6 možností, ako môžu investori reagovať na súčasnú situáciu 6 možností, ako môžu investori reagovať na súčasnú situáciu 6 možností, ako môžu investori reagovať na súčasnú situáciu

6 možností, ako môžu investori reagovať na súčasnú situáciu

Niečo na zamyslenie

Saxo Group

6 možností, ako môžu investori reagovať na súčasnú situáciu

V časoch konfliktu, ako je tento, je bežné, že sú zasiahnuté aj finančné trhy. Všeobecne platí, že vývoj súčasnej situácie sa dá len veľmi ťažko predpovedať, takže sa uistite, že máte investičnú stratégiu, s ktorou budete môcť dobre spávať, a potom ju plňte. Tu je niekoľko nápadov, čo môžete urobiť, ak máte obavy o svoje portfólio.

 1. Čas na trhu oproti načasovaniu na trhu

  V turbulentných časoch je prirodzenou reakciou zvažovať predaj svojich podielov a opustenie trhu. No vo finančnom svete sa hovorí, že dlhší čas na trhu je viac ako načasovanie. Znamená to, že je veľmi ťažké odhadnúť, kedy vstúpiť na trh alebo z neho odísť. Premeškanie dobrých dní zväčša stojí viac, ako byť na trhu počas zlých dní. Druhou možnosťou je, samozrejme, premeniť časť portfólia na hotovosť, čo by mohlo byť aj dlhodobým riešením. Pamätajte, že inflácia je vysoká a úrokové sadzby nízke, takže kúpna sila úspor v hotovosti postupne klesá.

 2. Diverzifikujte svoje portfólio

  Vždy je dobré rozložiť svoje investície, ale dvojnásob to platí v časoch konfliktov, kedy je vyššie riziko, že utrpí ekonomika – toto aktuálne platí najmä v Európe. Preto má zmysel zaoberať sa diverzifikáciou pomocou rôznych tried aktív, ale aj geografických regiónov a odvetví. Keď diverzifikujete svoje portfólio, znížite riziko, že jedna globálna udalosť bude mať obrovský vplyv na celé vaše portfólio. História nám tiež hovorí, že diverzifikáciou sa nevzdávate veľkej časti svojho dlhodobého výkonu.

 3. Zvážte ako bezpečný prístav štátne dlhopisy a meny

  V turbulentných časoch môže mať zmysel investovať do aktív, u ktorých je najmenej pravdepodobné, že ich udalosti ovplyvnia. Takže ak sa rozhodnete diverzifikovať svoje portfólio, dlhopisy sú jednou z možností. Hoci myšlienka dlhopisov je jednoduchá, zistiť, do ktorých investovať, je pre zložité makroekonomické pozadie náročné. V časoch ako tieto predstavuje diverzifikácia rozloženie rizika a aktuálne volatilné prostredie naznačuje, že vhodné sú dlhodobé štátne dlhopisy (na aspoň 7 rokov) z USA a Nemecka. Ďalším bezpečným investičným prístavom môžu byť meny, ako je americký dolár, japonský jen a švajčiarsky frank.

 4. Ochrana komoditami

  Komodity boli v minulom roku horúcou témou a v tejto situácii sú stále bežnejšie. Kým pri niektorých komoditách (ako je napríklad ropa) bude vysoká volatilita, široké indexy komodít by mohli utlmiť negatívne vplyvy, ktoré vyvolá konflikt, tlak na dodávky, úrokové sadzby a inflácia. Je však dôležité poznamenať, že súčasné geopolitické prostredie znamená, že takmer vo všetkých komoditách existuje riziko a volatilita. Takže sa zamerajte na najširšie možné indexy a nevsádzajte všetko na komodity, pretože sa zo zaistenia zmenia na riziko.

 5. Zameranie sa na stabilné akcie a spád

  Keď ekonomiky trpia, defenzívne akcie, ako je oblasť zdravotníctva, by mali vo všeobecnosti utrpieť menej ako napr. cyklické akcie. Úlohu tiež zohrá veľkosť, veľké spoločnosti by mali búrku ustáť lepšie ako menšie.

 6. Obrana a kybernetická bezpečnosť by mohli byť zaujímavé pre obchodníkov, ktorí chcú riskovať 
  V najbližšom čase bude na trhu veľa volatility a turbulencií, ale pre investorov s chuťou riskovať, ktorí hľadajú sektory s potenciálnym vzostupom, by sa dalo tvrdiť, že obranným akciám a akciám v oblasti kybernetickej bezpečnosti by sa malo v nasledujúcich týždňoch dobre dariť.

Dávajte si na seba pozor
Philip Frijs
Komerčný vlastník – investor


Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.