Hvězdy evropského akciového trhu Hvězdy evropského akciového trhu Hvězdy evropského akciového trhu

Hvězdy evropského akciového trhu

Equities 5 min čtení
Peter Garnry

Hlavní investiční stratég

Shrnutí:  Evropské akcie jsou klíčovým příběhem akciových trhů od počátku roku 2022, kdy začal úrokový šok a ukázalo se, že inflace je delší dobu vyšší. Nejenže evropské akcie dosahují lepších výsledků, ale jsou také mnohem atraktivnější z hlediska ocenění s poměrem P/E 13,2x oproti 18,5x u amerických akcií. Odhady zisků se letos v Evropě zvyšují rychleji než v USA, a to navzdory všemu humbuku kolem umělé inteligence. V této akciové poznámce také upozorňujeme na to, které akcie 20 European letos nejvíce přispěly k lepší výkonnosti.


Klíčové body:

  • Evropské akcie nadále překonávají americké akcie a navíc jsou stále mnohem levnější z hlediska P/E a dividendového výnosu.
  • Odhady dvanáctiměsíčních zisků evropských akcií v letošním roce překonávají odhady zisků v USA.
  • Hvězdami evropského akciového trhu se letos staly akcie společností LVMH, Novo Nordisk a ASML.

Evropské akcie mají i nadále navrch nad americkými akciemi

Evropské akcie letos vzrostly o 14 % ve srovnání s 8,5 % u amerických akcií. Nebýt humbuku kolem umělé inteligence, byla by čísla ještě příznivější pro evropské akcie. Porovnáme-li letošní změnu ceny se skutečnou změnou podkladových zisků a ještě důležitější je změna očekávaných zisků, pak se americký akciový trh v porovnání s evropskými akciemi ještě více prodražil. STOXX 600 je v současné době oceněn forwardovým poměrem P/E 13,2x a dividendovým výnosem 3,5% ve srovnání s 18,5x a 1,7%. Poměr rizika a výnosu je jednoznačně ve prospěch evropských akcií a mnoho amerických investorů se snaží diverzifikovat svou expozici vůči USA větší vahou vůči Evropě a Japonsku. Více informací o japonských akciích naleznete v našem nedávném sdělení o akciích . Vyjde slunce nad japonskými akciemi?

Už teď je jasné, že v době inflace jsou na tom evropské akcie prostě lépe. Od oznámení vakcín Covid, které rozpoutaly návrat fyzického světa a inflace, se evropské akcie vrátily o 39 % oproti 32 % u amerických akcií. Od vrcholu růstu akcií na konci roku 2021 klesly americké akcie o 11 %, zatímco evropské akcie ztratily pouze 3 %. Vzhledem k pokračující debatě o dluhovém stropu USA, která pravděpodobně povede ke kompromisu, jehož součástí bude snížení současného deficitu USA, by se období 2023/24 mohlo stát obdobím nižšího vládního růstového impulsu v USA ve srovnání s větším impulsem v Evropě. Jinými slovy, evropské akcie nabízejí lepší výhled zisků a mnohem nižší výchozí bod z hlediska ocenění. Co se vám nelíbí?

Americké vs. evropské akcie | Zdroj: Bloomberg

Zvýšení odhadů zisků podtrhuje dynamiku Evropy

Evropa v těchto dnech nezáří pouze v oblasti výkonnosti. Pokud se podíváme na dvanáctiměsíční odhady zisků, pak jsou analytici ohledně evropských zisků trvale optimističtější. Dvanáctiměsíční odhad zisků indexu STOXX 600 se letos zvýšil o 1,7 %, zatímco odhad zisků indexu S&P 500 se letos snížil o 0,1 %. Jednou ze základních sil je, že poptávka po fyzickém světě převyšuje poptávku po digitálním světě, protože fragmentace globálních dodavatelských řetězců vede k obrovským investicím v USA a Evropě. Na výkonnosti evropských společností je však ještě působivější, že se tak děje s menším fiskálním impulsem ve srovnání s USA, kde se fiskální deficit pohybuje kolem 7 % HDP, zatímco v Evropě je to blíže 3,5 %. Válka na Ukrajině urychlila v Evropě dvě mocné síly: 1) ekologickou transformaci, která je hnací silou největší elektrifikace, jakou kdy svět zažil, a 2) zdvojnásobení vojenských výdajů, které způsobí pozitivní dopady druhého řádu na evropský průmysl.

Evropské akciové hvězdy v roce 2023

Zatímco americký akciový trh je tažen technologickým a zdravotnickým sektorem, evropský akciový trh je více diverzifikován mezi spotřebitelské sektory, zdravotnictví, finance a energetiku. V následující tabulce jsou uvedeny akcie 20 European, které se nejvíce podílely na letošní výkonnosti. Z celkového letošního výnosu 14 % indexu STOXX 600 připadá 5,75 % na 20 akcií, které letos označujeme za evropské hvězdy.

Tři z těchto společností spadají do tématu řvoucího luxusu, o kterém jsme v průběhu roku a nedávno i minulý týden rozsáhle psali v naší akciové poznámce Luxusní akcie se nestarají o starou čínskou ekonomiku. Akcie luxusních společností v čele s francouzským luxusním gigantem LVMH byly preferovaným způsobem, jak vyjádřit pozitivní názor na znovuotevření čínského trhu. Mimo luxusních akcií jsou zde tři akcie zdravotnických společností (Novo Nordisk, Novartis a AstraZeneca), které letos pomohly indexu k růstu. Akcie v oblasti zdravotnictví mají neuvěřitelně vysokou kvalitu a defenzivní vlastnosti, které jsou v době nejistoty ohledně ekonomiky a inflace velmi žádané. Z procyklického boomu v oblasti infrastruktury, ekologické transformace a snižování rizika dodavatelských řetězců těží průmyslové a polovodičové společnosti, jako jsou ASML, Siemens a Schneider Electric; přečtěte si naši včerejší akciovou poznámku o rychle rostoucí poptávce po infrastruktuře elektrických sítí v Evropě.

V první dvacítce najdeme také evropské banky, jako jsou HSBC a UniCredit. Ačkoli došlo ke krátké bankovní krizi v důsledku selhání banky Silicon Valley, nepodařilo se ji zde v Evropě nijak přetavit, s výjimkou fúze UBS a Credit Suisse. Evropské banky byly v letošním roce pozitivním příběhem díky rostoucím čistým úrokovým výnosům a nižším než očekávaným rezervám na ztráty z úvěrů. Americké banky v uplynulém roce výrazně zaostávaly za evropskými bankami, jak je vysvětleno v našem nedávném sdělení o akciích Aktualizace akcií: americké banky, evropské zisky a zisky společnosti Apple.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.