Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí

Podzim může být pro majitele akcií a dluhopisů ještě ošklivý. Dolarové dlouhé pozice se bát nemusí

KCL
Kim Cramer Larsson

Technical Analyst, Saxo Bank

Summary:  V případě výnosů z 10letých amerických dluhopisů se věci nevyvíjely tak rychle, jak jsem ve svém výhledu na 3. čtvrtletí očekával. Celková situace však zůstává stejná a pořád je velmi důležité o ní mluvit.


Výnosy 10letých amerických dluhopisů


Stručná rekapitulace: Vzestupný trend výnosů 10letých amerických vládních dluhopisů se potvrdil, když v lednu 2022 prorazily nad 1,71 % a dosáhly nového, vyššího maxima. Následovalo březnové prolomení trendové linie, která klesala už několik desetiletí. V červnu pak výnosy překročily maximum z roku 2018, které činilo 3,26 %, a dosáhly 3,50 %. Pak přišla korekce. Ta už je podle všeho za námi a výnosy 10letých amerických dluhopisů patrně dál porostou. Už je čeká jen psychologická hladina odporu na 4 % a pak ve 4. čtvrtletí mohou klidně dosáhnout 1,382 Fibonacciho projekce na 4,38 %. Na silnější odpor narazí až kolem 5,25 %, což zhruba odpovídá maximu z doby před krizí hypoték subprime mezi 1,618 a 1,764 Fibonacciho projekce od sestupného trendu 2018–2020.

S&P 500 se před pár týdny zastavil na střednědobé sestupné trendové linii, těsně pod 0,618 Fibonacciho retracementu na 4367 a těsně pod 55denním jednoduchým klouzavým průměrem, který klesá, což ukazuje hlubší medvědí sentiment. 

Klíčová hladina odporu je na 4325. Pokud S&P 500 uzavře nad sestupnou trendovou linií a nad 4325, znamená to zvrat medvědího sentimentu a pak index zamíří někam ke 4600 a možná i k absolutním maximům.
 
Střednědobý trend klesá, ale býci se nevzdávají bez boje. Pokud nedokážou udržet S&P 500 nad 3886, čeká americké akcie nejspíš poměrně drsné 4. čtvrtletí. Podle toho, jak trh zareaguje na říjnovou výsledkovou sezónu, může být první měsíc posledního čtvrtletí dost ošklivý. Pokud S&P 500 uzavře pod 3886, asi se propadne i pod červnová minima kolem 3636, a ve 4. čtvrtletí může dosáhnout konsolidační oblasti 3500 – 3200. 3503 odpovídá 0,50 Fibonacciho retracementu býčího trhu z let
2020 – 2022 a 3200 se blíží úrovni retracementu 0,618 (přesněji 3195). Také je to 0,382 retracement býčího trhu od minima z roku 2009 (konec medvědího trhu po krizi subprime hypoték) až po maximum v roce 2022.

Pořád je zde velká divergence indexu RSI, kterou je třeba řešit. To je možné buď dosažením vyšších maxim u RSI i S&P 500, nebo když RSI uzavře pod prahovou hodnotou 40. Aby však RSI klesl pod 40
a divergence se vyřešila, je nutný pokles úrovně S&P 500.

Euro a americký dolar

Sestupný trend páru EUR/USD z posledních 18 měsíců se zastavil na paritě a uprostřed širokého sestupného kanálu, kde se obchoduje posledních deset let.  A právě ve chvíli, kdy si většina účastníků trhu myslela, že je to na dlouhou dobu naposled, co je euro silnější než dolar, se euro odrazilo výrazně výš. Po téměř 18 měsících pohybu v jednom směru však už byl čas na korekci. Při takové korekci se může EUR/USD dostat zhruba k hladině odporu 1,0350.

Ve 4. čtvrtletí se nejspíš obnoví sestupný trend a asi bude znovu otestována parita i oblasti konsolidace – a tentokrát nejspíš nevydrží. Oblast konsolidace vznikla v roce 2002, těsně před téměř deset let trvajícím býčím trendem EUR/USD. Pokud znovu dojde k prolomení parity, EUR/USD pravděpodobně rychle spadne na nižší hladinu konsolidační oblasti, kolem 0,96. 0,96 ale není silná hladina podpory, a pokud se EUR/USD dostane pod střed širokého kanálu kolem trendové linie, mohou se zvýšit tlaky na prodej a srazit EUR/USD na 0,90.

0,90 je úroveň 1,618 Fibonacciho projekce nevyrovnaného trendu z let 2020–2022. Parita je na 1,382 projekce a 0,90 se blíží k úrovni 2,00 projekce. 

S&P 500 was rejected at the medium-term falling trend line a few weeks ago just below the 0.618 Fibonacci retracement at 4,367 and just below the 55 Simple Moving Average, which is declining, indicating an underlying bearish sentiment.  

Key resistance level is at 4,325. If S&P 500 closes above the falling trend line and above 4,325 the bearish picture has reversed, and the leading US index will push for levels around 4,600 and possibly all-time highs. 

The trend is down on the medium term but bulls don’t give up without a fight. If they can’t hold S&P 500 above 3,886, US equities are likely in for a rough Q4.

Depending on how the market reacts to the October earnings season, the first month of Q4 can be become ugly. If S&P 500 closes below 3,886 June lows around 3,636 are likely to be taken out and a 3,500-3,200 consolidation area could be reached in Q4. 

3,503 is the 0.50 Fibonacci retracement of the 2020–2022 bull market and 3,200 is close to the 0.618 retracement level (3,195 to be exact). It is also the 0.382 retracement of the 2009 (end of subprime crisis bear market) through to the 2002 peak bull market. 

There is still massive divergence on RSI that needs to be traded out. That can be done by either a higher high on both RSI and the Index, or by an RSI close below the 40 threshold. For RSI to drop below 40 and reset/trade out the divergence, lower levels on the S&P 500 are needed. 

EURUSD

The past 18 months of downtrend in EURUSD paused at parity and in the middle of the wide falling channel it has been trading in the past ten years.  

Just as most market participants thought that it was the last time in a very long time we were to see the euro being stronger than the dollar, the euro has bounced back strongly. 

However, it was time for a correction after almost 18 months in one direction. A correction could take EURUSD to around 1.0350 resistance. 

The downtrend is likely to resume in Q4 and the parity and consolidation areas are likely to be tested once again—this time they’re likely to be taken out. The consolidation area was “founded” back in 2002 just before an almost decade-long bull move in EURUSD. 

If parity is broken again, EURUSD is likely to drop swiftly to the lower level of the consolidation area, around 0.96. 

However, 0.96 is not a strong support level and if EURUSD moves below the middle of the wide channel trendline, selling pressure could accelerate and push EURUSD to 0.90. 

0.90 is the 1.618 Fibonacci projection level of the 2020–2022 up-and-down trend. Parity is at the 1.382 projection and 0.90 is close to the 2.00 projection. 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.