Zobraziť právne menu

Bezpečnostné smernice

Skupina Saxo má silný záväzok k bezpečnosti informácií. V záujme splnenia našich vysokých bezpečnostných štandardov, ako aj štandardov právnych orgánov regulujúcich náš obchodný sektor, Skupina Saxo kladie veľký dôraz na zabezpečenie obchodných platforiem, ktoré naši klienti používajú. Aj napriek tomuto úsiliu si musíte byť vedomí toho, čo môžete urobiť pre zachovanie a zvýšenie bezpečnosti vašej obchodnej platformy - vášho počítača.

Vyhlásenie o informovanosti o rizikách 2FA

Čo je 2FA?

2FA (známa aj ako dvojfaktorová alebo viacfaktorová autentifikácia) je overenie online identity používateľa pomocou najmenej dvoch rôznych faktorov, ktoré pozostávajú z "niečoho, čo viete", "niečoho, čo máte" alebo "niečoho, čo ste".

Keď chce klient Saxo získať prístup k online službe poskytovanej spoločnosťou Saxo, musí zadať vlastné heslo a jednorazové heslo (OTP) (ktoré môže byť doručené prostredníctvom SMS) v rámci procesu dvojfaktorového overovania alebo schválenia Push doručeného do aplikácie Saxo na vašom už dôveryhodnom mobilnom zariadení.

Aký je účel 2FA?

Hlavným cieľom 2FA je chrániť klientsky účet a informácie o online obchodovaní pred neoprávneným prístupom a zvýšiť celkovú bezpečnosť systémov online obchodovania.

Skupina Saxo sa aktívne podieľa na ochrane našich klientov. Na ochranu vášho online obchodného účtu a informácií pred neoprávneným prístupom sme zaviedli opatrenia na zmiernenie rizík. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na Saxo Bank, kde získate viac informácií.

Je 2FA povinné pre obchodovanie prostredníctvom Saxo Bank?

Áno, 2FA je povinné. Pomáha to ešte viac zabezpečiť váš online obchodný účet a zabrániť možným stratám v dôsledku potenciálneho ohrozenia účtu. Klienti by mali dbať na ochranu svojho hesla a jednorazového hesla (OTP) a nikdy ich neprezrádzať tretím stranám vrátane zamestnancov Skupiny Saxo.

Aké ďalšie opatrenia môžem prijať na svoju ochranu pri obchodovaní online prostredníctvom Saxo Bank aj so zavedenými 2FA?

Nižšie uvádzame zoznam niektorých postupov, ktoré odporúčame dodržiavať a ktoré môžu pomôcť zabezpečiť dôvernosť a integritu vašich hesiel, bezpečnostných tokenov, osobných údajov a iných dôverných údajov. To môže do určitej miery pomôcť zabrániť neoprávneným transakciám a podvodnému používaniu vašich účtov, ako aj znížiť straty, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku takýchto činností.

Mali by ste:

 1. V súvislosti s heslom vykonajte nasledujúce opatrenia:
  • Vaše heslo by malo mať aspoň osem znakov alfanumerickej kombinácie.
  • Vaše heslo by nemalo byť založené na uhádnuteľných informáciách, ako je vaše používateľské meno, osobné telefónne číslo, dátum narodenia alebo iné osobné údaje.
  • Vaše heslo by malo byť dôverné a nemali by ste ho nikomu prezradiť.
  • Heslo by ste si mali zapamätať a nikde ho nezaznamenávať.
  • Heslo by sa malo pravidelne meniť alebo v prípade akéhokoľvek podozrenia, že bolo ohrozené alebo poškodené.
  • To isté heslo by sa nemalo používať pre rôzne webové stránky, aplikácie alebo služby, najmä ak sa týkajú rôznych subjektov.
 2. Nevyberajte možnosť prehliadača na ukladanie alebo uchovávanie používateľského mena a hesla;
 3. Overte si pravosť našej webovej lokality porovnaním adresy URL a nášho názvu v digitálnom certifikáte alebo sledovaním indikátorov poskytovaných rozšíreným overovacím certifikátom.
 4. Skontrolujte, či sa adresa webovej lokality zmení z "http://" na "https://" a či sa pri očakávanom overovaní a šifrovaní zobrazí ikona zabezpečenia, ktorá vyzerá ako zámok alebo kľúč.
 5. Často kontrolujte informácie o svojom účte, zostatok a transakcie a nahlasujte akékoľvek nezrovnalosti.
 6. Nainštalujte si do osobných počítačov a mobilných zariadení antivírusový a antispywarový softvér a firewall.
 7. Odstráňte zdieľanie súborov a tlačiarní v počítačoch, najmä ak sú pripojené k internetu.
 8. Pravidelne zálohujte kritické údaje.
 9. Zvážte použitie šifrovacej technológie na ochranu veľmi citlivých alebo dôverných informácií.
 10. Po každej online relácii sa odhláste.
 11. Neinštalujte softvér alebo nespúšťajte programy neznámeho pôvodu.
 12. Odstráňte nevyžiadané alebo reťazové e-maily.
 13. Neotvárajte prílohy e-mailov od neznámych ľudí.
 14. Uistite sa, kto vám volá. Skupina Saxo vás nikdy nebude žiadať o osobné údaje, ako je heslo, prostredníctvom telefónu alebo iným spôsobom.
 15. Nezverejňovať osobné údaje, finančné údaje alebo údaje o kreditných kartách.
 16. Nepoužívajte počítač alebo zariadenie, ktorému nemožno dôverovať.
 17. Nepoužívajte verejné počítače alebo počítače v internetovej kaviarnié na prístup k online službám alebo vykonávanie finančných transakcií.

Ak máte podozrenie na akékoľvek nezrovnalosti, okamžite kontaktujte Saxo Bank.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.