Zobraziť menu sadzieb a podmienok

Dohody burz pre Futures kontrakty

All clients have access to delayed market data on futures exchanges on which they are enabled to trade. To receive real-time market data for Futures or Contract Options trading, you will have to subscribe to the individual exchange. An Online Subscription Tool is available in the trading platform. In the tool, you will find a list of available exchanges and news services alongside the applicable monthly fees. 

You will be able to subscribe and unsubscribe to services of your choice. Further information can be found in the Subscription Tool guide, which is also available on the trading platform. 


Level 1 or Level 2? 

  • Level 1 price data refers to the first level of the order book on the exchange. With a Level 1 subscription you can see live, streaming bid and offer prices. 
  • With a Level 2 price data subscription you can see the depth of the prices and the amounts available at each price point. 

When you subscribe to live prices from a derivative exchange, if the exchange offer both Futures contracts and Contract Options, live prices on both are included in the subscription. 

By default, clients have access to delayed market data on the equities and futures exchanges on which they are enabled to trade. 

To receive real-time market data for stock, CFD or futures trading, clients will have to subscribe to the individual exchanges. Clients will incur monthly subscription fees for the data they elect to receive in real time. 

An Online Subscription Tool is available on the trading platform. In the tool, clients will find a list of available exchanges and the applicable exchange fees. 

Clients will be able to subscribe and unsubscribe to services of their choice. The exchange subscription agreements can ONLY be submitted via the Subscription Tool.

Exchanges - FuturesLevel 1Level 2
PrivateProfessionalPrivateProfessional
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks and Futures)7.00 EUR17.00 EUR10.00 EUR56.00 EUR
CBOE Indices7.00 USD7.00 USDOnly level 1Only level 1
CFE Futures Exchange7.00 USD12.00 USDOnly level 1Only level 1
EEX Energy24.00 EUR24.00 EUROnly level 1 Only level 1
EUREX7.00 EUROnly level 213.00 EUR63.00 EUR
Euronext Commodities DerivativesOnly level 2Only level 218.00 EUR18.00 EUR
Euronext Equity & Index Derivatives7.00 EUROnly level 241.00 EUR41.00 EUR
GLOBEX (CME, COMEX, CBOT and NYMEX)7.00 USD504.00 USD18.00 USD504.00 USD
CME7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
CBOT7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
NYMEX7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
COMEX7.00 USD126.00 USD11.00 USD126.00 USD
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)56.00 HKD56.00 HKD83.00 HKD83.00 HKD
ICE Futures Europe Financials132.00 USD132.00 USD132.00 USD132.00 USD
ICE Futures Europe Commodities150.00 USD150.00 USD150.00 USD150.00 USD
ICE Futures U.S. (NYBOT)132.00 USD132.00 USD132.00 USD132.00 USD
MEFF Spanish Futures7.00 EUR17.00 EUR9.00 EUR26.00 EUR
Montreal Futures Exchanges7.00 USD48.00 USDOnly level 1Only level 1
Nasdaq OMX Derivatives Exchange7.00 EUR39.00 EUR10.00 EUR39.00 EUR
OPRA Options7.00 USD38.00 USDOnly level 1Only level 1
Osaka Securities Exchange835.00 JPY1250.00 JPY1250.00 JPY1670.00 JPY
Singapore Derivatives Exchange78.00 SGD78.00 SGD108.00 SGD108.00 SGD
Sydney Futures ExchangeOnly level 2Only level 224.00 AUD127.00 AUD

Updated 1st September 2019

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.