FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům

FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům

Charu Chanana

Vedúci Forex stratégie

Summary:  Prozkoumejte výhled pro USD, AUD, NZD a carry trades na rozvíjejících se trzích, protože rizikové měny by měly v Q3 2024 překonat ostatní.


USD: Býci nemusí plně ustoupit

Americká ekonomika se ukázala jako pozoruhodně odolná, což omezilo Federální rezervní systém a drželo USD po většinu druhého čtvrtletí na vysoké úrovni. Nicméně, jak jsme tvrdili ve druhém čtvrtletním výhledu, známky slábnoucí výjimečnosti USA ke konci druhého čtvrtletí snížily přitažlivost zelené bankovky.

S blížícím se třetím čtvrtletím zůstává otázka uvolnění politiky Fedu otázkou "kdy", a ne "zda". Co je však důležitější, vzhledem k teorii dvouproudé ekonomiky diskutované v našem makroekonomickém výhledu se očekává, že zpomalení v některých částech americké ekonomiky bude zmírněné. Volební pozadí v USA by však mohlo vést k "ekonomice písečných hradů", kdy se Fed může při sebemenších známkách ekonomické slabosti přiklonit spíše k holubičímu postoji než k jestřábímu v souvislosti s riziky nárazové dezinflace.

To naznačuje, že dolarový medvědí trend přetrvá i ve 3. čtvrtletí. Je také pravděpodobné, že cykly snižování sazeb v zemích G10 se ve třetím čtvrtletí více sladí ve srovnání s druhým čtvrtletím, kdy Fed zachoval jestřábí tón, zatímco SNB, Riksbank, Bank of Canada a ECB sazby snížily. Tyto centrální banky sice zahájily uvolňování, ale existují limity, do jaké míry se mohou od Fedu odchýlit.

Stále platí, že rizika pro USD jsou nyní vyváženější, protože se hodnota a nadhodnocené dlouhé pozice do jisté míry korigovaly. Vysoký výnos amerického dolaru zůstává podpůrným faktorem, přičemž se očekává, že cyklus snižování sazeb začne pozvolna, pokud americkou ekonomiku nepotká úvěrová událost. Poptávka po bezpečném přístavu bude pravděpodobně přetrvávat i před volbami v USA.

Rizikové měny: Selektivní převaha nad bezpečnými přístavy

Měny s vysokou betou, tedy měny, které jsou vysoce citlivé na změny globálního rizikového sentimentu a ekonomických podmínek, budou pravděpodobně v prostředí slabého dolaru překonávat ostatní. Patří mezi ně Skandinávci (SEK a NOK) a protinožci (AUD a NZD). AUD a NZD zůstávají v dobré pozici, protože jejich centrální banky budou pravděpodobně nadále zaostávat za cyklem snižování sazeb a stabilizující se ekonomický obraz Číny podporuje komodity a komoditní měny. Kanadský dolar (CAD) by mezitím mohl zůstat pod tlakem kvůli rizikům tvrdého přistání kanadské ekonomiky, a to navzdory tomu, že Bank of Canada zahájila cyklus snižování sazeb.

Měny s nízkým výnosem, jako jsou JPY a CHF, budou pravděpodobně ve světě s oslabujícím dolarem dosahovat horších výsledků kvůli negativnímu carry. Japonský jen zůstává v centru pozornosti vzhledem k rizikům rozvolňování carry trades, jak se přibližujeme ke snížení sazeb Fedu, a vzhledem ke snahám Bank of Japan o jestřábí postoj. Nadále očekáváme, že zvýšení sazeb BOJ nebude odpovídat rétorice a pravděpodobně nebude stačit k posílení jenu, ale vzhledem k očekávání uvolnění ze strany Fedu může být odůvodněné přísnější řízení rizika u krátkých pozic v jenu.

Měny rozvíjejících se trhů (EM FX): Taktické a obezřetné carry strategie

Index volatility FX zůstává blízko dvouletých minim a mohl by zůstat nízký, protože trhy očekávají opatrné změkčení postoje Fedu během léta. Kalendář voleb na rozvíjejících se trzích také dosáhl vrcholu, což naznačuje prostor pro udržení nízké volatility.

To znamená, že carry trades by mohly zůstat populární, ale některé z nejpopulárnějších carry strategií, jako jsou ty financované v JPY, začínají zaznamenávat zvýšenou realizovanou volatilitu. Výnosové spready budou také oslabovat s tím, jak budou pokračovat cykly snižování sazeb v zemích G10 a na rozvíjejících se trzích, a volatilitu by mohly do konce třetího čtvrtletí podpořit volby v USA. Postoj k carry by tak měl být více taktický a s přísnějším řízením rizik. Po volbách v Mexiku, Jihoafrické republice a Indii by MXN, ZAR a INR mohly zůstat oblíbenými cílovými měnami, ale povolební nejistota přetrvává. Pro financování těchto carry trades je nepravděpodobné, že by nízký výnos JPY odradily mírné zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan, zatímco EUR by se mohlo také stát financovací měnou, pokud růst zůstane nejistý a pokud ECB začne snižovat sazby rychleji.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.