FX: Risicogevoelige valuta's stijgen ten opzichte van veilige havens FX: Risicogevoelige valuta's stijgen ten opzichte van veilige havens FX: Risicogevoelige valuta's stijgen ten opzichte van veilige havens

FX: Risicogevoelige valuta's stijgen ten opzichte van veilige havens

Charu Chanana

Market Strategist

Samenvatting:  Bekijk de vooruitzichten voor USD, AUD, NZD en EM carry trades nu risk-on valuta's in Q3 2024 een outperformance zullen laten zien.


Dit artikel is onderdeel van onze Quarterly Outlook. U kunt alle artikelen vinden op onze speciale Outlook-pagina. Meer weten? Kijk dan ook het (Engelstalige) webinar met Peter Siks en Peter Garnry van 2 juli.


In het kort

  • De zwakke dollar kan zich in Q3 voortzetten als de Amerikaanse economische malaise zich verbreedt, maar waardering, herbalanceren van de long posities en de aantrekkelijkheid als veilige haven beperken de neergang. 
  • Lagere rentetarieven van centrale banken kunnen de Australische dollar (AUD) en Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) ondersteunen, vooral in relatie met de Japanse yen (JPY) en Zwitserse frank (CHF) die in een zwakke dollaromgeving vaak onderpresteren.
  • Rente-arbitrage (ook wel carry trades genoemd) in opkomende markten (EM) kan populair blijven, maar strikter risicomanagement is nodig omdat renteverschillen kleiner worden en de Amerikaanse verkiezingen naderen. 

Sommige FX-instrumenten worden aangemerkt als CFD’s. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
 

De dollar: De dominantie kan afnemen 

De Amerikaanse economie is opmerkelijk veerkrachtig gebleken, waardoor de FED werd beperkt en de dollar een groot deel van het tweede kwartaal werd ondersteund. Echter, zoals we in de Outlook van Q2 al stelden, hebben de tekenen van afnemende Amerikaanse exceptionaliteit de aantrekkelijkheid van de dollar tegen het einde van het tweede kwartaal verminderd.

In Q3 blijft de vraag bij de versoepeling van de FED "wanneer" en niet "of". Nog belangrijker, gezien de theorie van de ‘tweesporeneconomie’ die in het macro-vooruitzicht van collega Peter Garnry wordt besproken, zal een vertraging in sommige delen van de Amerikaanse economie naar verwachting beperkt zijn. De Amerikaanse verkiezingen kunnen echter leiden tot "zandkasteleconomie", waarbij de FED bij de minste tekenen van economische zwakte wellicht 'Dovish’ gedrag vertoont in plaats van 'Hawkish’  worden te midden van de risico's van een hobbelig pad van disinflatie.

Dit suggereert dat de neerwaartse trend van de dollar zich in Q3 zal voortzetten. De renteverlagingscycli van de G10-landen zullen naar verwachting in Q3 ook beter op elkaar afgestemd zijn dan in Q2, waar de FED een hawkish toon hield terwijl de SNB, Riksbank, Bank of Canada en ECB de rente verlaagden. Deze centrale banken zijn begonnen met versoepeling, maar er zijn grenzen aan hoe ver zij van de FED kunnen afwijken.

Toch zijn de risico's voor de dollar nu evenwichtiger, nu de waardering en de grote long posities enigszins zijn gecorrigeerd. De hoge rente op de Amerikaanse dollar blijft een ondersteunende factor, waarbij de renteverlagingscyclus naar verwachting langzaam zal beginnen, tenzij de Amerikaanse economie te maken krijgt met een kredietgebeurtenis. De vraag naar veilige havens zal naar verwachting ook aanhouden in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.

 

Valuta's met een lage rente: voorzichtigheid bij carry trade

JPY en CHF kwetsbaar

Valuta's met een lage rente, zoals de Japanse yen (JPY) en de Zwitserse frank (CHF), zullen naar verwachting achterblijven in een omgeving met een zwakke dollar. Dit komt door de negatieve carry trade, wat betekent dat de rente die u verdient op de gefinancierde valuta lager is dan de rente die u betaalt op de geleende valuta.

De JPY staat extra in de belangstelling vanwege het risico dat carry trades worden afgewikkeld. Naarmate de renteverlagingen van de FED dichterbij komen en gezien de pogingen van de Bank of Japan om tot een meer hawkish beleid te komen, kan dit aantrekkelijker worden. We blijven verwachten dat de renteverhogingen van de BOJ achterblijven bij de retoriek en waarschijnlijk niet genoeg zijn om de yen te versterken. Echter, gezien de verwachte versoepeling van de FED is een strakker risicomanagement op short yenposities verstandig.

EM carry trade: Slim en voorzichtig

De index voor de beweeglijkheid van valuta's blijft in de buurt van de laagste stand in twee jaar en kan laag blijven. De markt verwacht namelijk dat de FED voorzichtig zal versoepelen in de zomer. Bovendien is het hoogtepunt van de verkiezingskalender in opkomende markten voorbij, wat suggereert dat de volatiliteit laag kan blijven.

Dit betekent dat carry trades in opkomende markten (EM) populair kunnen blijven. Echter, bij sommige populaire carry trades, zoals die gefinancierd met JPY, neemt de daadwerkelijk gerealiseerde volatiliteit toe.

De renteverschillen zullen ook kleiner worden naarmate de renteverlagingscycli in G10-landen en opkomende markten verder gaan. Bovendien kunnen de Amerikaanse verkiezingen de volatiliteit tegen het einde van Q3 aanwakkeren. Daarom moet een carry trade-strategie tactischer zijn en met strakker risicomanagement.

Nu de Mexicaanse, Zuid-Afrikaanse en Indiase verkiezingen achter de rug zijn, kunnen MXN, ZAR en INR favoriete doelvaluta's blijven. Er is echter nog steeds sprake van onzekerheid na de verkiezingen. Voor het financieren van deze carry trades zal de lage rente op de JPY waarschijnlijk niet worden beïnvloed door de bescheiden renteverhogingen van de BOJ. De EUR zou ook een financieringsvaluta kunnen worden als de groei kwetsbaar blijft en de renteverlagingen van de ECB toenemen.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland