FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům

FX: Rizikové měny prudce rostou proti bezpečným přístavům

Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Shrnutí:  Prozkoumejte výhled pro USD, AUD, NZD a carry trades na rozvíjejících se trzích, protože rizikové měny by měly v Q3 2024 překonat ostatní.


USD: Býci nemusí plně ustoupit

Americká ekonomika se ukázala jako pozoruhodně odolná, což omezilo Federální rezervní systém a drželo USD po většinu druhého čtvrtletí na vysoké úrovni. Nicméně, jak jsme tvrdili ve druhém čtvrtletním výhledu, známky slábnoucí výjimečnosti USA ke konci druhého čtvrtletí snížily přitažlivost zelené bankovky.

S blížícím se třetím čtvrtletím zůstává otázka uvolnění politiky Fedu otázkou "kdy", a ne "zda". Co je však důležitější, vzhledem k teorii dvouproudé ekonomiky diskutované v našem makroekonomickém výhledu se očekává, že zpomalení v některých částech americké ekonomiky bude zmírněné. Volební pozadí v USA by však mohlo vést k "ekonomice písečných hradů", kdy se Fed může při sebemenších známkách ekonomické slabosti přiklonit spíše k holubičímu postoji než k jestřábímu v souvislosti s riziky nárazové dezinflace.

To naznačuje, že dolarový medvědí trend přetrvá i ve 3. čtvrtletí. Je také pravděpodobné, že cykly snižování sazeb v zemích G10 se ve třetím čtvrtletí více sladí ve srovnání s druhým čtvrtletím, kdy Fed zachoval jestřábí tón, zatímco SNB, Riksbank, Bank of Canada a ECB sazby snížily. Tyto centrální banky sice zahájily uvolňování, ale existují limity, do jaké míry se mohou od Fedu odchýlit.

Stále platí, že rizika pro USD jsou nyní vyváženější, protože se hodnota a nadhodnocené dlouhé pozice do jisté míry korigovaly. Vysoký výnos amerického dolaru zůstává podpůrným faktorem, přičemž se očekává, že cyklus snižování sazeb začne pozvolna, pokud americkou ekonomiku nepotká úvěrová událost. Poptávka po bezpečném přístavu bude pravděpodobně přetrvávat i před volbami v USA.

Rizikové měny: Selektivní převaha nad bezpečnými přístavy

Měny s vysokou betou, tedy měny, které jsou vysoce citlivé na změny globálního rizikového sentimentu a ekonomických podmínek, budou pravděpodobně v prostředí slabého dolaru překonávat ostatní. Patří mezi ně Skandinávci (SEK a NOK) a protinožci (AUD a NZD). AUD a NZD zůstávají v dobré pozici, protože jejich centrální banky budou pravděpodobně nadále zaostávat za cyklem snižování sazeb a stabilizující se ekonomický obraz Číny podporuje komodity a komoditní měny. Kanadský dolar (CAD) by mezitím mohl zůstat pod tlakem kvůli rizikům tvrdého přistání kanadské ekonomiky, a to navzdory tomu, že Bank of Canada zahájila cyklus snižování sazeb.

Měny s nízkým výnosem, jako jsou JPY a CHF, budou pravděpodobně ve světě s oslabujícím dolarem dosahovat horších výsledků kvůli negativnímu carry. Japonský jen zůstává v centru pozornosti vzhledem k rizikům rozvolňování carry trades, jak se přibližujeme ke snížení sazeb Fedu, a vzhledem ke snahám Bank of Japan o jestřábí postoj. Nadále očekáváme, že zvýšení sazeb BOJ nebude odpovídat rétorice a pravděpodobně nebude stačit k posílení jenu, ale vzhledem k očekávání uvolnění ze strany Fedu může být odůvodněné přísnější řízení rizika u krátkých pozic v jenu.

Měny rozvíjejících se trhů (EM FX): Taktické a obezřetné carry strategie

Index volatility FX zůstává blízko dvouletých minim a mohl by zůstat nízký, protože trhy očekávají opatrné změkčení postoje Fedu během léta. Kalendář voleb na rozvíjejících se trzích také dosáhl vrcholu, což naznačuje prostor pro udržení nízké volatility.

To znamená, že carry trades by mohly zůstat populární, ale některé z nejpopulárnějších carry strategií, jako jsou ty financované v JPY, začínají zaznamenávat zvýšenou realizovanou volatilitu. Výnosové spready budou také oslabovat s tím, jak budou pokračovat cykly snižování sazeb v zemích G10 a na rozvíjejících se trzích, a volatilitu by mohly do konce třetího čtvrtletí podpořit volby v USA. Postoj k carry by tak měl být více taktický a s přísnějším řízením rizik. Po volbách v Mexiku, Jihoafrické republice a Indii by MXN, ZAR a INR mohly zůstat oblíbenými cílovými měnami, ale povolební nejistota přetrvává. Pro financování těchto carry trades je nepravděpodobné, že by nízký výnos JPY odradily mírné zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan, zatímco EUR by se mohlo také stát financovací měnou, pokud růst zůstane nejistý a pokud ECB začne snižovat sazby rychleji.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.