Čína ve hře o globální fragmentaci Čína ve hře o globální fragmentaci Čína ve hře o globální fragmentaci

Čína ve hře o globální fragmentaci

Redmond Wong

Hlavný stratég pre Čínu

Summary:  Článek se zabývá čínskou strategií, která usiluje o vytváření aliancí a bloků a zároveň se snaží o globalizaci, aby si zajistila přístup na trhy a ke zdrojům. Čína se aktivně snaží uzavírat dvoustranné dohody a regionální ekosystémy, aby rozšířila svou sféru vlivu a pojistila si své postavení.


Výhody globalizace se vytrácejí

Od roku 2020 Čína směřuje k nové strategii hospodářského rozvoje, která klade důraz na "domácí oběh" namísto "vnějšího oběhu". Neznamená to, že by Čína již nepovažovala vývoz za důležitou hnací sílu hospodářského rozvoje, ale pouze to, že se snaží vyhnout nadměrné závislosti na vývozu.

Čínský model orientovaný na vývoz, který je po desetiletí náročný na pracovní sílu a energii, těžil z globalizace. Od ekonomických reforem a otevření v 80. letech 20. století se Čína stále více integruje do světové ekonomiky. Podíl vývozu na HDP vzrostl z 5 % v roce 1980 na 36 % v roce 2006.

Světový obchod se po velké finanční krizi propadl na 26,5 % HDP a poté se pohyboval mezi 27 a 30 %, s výjimkou krátkého poklesu během COVID-19. Podíl čínského zahraničního obchodu na HDP však postupně klesal na přibližně 20 %, což je hluboko pod celosvětovou úrovní.

Ve hře o globální fragmentaci

Čína se snaží hrát větší roli v mnohostranných hospodářských institucích převládajícího mezinárodního hospodářského řádu, který po druhé světové válce zavedly Spojené státy. Čína prosazuje své úředníky do vysokých funkcí v těchto institucích, například na pozici náměstka generálního ředitele WTO, a aktivně usiluje o reformu WTO, aby zajistila, že její hlas bude vyslyšen a její zájmy budou zohledněny.

Čína uznává hegemonistický mezinárodní hospodářský a finanční řád vytvořený a definovaný USA a od 80. let 20. století se při svém úsilí o hospodářský rozvoj pohybuje převážně v jeho rámci. S rostoucí národní silou a sílící strategickou soutěží s USA se Čína snaží vytlačit americký řád, ne však zcela, ale selektivně a regionálně.

Je to podobná strategie jako v asijské deskové hře Go, kde vítězství neznamená vyřazení soupeřových figur, ale umístění svých figur na vhodné křižovatky, abyste si zajistili více sfér vlivu. Čína investuje do vztahů s vybranými zeměmi v klíčových geopolitických regionech s cílem kontrolovat klíčové zdroje, otupit americký vliv a posílit vliv vlastní Číny. Zatímco Čína nadále přijímá globalizaci a výhody, které přináší, snaží se globalizovaný řád posílit ve svůj prospěch další vrstvou vytváření bloků a aliancí.

Aby si Čína pojistila své postavení a dosáhla strategicky výhodných pozic, aktivně usiluje o uzavření dvoustranných dohod a regionálních ekosystémů, aby si zajistila přístup na trhy pro své výrobky, a co je důležitější, dodávky klíčových zdrojů, které jsou pro čínské hospodářství životně důležité, a také o rozšíření své sféry vlivu z hlediska národní bezpečnosti. V roce 2013 Čína zahájila iniciativu Pásmo a cesta, stejně jako na Čínu zaměřenou Asijskou banku pro investice do infrastruktury a Novou rozvojovou banku. Od roku 2015 urychlila podpis řady dvoustranných a regionálních dohod o volném obchodu. Čína se také aktivně snaží podepsat dvoustranné dohody o měnových swapech, aby prosadila používání renminbi (RMB) ve svých zahraničních obchodech, a snížila tak svou vlastní závislost na americkém dolaru i závislost svých obchodních partnerů na dolaru.

