Grondstoffensector gesteund door hoge rente, focus op krap aanbod Grondstoffensector gesteund door hoge rente, focus op krap aanbod Grondstoffensector gesteund door hoge rente, focus op krap aanbod

Grondstoffensector gesteund door hoge rente, focus op krap aanbod

Ole Hansen

Hoofd Strategie Commodities/Grondstoffen

Samenvatting:  Met een krap aanbod, niet alleen in energie maar in alle grondstoffen, kan het momentum van de grondstoffenprijzen aanhouden, waardoor centrale banken onder druk komen te staan om de reële rente te verlagen. Dat zou een goede setup kunnen zijn voor edelmetalen, waaronder goud, zilver en mogelijk ook platina.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Quarterly Outlook. Deze serie artikels is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als marktvoorspelling of als beleggingsadvies of -aanbevelingen. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdag 3oktober om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Stagflatie kan edelmetalen nieuw leven inblazen

De kracht die we voorspelden en die in het derde kwartaal voor de belangrijkste grondstoffen zichtbaar werd, lijkt zich in het laatste kwartaal te zullen voortzetten. Ondanks de verzwakkende economische vooruitzichten in Europa en de VS, en in mindere mate China, die nog steeds meer dan gecompenseerd worden door zorgen over het aanbod. Niet in het minst in de energiesector, waar de aanbodbeperkingen van de OPEC+ producentengroep buitengewoon succesvol is gebleken. Dit heeft geleid tot een  verhoogd en prijsondersteunend niveau van krapte in ruwe olie en daaraan gerelateerde producten.

Edelmetalen

Edelmetalen presteerden goed tijdens het derde kwartaal, waarbij goud bijna onveranderd bleef ondanks de sterkere dollar, een grote sprong in de rente op Amerikaanse staatsobligaties en de toenemende verwachting dat het FOMC de officiële rente langer hoger zal houden. Gezien het verhoogde risico dat economieën aan beide zijden van de Atlantische Oceaan in de richting van stagflatie bewegen, zien we echter potentieel voor een sterk kwartaal voor goud, zilver en mogelijk ook platina, gezien de huidige, relatief lage waardering ten opzichte van goud.

De timing van een piek-rentescenario blijft onduidelijk. Terwijl aan de ene kant centrale banken blijven strijden tegen inflatie, speelt er aan de andere kant een rally in de energiesector. Maar zoals Althea Spinozzi schrijft in haar vooruitblik op de obligatiemarkt, betekent aanhoudende inflatie misschien niet dat we meer renteverhogingen zullen zien. De stappen van de verhogingen zijn al kleiner geworden en sommige centrale banken hebben de verhogingen op sommige vergaderingen gepauzeerd. Dat betekent dat we het einde van de verhogingscyclus naderen of dat we misschien al klaar zijn met renteverhogingen.

Wat zal volgen is het finetunen van het monetaire beleid, waarbij wordt geprobeerd een ‘hawkish’ koers aan te houden omdat de inflatie boven de streefcijfers van de centrale banken blijft. Dit zal echter worden overschaduwd door een vertraging van de economische activiteit en geopolitieke risico's, wat zal pleiten voor een bullmarkt, niet alleen in obligaties maar ook in edelmetalen, naarmate de rendementen stabiliseren en beleggers zich steeds meer richten op de behoefte aan een lagere reële rente in de VS, gezien de huidige vooruitzichten, onhoudbaar hoog niveaus heeft bereikt.

We blijven geduldig bullish voor goud, en daarmee ook voor zilver en platina, en we zien het gele metaal in de komende maanden uiteindelijk een nieuw record bereiken. De timing voor een nieuwe push naar boven zal echter erg afhankelijk blijven van Amerikaanse economische data. Terwijl we wachten op de FOMC om haar focus te verleggen van renteverhogingen naar renteverlagingen, en gedurende deze periode zullen we, net als in het afgelopen kwartaal, waarschijnlijk een aanhoudende ‘choppy’ koersverloop zien.

Industriële metalen

Industriële metalen zullen zich blijven richten op de inspanningen van de Chinese overheid om de economie, de vastgoedsector en de munt te stabiliseren, terwijl de vraag naar zogenaamde ‘groene metalen’ een bodem onder de prijzen blijft vormen, omdat de vraag blijft stijgen naarmate de elektrificatie van de wereld in een stroomversnelling raakt.

