List od generálneho riaditeľa

Kim Fournais

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank


SaxoSelect Commentaries

Balanced ETF portfolios EUR Q4 2020 commentary

Saxo Bank


SaxoSelect Commentaries

Balanced ETF portfolios USD Q4 2020 commentary

Saxo Bank
SaxoSelect Commentaries

Saxo Morningstar Moat EUR Q4 2020 commentary

Saxo Bank


SaxoSelect Commentaries

Saxo Morningstar Moat USD Q4 2020 commentary

Saxo BankSaxoSelect Commentaries

Nasdaq DW Global Momentum Q4 2020 commentary

Saxo Bank


SaxoSelect Commentaries

Discretionary Trading Q4 2020 commentary

Saxo Bank


Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.