Ochladnutí postoje k akciím může otestovat odolnost britské libry Ochladnutí postoje k akciím může otestovat odolnost britské libry Ochladnutí postoje k akciím může otestovat odolnost britské libry

Ochladnutí postoje k akciím může otestovat odolnost britské libry

Forex 5 min čtení
Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Shrnutí:  V tomto čtvrtletí si zatím vede GBP ze všech měn zemí G10 nejlépe, teď však bude její odolnost podrobena zkoušce. Většina dobrých zpráv už se do cen promítla a mzdové tlaky pomalu vrcholí. Britská libra vykazuje v poslední době značnou korelaci s náladami na akciových trzích a případný nárůst volatility může ohrozit i sílu této měny. Spekulativní dlouhé pozice jsou celkem napjaté a technické ukazatele napovídají, že se pár GBP/USD patrně blíží překoupení.


Výhledy britské ekonomiky se oproti roku 2023 výrazně změnily, a tak si britská libra v tomto čtvrtletí vede ze všech měn zemí G10 zatím nejlépe. Kvůli mzdovým plakům, vysoké inflaci v oblasti služeb a upadající ekonomické aktivitě čelila loni Británie neustálé hrozbě stagflace. V letošním roce se však její ekonomické vyhlídky zlepšily, a tak má Bank of England dostatek manévrovacího prostoru, aby snižování sazeb ještě odložila. Trhy očekávají, že začne snižovat sazby v srpnu, zatímco Fed a ECB nejspíš už v červnu.

V pátek se dolarový pár GBP/USD vyšplhal na nové letošní maximum poblíž 1,29. Libru táhne výš vyrovnaný britský rozpočet i slabší americký dolar, ale v nadcházejících dnech a týdnech bude toto oživení patrně podrobeno zkoušce. Pár EUR/GBP v pátek znovu otestoval hladinu podpory 0,85, poté však zamířil výš. V příštích týdnech podle nás otestují odolnost GBP zejména následující faktory. 

Medvědí nálady na trhu

Už jsme zmiňovali, že pár GBP/USD nabízí příležitost těm, kdo kteří rádi riskují. Z regresní analýzy různých párů FX a indexu MSCI ACWI (MSCI All-Country World Index) za poslední dvě desetiletí na čtvrtletním základě vyplynula výrazná korelace páru GBP/USD se světovým akciovým indexem.

Akcie „7 statečných“ od počátku roku významně posílily, ale teď už ochota akciových trhů k dalším nákupům začíná opadat. V pátek byl zprávou dne obrovský pohyb cen akcií Nvidie, které trh přímo zbožňuje. Akcie společnosti se během jediného dne propadly o 11 % a z maxima jsou náhle na minimu. Vzhledem k tomu, že jde o společnost s hodnotou 2 biliony dolarů, nevypovídá to o stavu trhu nic dobrého. Hlavní pozornost se v tomto týdnu upírala k tomu, zda trh neotočí a nezvýší se volatilita. Něco takového by totiž mohlo způsobit obrat peněžních toků zpět k dolaru a dalším bezpečným měnám, například JPY a CHF, a poškodit měny citlivé na riziko, jako je GBP.

Trhy byly nervózní i z dnešního zveřejnění amerického indexu spotřebitelských cen. Případné riziko výrazné únorové inflace by vážně zpochybnilo dezinflační trendy a mohlo změnit tržní očekávání ohledně chování Fedu směrem k jestřábímu postoji.

Korelace mezi indexem VIX a párem GBP/USD (inverzně). Zdroj: Bloomberg

Komentáře BOE a britské mzdy

Catherine Mannová z BoE v pondělí prohlásila, že než budou inflační tlaky v souladu s 2% cílem centrální banky, čeká Británii ještě dlouhá cesta. To ovšem libře v daný den nijak výrazné posílení nepřineslo, protože očekávaný odklad snižování sazeb už trhy do cen dávno promítly. Britská libra si v pondělí vedla dokonce nejhůř ze všech měn G10, za což mohly patrně pesimistické nálady na akciových trzích.

Minulý měsíc uvedl guvernér BOE Andrew Bailey, že klíčové ukazatele na trhu práce i ceny služeb vykazují „povzbudivá znamení“, zároveň však zdůraznil, že odpovědní činitelé ještě zjišťují, nakolik je tento vývoj udržitelný.

Z dnešních údajů za tři měsíce končící lednem pak vyplývá, že britský trh práce ochlazuje, i když v historickém srovnání zůstává dál napjatý. Meziroční růst mezd, po odečtení prémií, byl v uvedených třech měsících nižší, než se očekávalo (6,1 % vs. očekávaných 6,2 %). Růst průměrných příjmů, včetně prémií, pak ve stejném období polevil na 5,6 %, předchozí údaj činil 5,8 % a očekávaný růst 5,7 %.

Na svém posledním zasedání BOE uvedla, že rizika plynoucí z domácích cen a mezd jsou vyrovnanější. Očekává, že ve druhém čtvrtletí inflace dočasně klesne na 2 %, ale ve třetím a čtvrtém čtvrtletí se opět zvýší a koncem roku se ustálí na 2,75 %. Tyto údaje o vývoji mezd mohou do budoucna přispět k holubičím obratu BOE, ale i na posledním zasedání zatím dva členové hlasovali pro další růst sazeb. Svou úlohu jistě sehrají i obavy o hospodářský růst, zejména poté, co byl rozpočet navýšen jen minimálně. Za tři měsíce končící lednem vzrostla v Británii míra nezaměstnanosti na 3,9 % a spotřebitelská důvěra v únoru opět poklesla, takže domácnosti patrně ještě nejsou připravené se pořádně rozšoupnout. Příští zasedání BOE se koná 21. března a 20. března bude zveřejněn únorový CPI. Obchodníci, kteří vážně uvažují o zaujetí medvědího postoje k libře, však mohou čekat až na zveřejnění amerického CPI.

Nové pozice a technické ukazatele

Podle zpráva COT za týden končící 5. březnem 2024 otevřeli spekulanti 10 300 nákupních kontraktů a uzavřeli 1700 krátkých pozic v GBP. V důsledku toho se čisté pozice „nekomerčních“ obchodníků během jednoho týdne zvýšily o 12 000 kontraktů. Dlouhá pozice v GBP je tak největší od srpna 2023.

I technické ukazatele naznačují, že může libra brzy překročit hranice překoupeného trhu. Index RSI a Bollingerova pásma v následujících grafech ukazují, že v dohledné době může dojít k překoupení. V nejbližší době však může nastat i stažení od této hranice, pokud se tato očekávání nenaplní, zejména vzhledem k tomu, že trh nijak nenavázal na nové letošní maximum, jehož bylo dosaženo v pátek. 

První klíčovou hladinou podpory pro GBP/USD je 1,28, po níž následuje silná podpora 21DMA na 1,2680. Od počátku roku posílila GBP nejvíc proti JPY a CHF, ale i proti AUD. Pokud budou dál růst očekávání změny politiky BOJ, může pár GBP/JPY otestovat 100DMA kolem 186. Podobně riskuje GBP/AUD propad ke 100DMA kolem 1,9150.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.