Týdenní FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot mají nízký holubičí bar Týdenní FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot mají nízký holubičí bar Týdenní FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot mají nízký holubičí bar

Týdenní FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot mají nízký holubičí bar

Forex 5 min čtení
Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI


Klíčové body:
  • USD: Vzestup zůstává po růstu po zveřejnění NFP omezený
  • EUR: Nervozita z voleb v EU by se mohla uklidnit
  • GBP: Odolnost na pozadí voleb ve Spojeném království
  • JPY: BOJ by mohla naznačit červencové zvýšení sazeb
  • XAU: Brzdění nákupu zlata ze strany PBOC může znamenat posun poptávky
USD na konci týdne znovu posílil díky horkým údajům o pracovních místech v USA, ale CHF zůstal ve výhodě, protože SNB změnila svůj postoj k FX. Stříbro se po silných ziscích v poslední době prudce propadlo, zatímco zlato se rovněž propadlo kvůli horkým údajům o pracovních místech a zprávám o zastavení nákupů zlata ze strany PBOC.
Náš FX Scorecard ukazuje, že pozitivní momentum se může objevit u USD, GBP a CAD, zatímco negativní momentum u NZD a zlata.
Forex COT k týdnu od 4. června zaznamenal šestý týden po sobě snížení dlouhých dolarových pozic a pokles o více než 50 % během tohoto období. Čerstvé dlouhé pozice byly dále přidány na GBP, EUR a NZD, zatímco krátké pozice byly pokryty na JPY, zatímco byly dále přidány na CAD, CHF a AUD.

-----------------------------------------------------------------------

Nedávné články a podcasty o FX:

Nedávné články a podcasty o makru:

Týdenní FX Chartbooks:

Řada FX 101:

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.