Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka

Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka

Ole Hansen

Vedúci komoditnej stratégie

Summary:  Vzhledem k omezené nabídce nejen v oblasti energií, ale všech komodit, může dynamika růstu cen komodit pokračovat a tlačit centrální banky ke snižování reálných sazeb. To by mohlo být dobré nastavení pro drahé kovy, včetně zlata, stříbra a potenciálně i platiny.


Stagflace by mohla znovu nastartovat sektor drahých kovů

Zdá se, že námi předpovídaná síla, která se projevila u všech klíčových komodit v průběhu třetího čtvrtletí, se rozšíří i do posledního čtvrtletí, protože oslabující se ekonomický výhled v Evropě a USA a v menší míře i v Číně je nadále více než kompenzován obavami z nabídky. V neposlední řadě v energetickém sektoru, kde se aktivní řízení dodávek ze strany skupiny producentů OPEC+ ukázalo jako mimořádně úspěšné, čímž se vytvořila zvýšená a cenově příznivá úroveň napětí u ropy a produktů na bázi paliv.

Drahé kovy

Drahým kovům se ve třetím čtvrtletí dařilo a zlato se obchodovalo téměř beze změny navzdory silnějšímu dolaru, velkému skoku výnosů amerických státních dluhopisů a vznikajícím očekáváním, že FOMC bude oficiální sazby udržovat na vyšší úrovni po delší dobu. Vzhledem ke zvýšenému riziku, že ekonomiky na obou stranách Atlantiku mohou směřovat ke stagflaci, však vidíme potenciál pro nadcházející silné čtvrtletí pro investiční kovy, jako je zlato, stříbro a potenciálně také platina, vzhledem k její současné levnosti vůči zlatu.

Načasování scénáře, který by podpořil vrcholné sazby drahých kovů, zůstává nejasné, zatímco centrální banky pokračovaly v boji s inflací, což je situace, která se stala náročnější díky nedávné rally v celém energetickém sektoru. Jak však píše Althea Spinozziová ve svém výhledu pro trh dluhopisů, lepkavá inflace nemusí znamenat, že se dočkáme dalšího zvyšování úrokových sazeb. Postupné zvyšování sazeb se již zmenšuje a některé centrální banky na některých zasedáních zvyšování sazeb pozastavují. To znamená, že se blížíme ke konci turistického cyklu, nebo že už jsme možná s výlety skončili.

Následovat bude dolaďování měnové politiky ve snaze udržet jestřábí tendenci, protože inflace zůstává nad cíli centrálních bank. V horizontu však bude zpomalení ekonomické aktivity a geopolitické riziko, což bude vytvářet předpoklady pro býčí trh nejen u dluhopisů, ale i u drahých kovů, protože výnosy se stabilizují a investoři se stále více zaměřují na potřebu nižších reálných výnosů, které v USA vzhledem k současnému výhledu dosáhly neudržitelně vysokých úrovní.

Zachováváme trpělivý býčí pohled na zlato a s ním i na stříbro a platinu a vidíme, že žlutý kov nakonec v nadcházejících měsících dosáhne nového rekordu. Načasování nového impulsu k růstu však bude i nadále velmi záviset na ekonomických údajích z USA, neboť budeme čekat, až FOMC přejde od zvyšování sazeb ke snižování, a během této doby, jak jsme byli svědky v uplynulém čtvrtletí, budeme pravděpodobně svědky pokračujícího neklidného obchodování.

Průmyslové kovy

Průmyslové kovy se budou i nadále soustředit na snahu čínské vlády stabilizovat ekonomiku, sektor nemovitostí a měnu, zatímco poptávka po tzv. zelených kovech bude i nadále tvořit měkkou spodní hranici cen, neboť poptávka po nich se s postupující elektrifikací světa stále zvyšuje.

Nedostatek velkých těžebních projektů, které by zajistily stabilní přísun budoucích dodávek, je i nadále předmětem pozornosti dlouhodobě zaměřených investorů, neboť podporuje náš strukturální býčí výhled, který je dán rostoucí poptávkou po ekologických transformačních kovech, zejména mědi, a těžebními společnostmi, které čelí rostoucím peněžním nákladům způsobeným vyššími cenami vstupů v důsledku vyšších nákladů na naftu a pracovní sílu, nižší kvalitou rudy, rostoucími regulačními náklady a vládními zásahy a významně také změnou klimatu, která způsobuje narušení od povodní po sucha. Tento vývoj se již projevuje tím, že burzovně sledované zásoby klíčových těžebních kovů zůstávají blízko mnohaletého minima.

