Active Equity Trader Pricing Plan - FAQ

How do I qualify for the active pricing plan?

You have to execute at least 100 trades on Stocks and Single Stock CFDs in a calendar month.

What happens if I open my account or wish to change my pricing plan mid-month?

The pricing plan will be reviewed after the first complete calendar month. Therefore, should you open your account or have your pricing plan changed mid-month, your trade volumes will be reviewed after the end of the following calendar month.  For example, if you have opened and funded your account on the 15th July, your trading volumes will be reviewed on the 1st September based on the number of trades you have executed in August.

What happens should I not execute 100 trades in a calendar month?

Your account will revert to standard commission rates. If during the following calendar month you execute more than 100 trades, the active pricing plan will once again apply. If you require any further information, please contact your account manager, or find the local office contact details on the contact-us page.


I am an existing client, how do I change my pricing plan?

Please contact your account manager, or find the local office contact details on the contact-us page. We will be more than happy to discuss your account conditions and change your pricing plan accordingly.

 

Váš prehliadať nedokáže túto webovú stránku správne zobraziť.

Naša webová stránka je optimalizovaná pre prehliadače na operačnom systéme iOS 9.x a IE 10 alebo vyššom. Ak používate starší systém alebo prehliadač, stránka sa nemusí zobrazovať správne. Pre lepší výsledok, rosím, aktualizuje svoj prehliadač alebo systém.