacity a v porovnání s jinými velkými ekonomikami nanejvýš horečnou výstavbu nukleárních zdrojů. Manažerka tržních strategií Charu Chanana se zmiňuje o zbývajících rozvinutých a rozvíjejících se asijských zemích: rostoucí ceny LNG změnily energetickou bezpečnost v tomto regionu v neprospěch slabších ekonomik. Odpověď bude mít řadu podob – od obnovení zájmu Japonska o jadernou energetiku navzdory katastrofě ve Fukušimě v roce 2011 po zajímavý výhled na rostoucí objem obchodů s energiemi v jiných měnách než USD, jak již můžeme pozorovat v indickém nákupu ruské ropy v rublech. Jessica Amir, naše manažerka strategie pro australský trh, se zaměřuje na faktory podporující renesanci zájmu o jadernou energetiku a zkoumá, jak najít společnosti a ETF v dosti nepřehledném prostoru pro investice do jádra.

A nyní k hlavní hybné síle valuací aktiv od dramatické otočky Fedu v loňském listopadu, tedy k trajektorii měnové politiky. Nadcházející čtvrtletí a první část zimy přinesou něco, co Steen Jakobsen, CIO společnosti Saxo, označuje jako „špičku ve zpřísňování“. Trh se nakonec dokáže přizpůsobit nejvyšší úrovni, které pravděpodobně dosáhne sazba Fedu zkraje příštího roku, a to potom, co se tolik zmýlil v naději, že bude možné ve 3. čtvrtletí otočit kormidlem měnové politiky tak, aby polevil tlak plynoucí ze zpřísňování. Naopak nastane to, že přísná měnová politika povede k recesi, která je již na cestě v Evropě, ale v příštím roce se rozšíří i jinam, nakonec i do USA, i když se tamější ekonomika ukázala jako mnohem odolnější, než trh očekával.

Pokud jde o akcie, pak vedoucí akciových a kvantových strategií Peter Garnry zdůrazňuje, že nadcházející zima nevyhnutelně zvýší riziko recese, jak již pozorujeme v podobě tlaku na akcie spojené se spotřebitelskými a zbytnými produkty a službami. Rovněž probírá, jak mimořádný tlak na Evropu může podpořit nezbytné inovace, díky kterým může tento kontinent vyjít z krize s mnohem konkurenceschopnější ekonomikou. Stále je tu ale dominující riziko pro růst a valuace a akcií ve formě nákladů na deglobalizaci, která bude znamenat obrat v mnoha trendech v oblasti aktiv a dodavatelských řetězců, které společnosti přehnaně pěstovaly v posledních 12 letech.

Vedoucí oddělení komoditních strategií Ole Hansen očekává méně dramatický vývoj u komodit v porovnání s intenzivní volatilitou v měsících následujících po ruské invazi na Ukrajinu, protože trvající obavy z nedostatečné nabídky se nyní střetávají s obavami z poklesu poptávky. Mezi zajímavé události ve 4. čtvrtletí bude patřit to, do jaké míry dokáže ropa absorbovat stopku, kterou jí vystaví uvolnění amerických strategických rezerv, pokud v říjnu vše proběhne podle plánu Bidenovy administrativy.

Ve výhledu pro FX si John Hardy, vedoucí oddělení Forex strategií, klade otázku, zda nejvyšší úroveň zpřísňování v očekávané trajektorii cyklu Fedu při zvyšování sazeb přinese i špičkovou úroveň USD, který se již v posledních 11 měsících podílel na mrazivém tlaku na globální likviditu a ceny aktiv.  A pokud jde o jiné forexové události, donutí trh Bank of Japan ke kapitulaci v oblasti její kontroly výnosové křivky, což by potenciálně mohlo vést ke spektakulární volatilitě jenu v nadcházejícím čtvrtletí? Je rovněž dobré si všimnout, že jde o 3. čtvrtletí, kdy trvá masivní divergence mezi slabostí JPY vzhledem k síle čínského jüanu (CNH a CNY), což pro druhou z těchto měn platí v relativním měřítku, ačkoli jüanu bylo ve 3. čtvrtletí dovoleno poklesnout výrazně níže oproti silnému USD; jedná se o důležitou a napjatou situaci, která zůstává nevyřešena.

Na trhu kryptoměn nedošlo během minulého čtvrtletí k oživení, a to ani po velmi očekávaném přechodu platformy etherea z proof-of-work na proof-of-stake. Náš stratég pro kryptoměny Mads Eberhardt a kvantový stratég Anders Nysteen se domnívají, že riziko „kryptozimy“ bude trvat, jak vyschne globální likvidita v důsledku protivětru v podobě zpřísňovaní politik, a to ještě nemluvíme o obavách z přísnější regulace této sféry. Stále tu zůstává spousta světlých bodů – v tomto odvětví probíhají bouřlivé inovace, například se objevují nové možnosti využití blockchainových technologií spojených s kryptoměnami.

A v neposlední řadě tento výhled zahrnuje i obvyklé shrnutí dlouhodobějšího technického výhledu pro kritická aktiva, v němž se díváme na zásadní graf výnosů 10letých amerických státních dluhopisů, na americký index S&P 500 a na to, kam až může dosáhnout hlubina tohoto medvědího trhu, jakož i na směnný kurz EURUSD po dosažení symbolické paritní úrovně – a následně určitého poklesu ve 3. čtvrtletí.

Přejeme Vám bezpečné a úspěšné 4. čtvrtletí. Vzhledem k náročným výzvám, které přes trhy aktiv leží ve světě postiženém problémy na straně nabídky a utahováním šroubů ze strany tvůrců politik s cílem porazit inflaci, to bude těžká doba. Současně stojí za to mít na paměti, že množství příležitostí a dlouhodobější tržní návratnost rostou v nepřímé úměře ke zhoršujícím se aktuálním cenám aktiv.

Prozkoumejte produkty u Saxo Bank

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.