Q4 2022 Outlook Winter is coming

Q4 2022 Outlook Winter is coming

Steen Jakobsen
Chief Investment Officer

Samenvatting:  Het macropolitieke en economische landschap heeft de financiële markten doen afkoelen. Hou gaat u zich doorheen de zware winter loodsen?

Samenvatting

De winter eraan komt, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Europa en het VK in het bijzonder zetten zich schrap voor de gevolgen van een winterseizoen dat waarschijnlijk in de figuurlijke betekenis een economische winter met zich mee zal brengen. Ook al zijn de prijzen aanzienlijk gedaald, de stroom- en gascrisis zal een piek bereiken met een toegenomen vraag tijdens de winter. Onze macrostrateeg Christopher Dembik gaat na hoe Europa de enorme tegenwind van de energiecrisis kan opvangen zonder het licht helemaal uit te doen, nu waarnemers te pessimistisch zijn over de Europese vooruitzichten. Dit omvat een vermindering van de vraag door meer efficiëntie, langetermijninvesteringen in kernenergie en een betere aanleg van de nodige infrastructuur voor de groene transformatie.

Onze marktstrateeg Redmond Wong merkt op dat er in China veel minder aandacht is voor hernieuwbare energiebronnen. Door de stijging van de olie- en vooral LNG-prijzen in de afgelopen kwartalen heeft China zijn kolenbevoorrading veiliggesteld. Zij geven de voorkeur aan een efficiënter gebruik van de kolengestookte capaciteit en de meest agressieve uitbouw van kernenergie van alle grote economieën. Verder in de ontwikkelde en opkomende markten in Azië merkt marktstrateeg Charu Chanana op dat de stijgende prijzen voor LNG de energiezekerheid voor de regio hebben veranderd, ten nadele van de zwakkere economieën. De reactie zal verschillende vormen aannemen, van de hernieuwde belangstelling van Japan voor kernenergie, ondanks de ramp in Fukushima in 2011, tot het intrigerende vooruitzicht dat energie steeds meer in niet-Amerikaanse dollarvaluta's wordt verhandeld. India heeft dit al heeft gezien bij de aankoop van Russische ruwe olie in roebels. Onze Australische marktstrateeg Jessica Amir concentreert zich op de factoren die een heropleving van de belangstelling voor kernenergie stimuleren. Zij bekijkt welke bedrijven en ETF's te vinden zijn in een nogal moeilijk te doorgronden sector voor beleggingen in kernenergie.

De belangrijkste drijfveer voor de waardering van beleggingsactiva sinds de dramatische ommezwaai van de Fed in november vorig jaar: de evolutie van het monetaire beleid. Het komende kwartaal en het eerste deel van de winter zullen waarschijnlijk brengen wat Saxo CIO Steen Jakobsen "peak tightness" noemt. De markt zal eindelijk weten waar de piek van de Fed-rente begin volgend jaar zal liggen, da de vergissing toen de markt hoopte op een verschuiving naar een afnemende renteverscherping in het derde kwartaal. Die aanscherping zal op haar beurt leiden tot een recessie, die in Europa al aan de gang is maar zich volgend jaar ook elders zal uitbreiden. Uiteindelijk zelfs naar de VS, waar de economie veel veerkrachtiger is gebleken dan de markt had verwacht.

Bij aandelen ligt de nadruk voor Peter Garnry, hoofd aandelen- en kwantitatieve strategie, op hoe de komende winter onvermijdelijk recessierisico's met zich meebrengt, zoals nu al blijkt uit de druk op consumenten- en discretionaire aandelen. Hij gaat ook na hoe de buitengewone druk op Europa de noodzakelijke innovatie kan aanwakkeren, waardoor het continent een veel concurrerender economie kan worden. Een doorslaggevend risico voor groei en aandelenwaarderingen zijn echter de kosten van de de-globalisering, die veel van de trends in aandelen en de toeleveringsketens die bedrijven de afgelopen 12 jaar hebben gestroomlijnd, zullen terugdraaien.

Hoofd grondstoffenstrategie Ole Hansen ziet minder drama voor grondstoffen dan tijdens de volatiele maanden na de inval van Rusland in Oekraïne, nu de aanhoudende bezorgdheid over het aanbod de overhand krijgt op de afnemende bezorgdheid over de vraag. Een interessante wending in het vierde kwartaal zal zijn hoe de markt voor ruwe olie een stopzetting van de vrijgave van de Amerikaanse strategische reserves door de regering-Biden opvangt, als die volgens plan verloopt in oktober.

Ten slotte maken we ook een overzicht van de technische vooruitzichten op langere termijn voor kritieke activa, waarbij we opnieuw kijken naar de grafiek van de US 10-jaars treasury yield, de US S&P 500 index en waar de uiteindelijke diepte van deze berenmarkt kan liggen. We nemen ook de EURUSD-wisselkoers onder de loep.

Wij wensen u een veilig en voorspoedig vierde kwartaal. Het is een moeilijke tijd gezien de grote uitdagingen die de vermogensmarkten te wachten staan. We denken hierbij aan de toenemende uitdagingen aan de aanbodzijde en de krachtige bestrijding van de inflatie door de beleidsmakers. Tegelijkertijd is het de moeite waard in het achterhoofd te houden dat kansen en rendementen op de langere termijn kunnen stijgen als gevolg van de huidige dalende koersen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.