Mezitím USA v rámci strategické soutěže s Čínou roztříštily globalizovaný řád, který vytvořily, aby Číně znemožnily přístup k některým vyspělým technologiím, investicím, kapitálu a trhům a aby čelily vyšším clům a dalším obchodním překážkám.

Čína postupuje na Západ, aby si zajistila dodávky energie

Poté, co prezident Si kvůli pandemii více než dva roky nevycestoval do zahraničí, navštívil v září 2022 středoasijské země Kazachstán a Uzbekistán, v prosinci 2022 Saúdskou Arábii a v březnu 2023 Rusko a v únoru 2023 přijal návštěvu íránského prezidenta. Během Siovy návštěvy uzavřely Čína a Saúdská Arábie velké množství obchodních, investičních, technologických a infrastrukturních dohod. Si také vyzývá Saúdskou Arábii, aby při vypořádání obchodů s ropou akceptovala renminbi. Čína také nedávno zprostředkovala obnovení diplomatických vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Čína buduje vazby na Blízký východ, aby si zajistila dodávky ropy, a tím mírně oslabuje americkou moc v tradiční sféře vlivu.

Střední Asie je klíčová pro čínskou iniciativu Pásmo a cesta a je důležitým zdrojem ropy a zemního plynu. Tento vnitrozemský region byl dříve ve sféře vlivu Ruska a většina jeho plynovodů stále vede do Ruska. Zatímco Rusko je zaneprázdněno válkou a strategicky potřebuje Čínu, Čína rozšiřuje svou ekonomickou moc ve Střední Asii.

Finanční fragmentace

Přestože Čína v posledních desetiletích přijala globalizaci, pevně drží svou měnu, kapitálový účet a bankovní systém. Čína má přísnou kontrolu nad přeshraničním pohybem kapitálu a měnu vázanou na koš měn hlavních partnerů. V jeho bankovním sektoru převažují banky ve většinovém vlastnictví státu.

Čína chrání svůj finanční systém před vnějšími finančními šoky a využívá své banky k poskytování finančních prostředků podnikovému sektoru a místním vládám na financování hospodářského růstu a politických iniciativ. Zatímco potíže amerických regionálních bank a sága švýcarských bank se podepsaly na cenách akcií amerických a evropských bank, kótované banky v Číně jsou postiženy méně, protože jsou od těchto otřesů relativně izolovány. Nicméně čínské banky mají svůj jedinečný problém, neboť musí dbát pokynů Čínské lidové banky, aby poskytovaly úvěry v souladu s politickými iniciativami Pekingu. Čínské banky se často v daném okamžiku nacházejí v jiné fázi úvěrového cyklu než zbytek světa a jejich provozní prostředí je mimo globální finanční systém.

V březnu 2023 Čína oznámila zřízení nových aparátů přímo podřízených Komunistické straně Číny, které mají od vlády převzít rozhodování o politice a dohled nad finančním sektorem, což je krok k centralizaci a posílení ideologického vlivu na finanční sektor.

Technologie a fragmentace dat

V rámci snahy o technologickou soběstačnost v situaci, kdy USA omezují přístup k vyspělým technologiím, zřizuje Čína ústřední komisi pro vědu a technologie při Komunistické straně Číny, která má mobilizovat celostátní zdroje a úsilí mnoha vládních subjektů s cílem podpořit technologické inovace a vědecké objevy.

Data, která jsou často označována za novou ropu pro informační ekonomiku, jsou klíčovým strategickým aktivem, které se Čína snaží izolovat od zbytku světa. Čína také zakazuje svým obyvatelům přístup na řadu zahraničních webových stránek.

Investice do fragmentace

Vzhledem k tomu, že Čína v poslední době pokročila v zajišťování výstavby infrastruktury pro Saúdskou Arábii a potenciálně i pro další země Perského zálivu bohaté na zdroje a středoasijské země, může být vhodné sledovat některé přední společnosti v oblasti infrastruktury, jako jsou China State Construction, Nari Technology a China Energy Engineering.

Další inspiraci mohou investoři najít v tematickém koši akcií Čínský spotřebitelský a technologický sektor a v tematickém koši akcií Malí čínští giganti, kde jsou uvedeny společnosti, které jsou vystaveny růstu domácí spotřeby a technologií v Číně.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.