Na co si dát v roce 2024 u ropy pozor Na co si dát v roce 2024 u ropy pozor Na co si dát v roce 2024 u ropy pozor

Na co si dát v roce 2024 u ropy pozor

Commodities 5 min čtení
Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Obchodníci s ropou vykročili do nového roku opatrně. Obavy z vývoje poptávky a globálního hospodářského růstu vyvažují rostoucí geopolitická rizika spojená s událostmi v Rudém moři a okolí. Je čím dál pravděpodobnější, že se bude ropa i v nadcházejících měsících obchodovat v úzkém pásmu a žádný důvod nebude sám o sobě dost silný, aby změnil dynamiku trhu, který neví, jestli vsadit spíš na zpomalení růstu, zejména v Číně a v USA, a rostoucí produkci zemí mimo OPEC+, nebo na omezení produkce kartelu a geopolitická rizika.


Hlavní body

  • Ropa se v nadcházejícím čtvrtletí bude patrně dál obchodovat v úzkém pásmu, konkrétně Brent kolem 80 USD.
  • Obavy z poklesu poptávky a z růstu nabídky zemí mimo OPEC+ vyvažuje omezená produkce kartelu a napětí na Středním východě.
  • K volatilitě přispěje i zahájení snižování sazeb ze strany USA a tempo jejich následného poklesu.

 Obchodníci s ropou vykročili do nového roku opatrně. Obavy z vývoje poptávky a globálního hospodářského růstu kompenzují rostoucí geopolitická rizika spojená s událostmi v Rudém moři a kolem něj. Tamní útoky na obchodní lodě přinutily minulý měsíc dopravce změnit trasy lodní dopravy z Asie a Středního východu, takže se zvýšily náklady a prodloužily dodací lhůty. Také nezapomínejme, že se v prvních týdnech roku nejspíš tak jako ve většině jiných let poněkud zvýší volatilita obchodování. Impulzivní spekulanti budou dychtivě vyhlížet obchodní signály a podmínky obchodování budou dosti neklidné. 

Podle nás roste pravděpodobnost, že se bude ropa v nadcházejících měsících dál obchodovat v úzkém pásmu a žádný důvod nebude sám o sobě dost silný na to, aby změnil dynamiku trhu, který neví, jestli vsadit spíš na zpomalení růstu, zejména v Číně a USA, a rostoucí produkci zemí mimo OPEC+, nebo na omezení produkce kartelu a geopolitická rizika. Ochota riskovat může navíc kolísat podle toho, jak se bude měnit očekávané tempo snižování amerických úrokových sazeb. Vzhledem k tomu zůstane podle nás Brent v prvním čtvrtletí v úzkém pásmu kolem 80 USD za barel. Největší riziko poklesu cen přitom představuje nejednotnost kartelu OPEC+, která může vést k porušení současné dohody o omezení produkce. Naopak jejich vzestup může způsobit velká geopolitická událost, která naruší tok ropy a plynu ze Středního východu. 

Ropa Brent se za poslední rok obchodovala v poměrně úzkém pásmu 27,5 dolaru. V roce 2022 vyhnala nejprve válka na Ukrajině ceny výrazně výš, ale pak znovu spadly, takže se obchodovala ve 64dolarovém pásmu. Celkově se front-month kontrakty na Brent za tento rok propadly o 6 % a kontrakty na WTI o 7 %. Oba futures kontrakty se z pohledu investora po většinu roku obchodovaly na inverzním trhu a vzhledem k pozitivním dopadům takového prostředí na rolování kontraktů činil záporný výsledek v případě ropy Brent -1 % a v případě WTI -2 %.

Pokud vás zajímají podrobnější technické výhledy,
zde naleznete ty nejnovější od Kima Cramera, našeho odborníka na technickou analýzu.

Zdroj: Saxo

Současná cena ropy Brent se pohybuje kolem 80 USD, to znamená, že se obchoduje jen pár dolarů pod průměrnou cenou z loňského roku i pod současným 200denním klouzavým průměrem, který je něco nad 82 USD. Zásluhy za zmiňované poměrně úzké pásmo sice lze připsat kartelu OPEC+ a jeho snahám stabilizovat ceny pomocí aktivního řízení nabídky, ale není pochyb, že by členské země raději vyšroubovaly ceny výš. Rostoucí produkce USA, Íránu, Venezuely, Guyany a dalších zemích, spolu s oslabením poptávky ve 4. čtvrtletí, však způsobily, že OPEC+ dosáhl jen polovičního vítězství – ceny se zvýšit nepodařilo, ale přišel o část podílu na trhu.

Jedním z hlavních rizik ohrožujících jednotnost kartelu tak zůstává, že se možná bude muset vzdát dalšího tržního podílu, aby udržel ceny nad 70 USD, zvlášť vzhledem očekávanému slabšímu růstu poptávky a setrvalé robustní produkci zemí mimo OPEC+. Tím totiž vznikne tlak na snížení tržního podílu kartelu a růst nevyužité kapacity, v neposlední straně na straně Saúdské Arábie, jejíž nevyužitá kapacita přesáhla 3 miliony barelů denně, což by za normálních okolností vzhledem k silné motivaci dostat na trh více ropy pomohlo omezit jakýkoli růst cen.

Stejně jako loni budou při propadech a vzestupech trhu hrát významnou úlohu spekulanti, jako jsou hedgeové fondy a CTA. Jejich obchodní strategie často kopírují aktuální tržní trendy a mají tendenci předjímat, urychlovat a umocňovat změny cen způsobené změnou fundamentálních ukazatelů. Protože se však jejich strategie řídí tím, jaké je právě momentum, zpravidla nakupují při posilování a prodávají při oslabení. Často tak drží největší dlouhé pozice ve chvíli, kdy se blíží vrchol cyklu, a největší krátké pozice těsně předtím, než trh dosáhne svého dna.

Loňské obchodování v úzkém pásmu bylo pro spekulanty, kteří nesledují nic než momentum, neustálou výzvou a několikrát vedlo k situacím, kdy skončili se špatnými pozicemi, když Brent a WTI přestaly kopírovat trend a náhle obrátily. Změnily se totiž technické výhledy, za což mohla mimo jiné produkční rozhodnutí kartelu OPEC+, očekávání poklesu amerických úrokových sazeb, vývoj v Číně a geopolitické události. V únoru dosáhly čisté dlouhé pozice zhruba 491 milionů barelů, v červnu spadly na 231 milionů, v září dosáhly dvouletého maxima 560 milionů, aby se počátkem prosince propadly na 11leté minimum 171 milionů. Útoky v Rudém moři pak před koncem roku přinesly výrazný čtrnáctidenní vzestup.

Závěrem:

V nadcházejícím čtvrtletí se bude ropa patrně dál obchodovat v úzkém pásmu, v případě ropy Brent kolem 80 USD. Rostoucí produkce zemí mimo OPEC+ a obavy o světový hospodářský růst vyváží omezení produkce OPEC+, napětí na Středním východě a další růst světové poptávky, který však bude pomalejší než v minulém roce. Kartel OPEC+ bude i nadále tlačit ceny výš. Bude prodlužovat platnost současných produkčních omezení a snad je i dále prohlubovat. Tím se ovšem vzdá části svého tržního podílu a zvýší nevyužitou kapacitu. Kvůli spekulantům zaměřeným na makroekonomický vývoj pak přispěje k volatilitě trhu i zahájení snižování amerických úrokových sazeb a tempo jejich následného poklesu.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.