Zachováváme dlouhodobě pozitivní výhled pro měď, která se v současnosti pohybuje v širokém pásmu $3.25 až $4.25. V krátkodobém horizontu bude většinu směru vývoje cen určovat pohyb čínského jüanu, než se ceny nakonec posunou výše, jakmile převládne napjatý výhled nabídky a silná poptávka po elektrifikaci, která někdy v novém roce povede ceny k novému rekordu.

Surová ropa a palivové produkty

Vznikající riziko stagflace, které podle našeho názoru podporuje investiční kovy, bylo posíleno úspěšnou snahou skupiny producentů OPEC+ nasměrovat ceny energií prudce nahoru. Klíčoví producenti ropy v čele se Saúdskou Arábií, kteří se potýkají s příliš nízkými cenami, od dubna omezují trh s energií snižováním produkce. Poté, co se nejprve hovořilo o potřebě stabilního a vyváženého trhu, si však trh stále více uvědomuje, že hlavním cílem jsou vyšší ceny pro optimalizaci příjmů.

Poslední nárůst zpět k USD 100 Brent byl vyvolán kombinací Ruska a Saúdské Arábie, které oznámily prodloužení dobrovolných škrtů do konce roku, a OPEC, který ve své měsíční zprávě uvedl, že světový trh s ropou může ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenat nedostatek 3,3 milionu barelů denně. Zatímco IEA vidí mírnější, ale stále znepokojivý deficit nabídky, výhled pro ceny ropy se stal rozhodně příznivějším. Současný nedostatek je stále více způsoben velmi omezenými zásobami nafty poté, co ruští a blízkovýchodní producenti snížili dodávky ropy bohaté na naftu. Riziko vyšších cen ve 4. čtvrtletí nelze vyloučit a náš cenový výhled musí odrážet skutečnost, že zaměření OPEC+ je spíše na optimalizaci cen než na jejich stabilitu, a nelze vyloučit krátkodobé riziko, že se cena ropy Brent posune směrem k USD 100 a krátce nad něj.

Zatímco však OPEC může kontrolovat nabídku a neúmyslně zvyšovat úroveň volných kapacit - což jde zřídkakdy ruku v ruce s vyššími cenami -, na poptávku má omezený vliv a vzhledem k tomu, že inflační tlaky způsobené vyššími cenami energií opět rostou a ekonomické vyhlídky jsou zpochybňovány, vidíme, že se obavy z poptávky nakonec opět dostanou do centra pozornosti. Teprve v tomto okamžiku začne trh hledat spodní hranici, kterou se bude stále asertivnější OPEC snažit bránit, potenciálně někde v polovině 80. let.

Zemědělství

Zatímco světové ceny potravin se podle globálního indexu cen potravin FAO OSN meziročně snížily o 12 %, ve třetím čtvrtletí se v rámci zemědělského sektoru objevil výrazný rozdíl ve výkonnosti, neboť sektor obilovin a sóji se obchodoval níže, zatímco zisk v sektoru měkkých výrobků byl druhý za sektorem energií. Futures kontrakty na kukuřici a pšenici se v Chicagu obchodovaly na nižší úrovni v návaznosti na vegetační sezónu, která přinesla vyšší produkci, než se původně obávalo, a pomohla tak vyrovnat přetrvávající obavy z dodávek pšenice na Ukrajinu. V nadcházejících měsících se bude pozornost soustředit na vývoj počasí na jižní polokouli, v neposlední řadě v Austrálii, kde se již objevují obavy z horkého počasí La Niña v Jižní Americe, která stále více nahrazuje USA jako hlavní dodavatel kukuřice a sóji pro Čínu, největšího světového dovozce. Sektor měkkých výrobků je a pravděpodobně i nadále bude podporován obavami z horkého počasí v Asii, které již vedly k omezení vývozu cukru a rýže, zatímco produkce pomerančového džusu na Floridě byla zdecimována.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.