Akcie s mega kapitalizací zažívají okamžik roku 2020 Akcie s mega kapitalizací zažívají okamžik roku 2020 Akcie s mega kapitalizací zažívají okamžik roku 2020

Akcie s mega kapitalizací zažívají okamžik roku 2020

Equities 3 min čtení
Peter Garnry

Vedoucí oddělení akciových strategií

Shrnutí:  Silné zisky amerických akcií v letošním roce byly taženy především třemi sektory souvisejícími s technologiemi a humbukem kolem generativní umělé inteligence. Akciová rally posunula mega kapitalizace na relativní výkonnost indexů S&P 500 až S&P 500 Equal Weight na maxima, která nebyla zaznamenána od roku 2020. Tato silná relativní nadvýkonnost za méně než rok by měla investory přimět ke snížení jejich očekávání větší nadvýkonnosti u mega caps. Pro investora by se mohlo vyplatit zvážit širší trh, protože se blíží rok 2024.


Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI

Je technologický sektor pro americký akciový trh požehnáním, nebo prokletím?

Hype cyklus generativní umělé inteligence v roce 2023 měl v případě Nvidie prvky hmatatelného úspěchu a pak také velkou naději do budoucna, která se teprve naplní. Kombinace humbuku kolem generativní umělé inteligence a absence recese v USA způsobila, že akciové trhy setřásly veškeré obavy související s blížící se bankovní krizí v březnu, slabou čínskou ekonomikou a nedávným růstem úrokových sazeb. Výsledkem je růst indexu S&P 500 v letošním roce o 18,8 %, a to především díky třem sektorům (komunikační služby +50,7 %, informační technologie +50,4 % a spotřební zboží +32,7 %). V těchto třech sektorech najdeme většinu mega caps (společnosti s tržní hodnotou nad 200 miliard dolarů) a v důsledku letošní rally "Sedm statečných" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta a Tesla) zvýšilo svou relativní váhu v indexu S&P 500.

Sektor informačních technologií nyní dosáhl 29% váhy indexu v indexu S&P 500. Na jedné straně je to požehnání pro výnosy z akcií a toky do amerických akcií, ale na druhé straně je to také prokletí, protože to činí americký akciový trh křehčím. Jak ukazuje níže uvedený graf, index S&P 500 dosáhl relativní úrovně k indexu S&P 500, která nebyla zaznamenána od roku 2020, což odráží silný sentiment v technologických akciích a obecněji mega kapitalizacích. Relativní nadvýkonnost byla také silnější než v minulosti. V důsledku toho má smysl začít zmírňovat očekávání těchto mega kapitalizací ve srovnání se zbytkem trhu.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.