Het gebrek aan grote mijnbouwprojecten om een gestage aanvoer in de toekomst te garanderen, blijft de aandacht trekken van beleggers die zich richten op de lange termijn. Ook dit ondersteunt onze structurele bullish vooruitzichten. Dit wordt ondersteunt door een stijgende vraag naar groene metalen, vooral koper, en mijnbouwbedrijven die worden geconfronteerd met stijgende contante kosten door hogere inputprijzen als gevolg van hogere diesel- en arbeidskosten, lagere ertskwaliteiten, stijgende regelgevingskosten en overheidsinterventie. Bovendien is er de klimaatverandering die verstoringen veroorzaakt van overstromingen tot droogtes. Al deze ontwikkeling zijn nu al zichtbaar in de beursgemonitorde voorraadniveaus van belangrijke gedolven metalen. Deze blijven in de buurt van een meerjarig dieptepunt.

Wij handhaven onze positieve langetermijnvooruitzichten voor koper, dat momenteel vastzit in een brede range van $3.25 tot $4.25. Op de korte termijn zullen bewegingen in de Chinese yuan de meeste richting geven aan de prijs. Dit voordat de prijzen uiteindelijk hoger gaan wanneer de krappe aanbodvooruitzichten en de robuuste vraag naar elektrificatie het overnemen. Dit zal de prijzen ergens in het nieuwe jaar naar een nieuw record stuwen.

Ruwe olie en brandstofproducten

Het opkomende risico van stagflatie dat we zien als steun voor metalen is versterkt door de succesvolle poging van de OPEC+ om de energieprijzen scherp te laten stijgen. Geconfronteerd met te lage prijzen hebben de belangrijkste producenten van ruwe olie, onder leiding van Saoedi-Arabië, sinds april de energiemarkt krapper gemaakt door de productie te verlagen. Maar nadat eerst werd gezegd dat de behoefte aan een stabiele en evenwichtige markt de reden was, is de markt zich steeds meer gaan realiseren dat het hoofddoel hogere prijzen zijn om de inkomsten te optimaliseren.

De meest recente stijging terug naar USD 100 Brent werd veroorzaakt door de combinatie van Rusland en Saudi-Arabië die een verlenging van de vrijwillige aanbodbeperking tot het einde van het jaar aankondigden. Daarbij komt dat OPEC in hun maandelijkse rapport zei dat de wereldwijde oliemarkt in het vierde kwartaal een tekort van 3,3 miljoen vaten per dag kan krijgen. Terwijl het IEA een gematigder, maar nog steeds zorgwekkend aanbodtekort ziet, zijn de vooruitzichten voor de ruwe olieprijzen duidelijk gunstiger geworden. De huidige krapte wordt in toenemende mate veroorzaakt door zeer krappe dieselvoorraden nadat producenten in Rusland en het Midden-Oosten hun aanvoer van dieselrijke ruwe olie hebben verminderd. Het risico van hogere prijzen in het vierde kwartaal kan niet worden uitgesloten. Neem hierin mee dat de OPEC+ meer gericht is op prijsoptimalisatie dan op prijsstabiliteit. Het risico dat op de korte termijn Brent richting, en kortstondig zelfs boven, USD 100 gaat, kan niet worden uitgesloten.

Maar hoewel de OPEC het aanbod kan controleren en onbedoeld het niveau van de reservecapaciteit kan verhogen - iets wat zelden gepaard gaat met hogere prijzen - hebben ze slechts beperkte invloed op de vraag. Nu de inflatiedruk door hogere energieprijzen weer toeneemt en de economische vooruitzichten op de proef worden gesteld, zien we dat de bezorgdheid over de vraag uiteindelijk weer centraal komt te staan. Pas op dat moment zal de markt op zoek gaan naar de bodem in de olieprijs die een steeds assertievere OPEC zal proberen te verdedigen. De verwachting is dat dit rond de $85 zal zijn.

Landbouw

Terwijl de wereldwijde voedselprijzen volgens de Global Food Price Index van de VN met 12% daalden op jaarbasis, ontstond er in het derde kwartaal een duidelijk verschil in rendementen binnen de landbouwsector, aangezien de graan- en sojabonensector lager handelden, terwijl de winst in alle ‘soft commodities’ op de tweede plaats kwam na de energiesector. Maïs- en tarwefutures in Chicago noteerden lager, na een groeiseizoen dat een betere productie opleverde dan aanvankelijk werd gevreesd, waardoor de aanhoudende zorgen over de Oekraïense tarwevoorraden werden gecompenseerd. Vooruitkijkend zal de focus de komende maanden gericht zijn op de weersontwikkelingen op het zuidelijk halfrond, niet in het minst in Australië waar La Niña de zorgen over warm weer al doet toenemen, en Zuid-Amerika, dat de VS steeds meer heeft vervangen als de belangrijkste leverancier van maïs en sojabonen aan China, 's werelds grootste importeur. De soft commodities worden nu – en waarschijnlijk in de nabije toekomst - gesteund door de bezorgdheid over het warme weer in Azië. Zorgen die al hebben geleid tot exportbeperkingen voor suiker en rijst, terwijl de productie van sinaasappelsap in Florida is gedecimeerd.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland