Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka

Komoditní sektor podpořily vysoké sazby a omezená nabídka

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Vzhledem k omezené nabídce nejen v oblasti energií, ale všech komodit, může dynamika růstu cen komodit pokračovat a tlačit centrální banky ke snižování reálných sazeb. To by mohlo být dobré nastavení pro drahé kovy, včetně zlata, stříbra a potenciálně i platiny.


Stagflace by mohla znovu nastartovat sektor drahých kovů

Zdá se, že námi předpovídaná síla, která se projevila u všech klíčových komodit v průběhu třetího čtvrtletí, se rozšíří i do posledního čtvrtletí, protože oslabující se ekonomický výhled v Evropě a USA a v menší míře i v Číně je nadále více než kompenzován obavami z nabídky. V neposlední řadě v energetickém sektoru, kde se aktivní řízení dodávek ze strany skupiny producentů OPEC+ ukázalo jako mimořádně úspěšné, čímž se vytvořila zvýšená a cenově příznivá úroveň napětí u ropy a produktů na bázi paliv.

Drahé kovy

Drahým kovům se ve třetím čtvrtletí dařilo a zlato se obchodovalo téměř beze změny navzdory silnějšímu dolaru, velkému skoku výnosů amerických státních dluhopisů a vznikajícím očekáváním, že FOMC bude oficiální sazby udržovat na vyšší úrovni po delší dobu. Vzhledem ke zvýšenému riziku, že ekonomiky na obou stranách Atlantiku mohou směřovat ke stagflaci, však vidíme potenciál pro nadcházející silné čtvrtletí pro investiční kovy, jako je zlato, stříbro a potenciálně také platina, vzhledem k její současné levnosti vůči zlatu.

Načasování scénáře, který by podpořil vrcholné sazby drahých kovů, zůstává nejasné, zatímco centrální banky pokračovaly v boji s inflací, což je situace, která se stala náročnější díky nedávné rally v celém energetickém sektoru. Jak však píše Althea Spinozziová ve svém výhledu pro trh dluhopisů, lepkavá inflace nemusí znamenat, že se dočkáme dalšího zvyšování úrokových sazeb. Postupné zvyšování sazeb se již zmenšuje a některé centrální banky na některých zasedáních zvyšování sazeb pozastavují. To znamená, že se blížíme ke konci turistického cyklu, nebo že už jsme možná s výlety skončili.

Následovat bude dolaďování měnové politiky ve snaze udržet jestřábí tendenci, protože inflace zůstává nad cíli centrálních bank. V horizontu však bude zpomalení ekonomické aktivity a geopolitické riziko, což bude vytvářet předpoklady pro býčí trh nejen u dluhopisů, ale i u drahých kovů, protože výnosy se stabilizují a investoři se stále více zaměřují na potřebu nižších reálných výnosů, které v USA vzhledem k současnému výhledu dosáhly neudržitelně vysokých úrovní.

Zachováváme trpělivý býčí pohled na zlato a s ním i na stříbro a platinu a vidíme, že žlutý kov nakonec v nadcházejících měsících dosáhne nového rekordu. Načasování nového impulsu k růstu však bude i nadále velmi záviset na ekonomických údajích z USA, neboť budeme čekat, až FOMC přejde od zvyšování sazeb ke snižování, a během této doby, jak jsme byli svědky v uplynulém čtvrtletí, budeme pravděpodobně svědky pokračujícího neklidného obchodování.

Průmyslové kovy

Průmyslové kovy se budou i nadále soustředit na snahu čínské vlády stabilizovat ekonomiku, sektor nemovitostí a měnu, zatímco poptávka po tzv. zelených kovech bude i nadále tvořit měkkou spodní hranici cen, neboť poptávka po nich se s postupující elektrifikací světa stále zvyšuje.

Nedostatek velkých těžebních projektů, které by zajistily stabilní přísun budoucích dodávek, je i nadále předmětem pozornosti dlouhodobě zaměřených investorů, neboť podporuje náš strukturální býčí výhled, který je dán rostoucí poptávkou po ekologických transformačních kovech, zejména mědi, a těžebními společnostmi, které čelí rostoucím peněžním nákladům způsobeným vyššími cenami vstupů v důsledku vyšších nákladů na naftu a pracovní sílu, nižší kvalitou rudy, rostoucími regulačními náklady a vládními zásahy a významně také změnou klimatu, která způsobuje narušení od povodní po sucha. Tento vývoj se již projevuje tím, že burzovně sledované zásoby klíčových těžebních kovů zůstávají blízko mnohaletého minima.

