Výhody diverzifikace Výhody diverzifikace Výhody diverzifikace

Výhody diverzifikace

Niečo na zamyslenie 3 minutes to read

Saxo Group

Summary:  Je normální, že když sestavujete své portfolio, investujete do toho, co znáte nejlépe - do několika značek z technologického světa, které máte rádi, nebo do dobře známých akcií z vašeho domácího trhu. Přestože tak může vzniknout portfolio dodávající pocit jistoty, zdaleka nebude neprůstřelné. Proč? Protože v něm chybí jeden klíčový element: diverzifikace.


Co je diverzifikace a proč je vhodné diverzifikovat portfolio

Když své portfolio diverzifikujete, rozkládáte své peníze mezi různé investice. To znamená, že váš košík s vejci představující vaše celkové investice není nadměrně jednostranně zatížen – a pokud se náhle zvýší volatilita vašich oblíbených akcií z technologického světa nebo se dramaticky propadne domácí trh, vaše portfolio jako celek nebude tak zranitelné.

Nižší riziko je jen jednou z výhod diverzifikace portfolia. Pokud svou investiční „rybářskou síť“ rozhodíte dále (po celém světě, je-li to možné), bude to také znamenat, že ulovíte více příležitostí na finančních trzích.

Pamatujete na raketově stoupající čínské akciové trhy v letech 2014–15? Nebo na růst akcií Tesly v roce 2020? Pokud se nebudete bát protáhnout své investiční svaly a přidat různorodá aktiva, bude vaše portfolio nejen vyrovnanější, ale i v lepší pozici pro zachycování nových příležitostí kdekoli na světě.

Držení vhodně diverzifikovaného portfolia často vede i k návratnosti s nižší volatilitou. V případě nízkého počtu investic se bude výkon portfolia pravděpodobně výrazným způsobem meziročně lišit, zatímco při širším rozsahu investic bude mít tendenci k hladšímu vývoji návratnosti.

Jak sestavit diverzifikované portfolio

Prvotní rozhodnutí diverzifikovat je snadné, avšak následné stanovení, do čeho investovat a kolik investic vytvořit, je o něco náročnější.

Určení, do čeho investovat

Jako výchozí bod byste měli zvážit držení mixu různých tříd aktiv, jako jsou akcie, ETF, dluhopisy a komodity. Při investování do těchto různorodých tříd aktiv můžete dosáhnout ještě vyšší míry diverzifikace výběrem odlišných typů individuálních investic v rámci zvolených tříd aktiv.

Jednoduchým způsobem, jak toho dosáhnout, je procházení různých tříd aktiv a filtrování investic na základě odlišných kritérií. Na platformě SaxoTraderGO můžete individuální investice vyhledávat na základě filtrů, jako je geografie, odvětví, vydavatel akcie a tržní kapitalizace, v rámci funkce Screener.

Dalším způsobem, jak sestavit diverzifikované portfolio, je uplatnění tematického investičního přístupu, kdy si na začátku vyberete několik investičních témat a dlouhodobých tržních trendů, kterým věříte. Na platformách SaxoTraderGO a SaxoInvestor najdete širokou paletu dlouhodobých investičních témat, které jsou pečlivě vybírány pro svůj budoucí růstový potenciál. Tyto témata pokrývají oblasti od trvalé udržitelnosti po digitalizaci a zahrnují i investiční seznamy pro inspiraci. Nabízejí nástroje rozložené napříč geografickými oblastmi, odvětvími a společnostmi různých velikostí, což vám zajistí dobře diverzifikovanou expozici vůči programu, kterému věříte.

Pokud preferujete „nákup celého tématu“ před investováním do jednotlivých nástrojů, můžete se rozhodnout pro jeden ze souvisejících ETF, což vám okamžitě a v rámci jediné investice zajistí diverzifikovanou expozici.

Jaký je ideální počet investic?

Názory na optimální počet investic v diverzifikovaném portfoliu se liší, takže na tuto otázku neexistuje jediná správná odpověď. Obecně však platí, že většina investorů (retailových i profesionálních) drží ve svém portfoliu 15 až 20 nástrojů.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.