Zachováváme dlouhodobě pozitivní výhled pro měď, která se v současnosti pohybuje v širokém pásmu $3.25 až $4.25. V krátkodobém horizontu bude většinu směru vývoje cen určovat pohyb čínského jüanu, než se ceny nakonec posunou výše, jakmile převládne napjatý výhled nabídky a silná poptávka po elektrifikaci, která někdy v novém roce povede ceny k novému rekordu.

Surová ropa a palivové produkty

Vznikající riziko stagflace, které podle našeho názoru podporuje investiční kovy, bylo posíleno úspěšnou snahou skupiny producentů OPEC+ nasměrovat ceny energií prudce nahoru. Klíčoví producenti ropy v čele se Saúdskou Arábií, kteří se potýkají s příliš nízkými cenami, od dubna omezují trh s energií snižováním produkce. Poté, co se nejprve hovořilo o potřebě stabilního a vyváženého trhu, si však trh stále více uvědomuje, že hlavním cílem jsou vyšší ceny pro optimalizaci příjmů.

Poslední nárůst zpět k USD 100 Brent byl vyvolán kombinací Ruska a Saúdské Arábie, které oznámily prodloužení dobrovolných škrtů do konce roku, a OPEC, který ve své měsíční zprávě uvedl, že světový trh s ropou může ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenat nedostatek 3,3 milionu barelů denně. Zatímco IEA vidí mírnější, ale stále znepokojivý deficit nabídky, výhled pro ceny ropy se stal rozhodně příznivějším. Současný nedostatek je stále více způsoben velmi omezenými zásobami nafty poté, co ruští a blízkovýchodní producenti snížili dodávky ropy bohaté na naftu. Riziko vyšších cen ve 4. čtvrtletí nelze vyloučit a náš cenový výhled musí odrážet skutečnost, že zaměření OPEC+ je spíše na optimalizaci cen než na jejich stabilitu, a nelze vyloučit krátkodobé riziko, že se cena ropy Brent posune směrem k USD 100 a krátce nad něj.

Zatímco však OPEC může kontrolovat nabídku a neúmyslně zvyšovat úroveň volných kapacit - což jde zřídkakdy ruku v ruce s vyššími cenami -, na poptávku má omezený vliv a vzhledem k tomu, že inflační tlaky způsobené vyššími cenami energií opět rostou a ekonomické vyhlídky jsou zpochybňovány, vidíme, že se obavy z poptávky nakonec opět dostanou do centra pozornosti. Teprve v tomto okamžiku začne trh hledat spodní hranici, kterou se bude stále asertivnější OPEC snažit bránit, potenciálně někde v polovině 80. let.

Zemědělství

Zatímco světové ceny potravin se podle globálního indexu cen potravin FAO OSN meziročně snížily o 12 %, ve třetím čtvrtletí se v rámci zemědělského sektoru objevil výrazný rozdíl ve výkonnosti, neboť sektor obilovin a sóji se obchodoval níže, zatímco zisk v sektoru měkkých výrobků byl druhý za sektorem energií. Futures kontrakty na kukuřici a pšenici se v Chicagu obchodovaly na nižší úrovni v návaznosti na vegetační sezónu, která přinesla vyšší produkci, než se původně obávalo, a pomohla tak vyrovnat přetrvávající obavy z dodávek pšenice na Ukrajinu. V nadcházejících měsících se bude pozornost soustředit na vývoj počasí na jižní polokouli, v neposlední řadě v Austrálii, kde se již objevují obavy z horkého počasí La Niña v Jižní Americe, která stále více nahrazuje USA jako hlavní dodavatel kukuřice a sóji pro Čínu, největšího světového dovozce. Sektor měkkých výrobků je a pravděpodobně i nadále bude podporován obavami z horkého počasí v Asii, které již vedly k omezení vývozu cukru a rýže, zatímco produkce pomerančového džusu na Floridě byla zdecimována.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.